55-та Международна сесия на младежкия проект „Модел на европейския парламент“

От 07 до 14 май 2022г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе 55-та Международна сесия на младежкия проект „Модел на европейския парламент“. България беше представена от делегация от ученици на Първа АЕГ. По време на сесията бяха разисквани най-важните проблеми на съвременна Европа и приноса на младите хора в решаването им. Делегатите разработиха 10 резолюции, които се разгледаха от Общото събрание на модулацията ЕП. В сесията участваха представители на всичките държави-членки на ЕС- над 250 средношколци и техните ръководители. Нашите ученици се представиха отлично в резултат на сериозна предварителна подготовка, отлично владеене на английски език и добри комуникативни умения. Участието им беше подкрепено от Представителството на ЕК в България.

Поздравления за нашите млади бъдещи дипломати!