Провеждане на петия „ГИС ден за образование“.

Изх. № РУО1-36949/09.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-36639/08.11.2021 г., Ви уведомявам, че на 19 ноември 2021 г.  (петък) от 14 часа до 16 часа ще се проведе онлайн петият „ГИС ден за образование“, организиран от образователна инициатива „Космическо училище“ по повод световния ден на географските информационни системи (ГИС), честван на 17 ноември 2021 г.

Събитието е предназначено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап и учители по география, природни науки, информационни технологии, като ще включва лекционна и  дискусионна част.

Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 17 ноември 2021 г. включително или до запълване на местата на следния линк: Регистрация.

Регистрационната форма е достъпна и от сайта на Космическо училище www.spaceschoolbg.eu.

Програмата за събитието ще бъде обявена на сайта на Космическо училище на 15 ноември 2021 г.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел.: 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел.: 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД