СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „Старши експерт по информатика и информационни технологии“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – София-град

  Система