Провеждане на писмен изпит за конкурса за длъжността „директор“ на училища на територията на област София-град

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

 

Писменият изпит за конкурса за длъжността „директор“ на училища на територията на област София-град ще се проведе на 27.02.2024 г. (вторник) от 09:30 часа в сградата на Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8.

Регистрацията ще започне от 8:45 часа в същото училище.

Следва да носите документ за самоличност.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ДОПУСКАНЕ:

КРИСТИНА ГАБРОВСКА