Пътуваща изложба „Обич за България“

Изх. № РУО1-3425/07.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-3403/07.02.2020 г., Ви Уведомявам, че до 15.02.2020 г. в Националния дворец на децата (НДД) ще гостува изложба от рисунки на ученици от българските неделни училища в чужбина под надслов „Обич за България“.

Изложбата „Обич за България“ е пътуваща и съдържа 68 картини.

Съвместната инициатива на Министерството на образованието и науката и Асоциацията на българските училища в чужбина цели да се предостави на децата зад граница възможността да представят България през своя поглед – такава, каквато я помнят, виждат и мечтаят да бъде.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище   за възможността да разгледат изложбата „Обич за България“ в НДД, бул. „Александър Стамболийски“, № 191 от 09: 00 до 17:00 часа в посочения период.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД