Сесия за програмно финансиране – Програма „София – град на младите и активните“

Изх. № РУО1 – 3958/02.02.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3448/28.01.2021 г. Ви уведомявам за новата младежка програма на Столична община – Програма „София – град на младите и активните“, както и за обявяването на сесия за програмно финансиране на проекти по програмата.

Актуалността на информацията по процедурата е в срок от 25 януари – 04 март 2021 г. – https://www.sofia.bg/yoth-activities

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД