Популяризиране на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“

Изх. № РУО1-27419/24.09.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Сдружение „Усмивка“ с вх. № РУО1-27351/24.09.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“, с подкрепата на Община Бургас.

Конкурсът се провежда от 01.10.2019 г. до 30.10.2019 г. и е под надслов „През новата учебна година по-умни, по-сплотени, по-креативни – Усмивката прави силата!“

 

Приложение:

1.      Статут на Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България-2019“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД