СПГ „Княгиня Евдокия“ в изследователски проект на ЕК Академия за учители „School Education Gateway“ и инициативата на ЕК eTwinning, за 50 училища в ЕС

Изследователският проект има за цел да насърчи интегрирането на метода Action research в професионалната практика на учителите.

Поздравления за прекраснато и вдъхновяващо участие на учениците от VIII клас, специалност „Промишлен дизайн“, с разширено изучаване на английски език. Научен ръководител е Светла Мавродиева, учител по английски език.

Представяне на участието на СПГ „Княгиня Евдокия“ в проекта на Европейската Комисия, 12 май, 2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=vzLSOCNxI7k&t=387s