Петокласници от 65. ОУ посетиха разкопки на късноантична вила от V  век

Учениците от Vа клас в 65. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бусманци посетиха археологически разкопки в землището на село Мировяне на късноантична вила от V  век.
Участието на учениците е във връзка със заниманията по интереси, кариерно ориентиране, компенсиращи мерки, проектни дейности и оказване на обща подкрепа, на основание на заповед на МОН №РД09-3472/27.11.2020 г. и във връзка с програма „Култура“ на Столична община.