ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ “VOICE IT: МОЯТ ЖИВОТ В УЧИЛИЩЕ“ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ПО СЛУЧАЙ 30 ГОДИШНИНАТА ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО НА 20 НОЕМВРИ

Изх. № РУО1-31454/07.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на Национална мрежа за децата /НМД/, с вх. № РУО1-30067/22.10.2019 г., Ви уведомявам, че тазгодишното издание на младежкия форум „Voice it: Моят живот в училище“ – ежегоден форум, организиран от Национална мрежа за децата (НМД) в партньорство с Младежка мрежа „Мегафон“ ще се проведе на 20 ноември, за да се отбележи годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето и Международния ден на детето.

Всяка година ключов акцент във форума е стремежът да се популяризира и демонстрира на практика правото на мнение на децата,  съгласно основен принцип, заложен в Конвенцията за правата на детето.

Като форум Voice it създава пространство за среща между ключови засегнати страни по проблемите на децата и техните права: около сто деца в юношеска възраст с интерес към темите и форматите на събитието, специалисти от множество организации, работещи с и за деца и държавни институции. Чрез събитието Национална мрежа за децата се стреми да въвлече тези групи в продуктивен

диалог за бъдещето на политиките, дейностите и практиките, насочени към децата и техните права.

„Voice it 2019: Моят живот в училище“ ще се проведе на 20 ноември 2019 г., сряда, между 14:00 и 17:30 часа в Зала 7 на Национален дворец на културата.

Темата на фокус за тазгодишното издание e Образование, която беше избрана след консултации с Младежка мрежа „Мегафон“. Подтемите, по които ще говорят младежите са:

• Достъпът до образованието: достъп до училище, учебници и учебни пособия; паралелната подготовка в образователния процес; могат ли всички деца да ходят на училище?

• Ученето като процес и резултат: интересно ли е в училище; интерактивно образование; знанията, които се дават; как училището допринася за това да сме готови за живота след това;

• Училището като общност: взаимоотношенията ни в училище; насилие и дискриминация и какво можем да направим, за да живеем заедно в училище по един добър начин.

Децата от Младежка мрежа „Мегафон“ отново имат дейно участие в цялостната организация на форума. Освен избора на темата на фокус, те ще бъдат участници в дискусия по нея, ще бъдат водещи, ще представят себе си и своите дейности като Мегафон на специален щанд . И тази година се очаква Voice it 2019 да събере над 150 участници от цялата страна. Специална покана за участие е отправена към държавните институции, ангажирани с темите на форума – Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето.

Програмата на събитието се предвижда да бъде, както следва:

14:00 – 14:15 – Официално откриване

14:15 – 15:30 – Дискусия с децата от младежка мрежа Мегафон по темите за образованието

15:30 – 17:30 – „Пазар на идеи“ – изложение на организации. Очакването е над 20 организации с различни програми и практики, свързани с правата на децата, правото на мнение и образование, да представят своята работа и да включат децата и гостите в ангажиращи и продуктивни дейности.

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Белла Динкова, координатор „Детско и младежко участие“ на e-mail: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД