3-та Национална конференция с международно участие “SMART STEM Образование и иновации”

На 13.04.2023 г., при откриване на 3-та Национална конференция с международно участие “SMART STEM Образование и иновации”, представителите на ПГ по ДИЗАЙН “ Ел. Вазова“- ученици от спец. Интериорен дизайн и учителите д-р Галя Аралова – гл. учител по ХООС и Камелия Бисолнакова – учител Графичен дизайн, бяха награден с по два златни медала, получиха сертификати, подаръци от EITED и книгата STEM УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ с отпечатана статия на проекта.

Екип от ученици от X клас, специалност „Интериорен дизайн“, с ръководител д-р Галя Аралова, разработиха проект „Експериментално доказване на качеството на напитки, храни и продукти“, с който участваха в 6-ти Национален конкурс за STEM науки в България 2022. В конкурса участваха 1300 участници с 255 ученически и 122 учителски проекта. Институционално за първи път участваха 27 училища.

Бъдещите дизайнери Симона Николова, Елена Иванова и Анета Паскалева са Национални победители в категорията „SUPER STEM ученици 2022“. Проектът им донесе две отличия:

  • Национален победител SUPER STEM EUROPA наука
  • Национален победител SUPER STEM EUROPA инженеринг.

Поздравления за учениците и техните учители!