Разпространение на помагало по Гражданско образование за учители по Гражданско образование в 11 клас

Изх. № РУО1 – 25243/29.07.21г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-115/05.04.2021 г., с вх. № РУО1-10305/05.04.2021 г., Ви уведомявам, че Представителството на   Европейската комисия в България предоставя учебно помагало по гражданско образование, предназначено за всички учители, които преподават гражданско образование в 11 клас.

Съответните бройки от помагалото може да получите на 10.08 и 11.08. 2021 г., както и на 8.09. и 9.09. 2021 г. от 9 до 13.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч., в стая 422 на РУО – София-град.  Моля за обратна връзка за ефективността на помагалото от страна на учителите по гражданско образование, чрез попълването на анкета на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PomagaloGO11klas

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД