Покана за участие в „Дни на сини кариери“ и конкурс „Бъдещето на Черно море”

Изх. №РУО1-37305/12.11.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37108/11.11.2021 г. Ви уведомявам, че Морски клъстър България съвместно с Българска морска камара и със съдействието на Технически университет – гр. Варна, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Колеж по туризъм към Икономически университет – гр. Варна, организират „Дни на сини кариери“. Част от формата тази година е и конкурсът „Бъдещето на Черно море”.

„Дните на сините кариери“ са подходящи за участие на ученици във възрастовата група VIII – XII клас. Събитието ще се проведе изцяло онлайн в три последователни дни от 1 до 3 декември 2021 г. от 13:30 часа, като във всеки един от трите дни ще бъдат засегнати различни възможности за развитие в областта на синята икономика. По този начин широк кръг млади хора от цялата страна ще имат възможност да получат информация за синята икономика, за нейния настоящ и бъдещ потенциал, за развитието на традиционните за страната сектори и връзката им с нови технологии като роботика, дигитализация, прилагане принципите на кръговата икономика.

Предварителната програма е следната:

Начало в 13:30 часа (обща продължителност около час) за всеки от дните:

Ден 1, 01.12.2021 г. – “Митове и реалности пред синята икономика” – включва теми: корабоплаване (морско и речно), пристанища, корабостроене и кораборемонт;

Ден 2, 02.12.2021 г. – “Алтернативни индустрии в синята икономика” – включва теми: яхтен бизнес, рибарство и аквакултура, крайбрежен и морски туризъм;

Ден 3, 03.12.2021 г. – “Синята икономика – нови хоризонти” – включва теми: нови технологии и иновативни компании, научни изследвания, екология и кръгова икономика.

Регистрация за събитието може да бъде направена чрез този линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDdjP61fw5PHm5uq26tlc2sX50yT47beXcPhD67EEnysQwtQ/viewform. Повече информация за събитието ще намерите тук: Център за сини кариери (marinecluster.com).

В Конкурса „Бъдещето на Черно море” могат да участват ученици от I до XII клас. Конкурсните материали се изпращат в срок до 6 декември 2021 г. съгласно регламента на конкурса.

Моля за Вашето съдействие информацията да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурс „Бъдещето на Черно море”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД