Обявява свободно работно място за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 179. ОУ „ Васил Левски“ , район Нови Искър, гр. София

Обявява свободно работно място за временно изпълняващ длъжността „директор“ на 179. ОУ „ Васил Левски“ , район Нови Искър, гр. София

Обява