Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-2)

Презентация на тема: Разработване на планове за подкрепа при ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности“ (Пр-2)

Изтегли: „eplr-24-25-dg

Водещи: Цветомира Ангелова – психолог в РЦПППО-София-гр.
Марина Арнаутска – ресурсен учител в РЦПППО-София-гр.
Ваня Рачева – психолог в РЦПППО-София-гр.