Проект „Ученическото самоуправление – лесно и интересно”

Проектът „Ученическото самоуправление – лесно и интересно” достигна крайния си етап на 30.05.2022 г. Гости на финала за представяне на иновативни идеи в областта на ученическото самоуправление бяха г-жа Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, д-р Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София-град, представители на СБУ, в-к „Аз-буки“, в-к  „Учителско дело“, бизнеса и много други.

Под вещото ръководство на д-р Таня Желязкова – Тея, председател на Настоятелството на фондация  „Институт за информални иновации”, учениците от 148.  ОУ  „Проф.  д-р Любомир Милетич“, 50. ОУ „Васил Левски“ и 23. СУ  „Фредерик Жолио-Кюри“ показаха на практика, че ученическото самоуправление е реално постижимо.