Обучения за придобиване на III ПКС

Изх. №РУО1 – 33047/11.10.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-32656/09.10.2023 г. Ви уведомявам, че Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ приема документи за професионално-педагогически специализации за придобиване на III ПКС.

Подробно описание на съдържанието на програмите можете да намерите на адрес:

https://uni-vt.bg/bul/pages/?page=3853&zid=182

За допълнителна информация:

https://www.uni-vt.bg/bul/?zid=182&page=5250

[email protected]

– 0886174254; 062610206

Моля да запознаете педагогическите специалисти от поверената Ви образователна институция с предоставената възможност за професионално развитие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)