РУО – София-град проведе среща за развитие на образователните политики с представителите на СО, кметове и експерти по образованието на всички столични райони

За развитието на съвместната дейност за на столичната образователна система като лидер в системата на предучилищното и училищното образование, Регионалното управление на образованието (РУО) – София-град в лицето на д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град и експерти от управлението проведоха днес среща с представители на Столичната община, с кметове и експерти по образование на всички 24 столични района.   Началникът на РУО – София-град представи функциите на институциите…

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на областния  кръг на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  на 30.03.2024 г. (събота) …

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на областния  кръг на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  на 30.03.2024 г. (събота) от 09:00 ч.  и писмо с изх. № РУО 1-7014/29.02.2024 г., публикувано на сайта на РУО – София-град, Ви уведомявам, че поради …