133 СУ „А.С. Пушкин“ бе домакин на националния кръг на Олимпиадата по руски език

С тържествен концерт в емблематичната за България зала на Централния военен клуб учениците от училището с дългогодишни традиции в изучаването на руски език посрещнаха и поздравиха 118 участници и техните учители от цяла България.

Гости на събитието бяха представители на МОН, РУО – София-град, Дом на Москва в София, ученици, родители, преподаватели. Директорът на 133 СУ, госпожа Даниела Борисова, се обърна с приветствено слово и пожела успех на участниците. Събитието завърши с празничен коктейл.

Националният кръг на олимпиадата се проведе на 9.03.2024 г. в  сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин“. Професионалният подход на ръководството на училището, стриктността на квесторите и оперативната работа на комисиите по организацията на олимпиадата и засекретяването на материалите съдействаха за успешното протичане на олимпиадата.

За дейността на Националната комисия за проверка на конкурсните работи и изготвяне на необходимата документация в 133 СУ „А. С. Пушкин“ бяха създадени всички необходими условия.

Учениците, учителите им и членовете на комисията бяха възхитени от базата на училището – тематичните кабинети, техническото им оборудване, спортната площадка, зоната за отдих на преподавателите, местоположението на сградата и подчертаха, че това училище има дух.

След приключването на работата председателят на комисията –  госпожа Невена Табакова, от името на всички членове изрази благодарност към директора и колектива на 133 СУ „А. С. Пушкин“  за цялостното съдействие и създадените условия за провеждане на Националния кръг на олимпиадата.