Обучения за начални и ресурсни учители, психолози, педагогически съветници и други педагогически специалисти

Изх. № РУО1-27487/25.09.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 27379/24.09.2019 г. Ви уведомявам, че фондация „Човек Плюс“ организира на 25.09.2019 г. от 18 ч. в плаформата Zoom безплатен уебинар за начални и ресурсни учители, психолози, педагогически съветници, ръководители и други специалисти посветен на използването в началната училищна степен на една интересна и много полезна за учениците групова игра на таблети – „Пукльовците“.

В уебинара създателят на играта – С. Ставрос ще я представи в повече детайли като общ подход, видове игри, какви по-конкретни умения се формират чрез тях, както и ще отговори на въпроси на участниците. Запознаване с играта на сайт – https://thepoppals.com/.

Педагогическите специалисти, които желаят да се включат в уебинара на 25.09.2019 г.следва да изпратят заявка на имейл [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД