Справка за броя на паралелките и броя на учениците, които започват присъствено обучение по-рано от графика от Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването – съответно от 15.02.2021 г., 16.02.2021 г. и 17.02.2021 г.

Рег. № РУО1-5534/ 15.02.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

С ПАРАЛЕЛКИ, КОИТО ЗАПОЧВАТ

ПРИСЪСТВЕНО ПО-РАНО ОТ ГРАФИКА

(ЗА КЛАСОВЕ: 5-ти, 6-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението на заповед № РД-01-98/ 14.02.2021 г. на министъра на здравеопазването, относно разрешение за провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището и по разпореждане с рег. № РУО1-5534/ 15.02.2021 г. на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, моля днес, 15.02.2021 г. (понеделник), в срок до 14:00 ч., да предоставите информация за броя на паралелките и броя на учениците в поверената Ви институция, които започват присъствено обучение по-рано от графика от Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването – съответно от 15.02.2021 г., 16.02.2021 г. и 17.02.2021 г.

Информацията се отнася за 5-ти, 6-ти, 9-ти, 10-ти, 11-ти класове, които се обучават в електронна среда от разстояние (към дата 15.02.2021 г.), съгласно графика от Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г.

Справка за броя на паралелките и броя на учениците, които започват присъствено обучение по-рано от графика от Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването – съответно от 15.02.2021 г., 16.02.2021 г. и 17.02.2021 г.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД