Посещение на министър Вълчев в 145 ОУ “Симеон Радев“, град София

На 18 февруари 2021 година министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев посети столичното 145 ОУ “Симеон Радев“, придружен от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието, София-град. Още пред входа на училището вниманието им беше привлечено от изградената интерактивна площадка по безопасност на движението, където в хубаво време учениците управляват малки моторчета, велосипеди и колички, има светофари, пешеходни пътеки и пътни знаци.  В сградата на училището бяха посрещнати от ученици, учители, ръководството на училището и представители на Училищното настоятелство и на Район “Младост“.  В училището г-н Вълчев  беше запознат с постиженията на учениците в областта на математиката, компютърното моделиране, природните науки и усвояването на чужди езици.

Министър Вълчев посети плувния басейн на територията на училището, управляван от ЦПЛР – Спортна школа – София,  спортната база, както и красивата, функционална и обновена актова зала на училището. Това е зала с 400 места, която е добре озвучена и оборудвана с диоден екран, което дава големи  възможности за провеждане на срещи, обучения, демонстрации,  презентации и интегрирани уроци.

Посещението в STEM-библиотечния  център предизвика голям интерес. В него министър Вълчев и г-жа Кастрева  управляваха  устройство за виртуална реалност Oculus, участваха в  демонстрация на zSpace® – иновативно обучение  по STEM, оборудван с усилията на училището и финансиран по Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда“. Уютната обстановка, новите книги, комплектите Аrduino, дигиталният дисплей с големи размери – всичко това представлява една среда за постижения и креативност в областта на науката и дава възможност за подобряване на уменията на учениците в областта на роботиката и природните науки. В библиотеката има обособено пространство за игра и отдих, както и за четене с барбарони и много възглавници.

Посещението на гостите в 145 ОУ “Симеон Радев“ продължи в класните стаи, където децата от подготвителна група „в“ с класен ръководител г-жа Жана Иванова изпяха песен за Васил Левски, връчиха „Моята първа книжка за Васил Левски“ и обясниха какъв е поводът за това – 148 години от обесването на Апостола. В III “в“ клас учениците поздравиха гостите с написани от тях стихотворения, а ученик от класа подари на министъра скица-портрет  на Васил Левски.

В учителската стая се проведе непринуден разговор с учители и  педагогически специалисти за образователната система и учебното съдържание, за нещата, които правят учителите с децата в извънкласните дейности, изявите им на математическите състезания, отличния успех през последните години на националните външни оценявания и важната роля на учителите за обучението и патриотичното възпитание на децата. Министърът подчерта опредеплящата роля на заплащането на учителите за привличането и задържането на млади хора в училище. Според него качествените преподаватели са най-важни за образователната система, а в бъдеще се предвижда много инвестиране в материалната база и оборудването на кабинети в училищата, както и на саниране, озеленяване на дворовете, изграждане на достъпна среда за деца със специални образователни потребности.

Директорът на 145 ОУ “Симеон Радев“ г-жа Антоанета Михайлова благодари от името на учениците и целия екип за включването на училището в Националната програма “Изграждане на училищна STEM среда“, за училищното оборудване и китове за лабораторен комплекс по различни дисциплини, роботизирани системи по програмиране и оборудване за виртуална реалност и учебно съдържание, за отпуснатите средства за закупуване на пречистватели на въздуха в 39 класни стаи, както и средствата за доизграждане на STEM-библиотечен център.