Празник на химията „Химията в наши дни“

Изх. № РУО1-6782/2602.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с ежегодното провеждане на Празника на химията от Съюза на химиците в България в сътрудничество с Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, Дружеството на учителите по химия и РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 28 и 29 май 2021 г. в платформа Google Meet ще се проведе Празника на химията под наслов „Химията в наши дни“.

Учениците, желаещи да се включат в „Празника на химията“, ще имат възможност да участват в избрана от тях състезателна категория: постер, презентация или есе.

Учениците се състезават в три възрастови групи: първа възрастова група: 5-6 клас; втора възрастова група: 7-10 клас; трета възрастова група: 11-12 клас. Всеки ученик може да има едно индивидуално участие и едно участие в съавторство ОБЩО в трите категории (презентация, постер, есе).

Темите за избор за всички възрастови групи са:

  1. Фалшивата химия около нас.
  2. Важните химични елементи за здравия човек.
  3. Химията в Космоса, Звездите и …

Линк за попълване на заявление за участие:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVht1h-VtxRmGzjBqQY6CrH76BRS0ef_mYFvVCLbmwd2Ilcg/viewform

Важни дати:

Срок за подаване на заявления за участие: 10 май 2021 г. Имейл за контакт и въпроси: [email protected]

Изпратените презентации, есета и постери ще бъдат оценени от комисии в периода от 11 май до 21 май 2021 г.

На 25 май 2021 г. ще бъде публикуван протокол с първите 5 финалисти (по азбучен ред) по категории и възрастови групи, които на 28 и 29 май 2021 г., по предварително изработен график, ще представят пред жури своите работи.

На 26 май 2021 г. на сайта http://www.prirodninauki.bg/ ще бъде публикувана програмата за 28 и 29 май 2021 г., като на 28 май 2021 г. ще бъдат представени есетата и постерите, а на 29 май 2021 г. – презентациите.

На 1 юни 2021 г. на сайта на http://www.prirodninauki.bg/ ще бъде публикуван протокол с окончателното класиране на участниците в Празника на химията. Всички класирани на призови места по категории (есе, постер и презентация) и възрастови групи (5-6, 7-10 и 11-12 клас) ще бъдат отличени с награди, които ще получат допълнително по куриер.

Всички участници в Празника на химията 2021 г. и техните ръководители ще получат сертификат за участие.

Необходима е предварителна онлайн регистрация за участие, попълване на декларация за информирано съгласие, декларация за публичност на резултатите и декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел, изпратени сканирани или снимани на имейл: [email protected].

 

Приложения:

  1. Линк за онлайн регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVht1h-VtxRmGzjBqQY6CrH76BRS0ef_mYFvVCLbmwd2Ilcg/viewform

  1. Декларация за информирано съгласие.
  2. Декларация за публичност на резултатите.
  3. Декларация за снимане и публикуване с рекламна и информационна цел.
  4. Критерии за изработване на постер, презентация и есе.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД