49. ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“ – „НИЕ ПРАВИМ ОБИКНОВЕНОТО УНИКАЛНО“

Решението за електронна платформа, която да се ползва организирано и по идентичен начин от всички учители в 49.ОУ, беше взето единодушно, на извънредно заседание, проведено ден след обвяване на извънредно положение в РБ. Това решение не беше спонтанно, а плод на активни разисквания върху това как бихме могли да трансформираме редовния учебен процес в дистанционен, без да загубим от качеството му. Предвид целта ни да пресъздадем максимално точно реалните взаимодействия в класната стая (доказано най-ефективната форма на обучение, към която са пригодени текущите учебни програми и съобразени образователните ни методи и ресурси), водещ критерий при избора ни на платформа беше тя да предоставя възможност за провеждане на видеоразговори в група, в реално време.

Липсата на такава възможност в платформата „Школо“ ни насочи към приложния софтуер за видеоконферетни разговори на Skype, който използваме и към настоящия момент. За този, както можем да твърдим сега, отличен избор, най-голям принос имаха преподавателите ни по информационни технологии, които не само ни представиха Skype като оптимален сред наличните варианти, но и в кратки срокове успяха да обучат целия педагогически екип за работа с него.

Така не беше загубен нито ден и още на 16 март учебният процес в 49.ОУ беше възстановен с обичайния му ритъм и ефективност, макар и не в реалните, а във виртуални класни стаи. Последвалите и актуални към момента препоръки на образователното министерство за преминаване на всички училища към платформи със сходни характеристики (като MS Teams), затвърждават усещането ни, че още в началото сами сме отгатнали правилната формула.

Отделно от предимствата на самата платформа, допълнителни позитиви носи и обстоятелството, че тя се ползва от всички учители в 49.ОУ и е основна електронна среда за обучителни взаимодействия, както и за допълнителна извънучебна комуникация между учители, ученици и родители. Можем накратко да формулираме тези ползи по следния начин:

За учениците и родителите:

  • Ясна програма за деня, с точно разписание на началото и края на учебните часове;
  • Възможност за бързо включване в обучението, дори и без предварителна регистрация- като гост;
  • Общи условия и методи на работа във всички паралелки, което улеснява приемствеността между отделните класове и етапи;
  • Ясно указан и идентичен за всички паралелки метод за ползване на електронни ресурси;
  • Възможност за адекватно и бързо съдействие при решаване на технически проблеми.

 

За учителите:

  • Единна организация, която многократно улеснява планирането и реализирането на учебния процес като цяло, както и споделянето на опит, информация и образователни ресурси между учителите и с учениците;
  • Възможност за съставяне на балансирано и добре синхронизирано разписание на часовете, особено важно в прогимназиален етап, когато се налага честа смяна на учители в една и съща паралелка;
  • Възможност за адекватен контрол и навременна обратна връзка върху провеждането на учебния процес- абсолютна гаранция за качеството му;
  • Лесно организиране и провеждане на дистанционни събрания, екипни срещи и педагогически съвети;
  • Възможност за споделяне на опит и умения за работа с платформата между учителите и за съдействие при разрешаване на възникнали технически проблеми;

Използването на тази обща платформа ни даде също и възможност, само седмица след началото на задължителната изолация, да отбележим съвместно и патронния празник на 49.ОУ, който възпитаниците ни очакваха с трепет и за който се готвиха дълго. Вярваме, че съумяхме да пресъздадем празничната атмосфера, да поздравим, благодарим и да получим поздрави от наши бивши и настоящи възпитаници, родители и колеги, с които отново се срещнахме в новосъздаденото, споделено виртуално пространство на 49.ОУ.

Тези незабравими моменти, както и добрата оценка и активна подкрепа от страна на нашите ученици и техните родители, ни дават увереност, че сме намерили начин да продължим да бъдем „будители“ в тези непривични условия,  както и че заедно ще съумеем да доведем учебната година до успешен финал.

Бъдете здрави, силни и вдъхновяващи!

С поздрави от нас – екипът на 49. ОУ „Бенито Хуарес“!