Покана и информация за „Базар на професиите“, 25-26.11.2022 г., София Тех Парк

Изх. № РУО1 – 39758/03.11.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-39529/31.10.2022 г. Ви уведомявам, че в периода 25-26.11.2022 г. ще се проведе осмото издание на „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на глобалния договор на OOН. Присъствената част на събитието ще бъде в София Тех Парк, а най-интересните панели ще бъдат излъчвани в интернет и ще бъдат със свободен достъп за деца и младежи от цялата страна.

Чрез инициативата Българската мрежа си поставя за цел да създаде възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, да насърчи избора на професия, която да бъде интересна и удовлетворяваща за тях. Бизнесът, от своя страна, иска да представи на младите хора България като достойно място за тяхната бъдеща реализация. Инициативата цели да покаже, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква е неговата професия. Ще бъдат представени различни професии – геолог, инженер, химик, програмист и др.

Базарът ще бъде с вход свободен за двата дни на събитието, като 25.11.2022 г. (петък) е предназначен за организирани посещения от училища.

Пълната програма и формата за регистрация ще бъдат публикувани в средата на месец ноември 2022 г. на: www.unglobalcompact.bg .

Моля да сведете информацията за инициативата до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-947/24.10.2022  г.

на министъра на образованието и науката/