УНСС ще си сътрудничи с Регионално управление на образованието – София-град

УНСС и Регионалното управление на образованието – София-град (РУО – София-град) подписаха меморандум за сътрудничество.

На подписването присъстваха зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, представляваща УНСС, и д-р Ваня Кастрева, началник на РУО – София-град.

„Връзката училище – университет – бизнес е важна, за да може бизнесът да се развива и да получава необходимите му кадри, с подходящо образование и с точен профил на специализация“, каза проф. д-р Цветана Стоянова и допълни: „Средното и висшето образование са неотделими едно от друго и приемствеността трябва да е водеща в образованието. Всяка от двете системи влияе непосредствено на другата. Те са индикатори за качеството на цялостния образователен продукт. На изхода на средното училище са младите хора, които влизат в университета с придобитите базисни знания и умения“.

Д-р Ваня Кастрева изрази удовлетворението си от подписването на меморандума за сътрудничество. Тя също подчерта, че свързването на висшето и средното образование е важно и поздрави УНСС за усилията, които полага в тази насока, поддържайки партньорски отношения и работейки активно с много училища от цялата страна.

 

Координатор по меморандума от страна на УНСС е гл. ас. д-р Петкан Илиев, преподавател в катедра „Икономикс“, а от страна на РУО – София-град е Николай Василев, старши експерт по професионално образование и обучение, възпитаник на УНСС.

На подписването присъстваха и доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Николай Величков, зам.-декан по учебната работа на Общоикономическия факултет и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Ивайло Беев, ръководител на катедра „Икономикс“, гл. ас. д-р Петкан Илиев и гл. ас. д-р Димитър Дамянов, преподаватели в катедра „Икономикс“ и Илиян Чабуклийски, председател на Студентския съвет при УНСС.

Илиян Чабуклийски, гл. ас. д-р Петкан Илиев, д-р Ваня Кастрева, проф. д-р
Цветана Стоянова, доц. д-р Нончо Димитров, доц. д-р Мария Воденичарова,
доц. д-р Ивайло Беев, гл. ас. д-р Димитър Дамянов, доц. д-р Николай Величков
(от ляво надясно)