Премиера на образователен проект „Средновековна слава“ на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“

Изх. № РУО1-32461/20.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32393/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че предстои премиерата на третото издание на съвместния образователен проект на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“, създаден с цел да помогне за осъвременяване на обучението по история и цивилизации в училищата. След огромния интерес към проектите „Българско военно чудо“ и „Нашите пълководци“, предстои премиерата на тяхното естествено продължение – „Средновековна слава“.

Тя ще се състои на 21 ноември, от 19:00 ч. в Археологическия музей в гр. София.

Инициативата „Средновековна слава“ е документална образователна поредица, състояща се от 10 късометражни филма, които са  посветени на най-значимите български владетели. Проектът ще бъде съпътстван от обиколка на десетки училища в страната, където авторите на поредицата ще изнесат открити уроци пред ученици, провокирайки интереса им към родната история.

Целта на инициативата на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“ е да провокира интереса към българската история. Желанието на авторите е тя да се превърне в атрактивен учебен предмет и уроците да бъдат посещавани с интерес и удоволствие от учениците. Дългосрочната цел на колектива е да направи този тип мултимедийно обучение достъпно за учителите.

За допълнителна информация – [email protected]

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по история и цивилизация във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД