ПГТ „МАКГАХАН” – първи на XXIV – та виртуална ученическа философска конференция „Човек. Свят“

На 5 юни 2020 г. се проведе XXIV-тата Национална ученическа философска конференция “Човек. Свят”, като част от Националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката за учебната 2019/2020 година, на която беше домакин Средно училище „Епископ Константин Преславски” – Бургас.

Тази година конференцията за първи път се проведе онлайн в платформата MS Tеаms, поради извънредната ситуация в страната. Включиха се 55 ученици, представители на училища от 11 административни области от цялата страна. Те бяха разделени в 4 виртуални секции и в 3 възрастови групи. Разработките на участниците по критериите: философска образованост, убедителност, оригиналност и самостоятелност оцени жури чрез онлайн формуляр.

Представителят на област София – град (ПГТ „Макгахан”) – участва с двама ученици: Виктор Петров Цветанов от VIII клас и Иван Данаилов Драшански от IX клас, които бяха мотивирани за участието си в работата на конференцията от своя преподавател – г-жа Цеца Асенова Чушева.

Участниците от София се представиха отлично, както при защитата на своите есета и разсъждения, а също така и по време на работата по секции.

В Трета възрастова група – секция VIII – X клас – Виктор Петров Цветанов беше класиран на първо място.

Поздравяваме с първото място Виктор, който го отвоюва за себе си, за ПГТ „Макгахан” и за област София – град и пожелаваме нови успехи.