Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Изх. № РУО1- 29593/ 16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-521/15.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание).

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика. в гр. Шумен.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) са РУО – София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес https://sofiacode.com/sti/ до 24,00 часа на 26.10.2019 г.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (есенно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до Ралица Войнова – председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г.  преди провеждането на първенството.

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО – София-град, тел.: 02/935-60-67 и електронна поща [email protected] .

За контакт с организаторите и техническата комисия: [email protected]

Приложения:

  1. Регламент на Открито първенство на София по информатика (есенно издание)
  2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите
  3. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите
  4. Правила за попълване на квотите от гр. София

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД