Открит урок за световната седмица по предприемачество в 23.СУ

С открит урок на 14.ноември в 23.СУ “Фредерик Жолио-Кюри” беше отбелязана Световната седмица по предприемачество.

„Работливите пчелички“ от 1.б клас с класен ръководител София Илиева представиха пред ръководството на училището, гости и своите родители какво са научили за личния бюджет, за спестяването и даряването.

Първокласниците демонстрираха артистичните си способности, като представиха пиесата “В книжарницата”. Те демонстрираха знания за банкноти и монети и умения за работа със софтуер за деца.