Свободни места в столичните училища след трето класиране по данни на директорите към 18 ч. на 24.06.2020 г.

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 

Във връзка с графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/ 2021 г. Ви уведомявам за свободните места в столичните училища след трето класиране по данни на директорите към 18 ч. на 24.06.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД