Резултати от областен кръг на олимпиада по география и икономика – V и VI клас

Изх. №РУО1-8031/11.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по география и икономика на учениците от V и VI клас са публикувани на сайта на НТБГ на следния линк:

https://www.ntbg.bg/bg/news/olimpiada-po-geografiya-2

Моля да уведомите учениците и учителите в повереното Ви училище, че резултатите на учениците от състезателни групи VII клас, VIII-IX клас, X клас и XI-XII клас ще бъдат публикувани на сайта на НТБГ след получаване на протокола с окончателните оценки от арбитража на националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД