115 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“

Учениците от втори клас при 115 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с ръководители Росица Тодорова и Валентина Юрукова, Ви поздравяват за настъпващия празник.