Свободно/безплатно посещение на музеи и институти на Българска академия на науките

Изх.№ РУО1- 30181/23.10.2019 Г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на акад. Юлиан Ревалски, Председател на Българската академия на науките, с вх. РУО1-30142/22.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 28.10.2019 г. и на 04.11.2019 г. институтите и музеите на БАН могат да бъдат посещаване свободно/безплатно от ученици на софийските училища. С цел да се осигури ефективност при посещението в институтите и музеите на БАН, моля директорите на училищата да се свържат с посочените лица за контакт.

Музеи на БАН, които ще работят на 28.10.2019 г. и на 04.11.2019 г.:

 • Национален природонаучен музей – лице за контакт: Силвия Тошева, тел. 0879 22 65 75;
 •  Национален археологически институт с музей – лице за контакт: Юлия Стоева, тел. 0898 35 41 77;
 •  Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – лице за контакт: Иглика Мишкова, тел. 0888 46 87 54;
 •  Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – лице за контакт: проф. Димитър Кадийски, тел. 0887 68 65 16

Институти на БАН, които ще работят на 28.10.2019 г.:

 •  Институт по математика и информатика – лице за контакт: проф. Величка Милушева, тел. 0886 62 97 54;
 •  Институт по физика на твърдото тяло – лице за контакт: проф. Албена Паскалева, тел. 0895 56 60 74;
 •  Институт за оптически материали и технологии – лице за контакт: гл. ас. д-р Наталия Берберова-Бухова, тел. 0876 66 33 19;
 • Институт по катализ – лице за контакт: гл. ас. д-р Петя Петрова, тел. 0897 24 11 26;
 •  Национална лаборатория по компютърна вирусология – лице за контакт: доц. Димитрина Полимирова, тел. 0876 35 50 59;
 •  Национален институт по геофизика, геодезия и география – лице за контакт: доц. Петя Трифонова, тел. 0878 60 50 03;
 •  Институт за космически изследвания и технологии – лице за контакт: доц. Георги Желев, тел. 0884 15 36 54;
 •  Институт за изследване на атмосферата, климата и водите – лице за контакт: Албена Ватралова, тел. 0876 14 26 10

Институти на БАН, които ще работят на 04.11.2019 г:

– Институт по механика – лице за контакт: доц. Поля Добрева, тел. 0877 00 52 04;

– Институт по роботика – лице за контакт: доц. Август Иванов, тел. 0889 66 06 09;

– Институт по биология и имунология на размножаването – лице за контакт: доц. Десислава Абаджиева, тел. 0888 72 40 35;

– Институт за български език – лице за контакт: проф. Светла Коева, тел. 02 872 23 02 и Албена Георгиева, тел. 0884 62 86 32

– Институт за литература – лице за контакт: Тинка Брейчева, тел. 0897 31 31 52

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02 – 2339/21.10.2019 г. на началника на РУО – София-град/