Preschool education

Изх. № ЕУО1 – 33410/13.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33248 /12.10.2023 г. Ви уведомявам, че на 17.10.2023 г. /вторник/ от 10.30 часа в музикалния салон на ДГ № 37 „Вълшебство“ /район „Витоша“, кв. Павлово, ул. „Белмекен“ № 1/ ще се проведе семинар на тема „Адаптацията в детската градина чрез модела Педагогическа практика  „Утринна приказка“, по време на който столични детски градини, работещи по модела ще представят своя опит за плавно адаптиране на новопостъпили деца в детската градина.

Регистрация за участие на следния линк https://forms.gle/iup68Ea9hatQ76Rp9,  който ще бъде отворен до запълване капацитета на залата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката /