80 години 102 Основно училище „Панайот Волов“

На 11.05.2021 г. бе отбелязана 80-годишнината на 102 Основно училище „Панайот Волов“ с празничен видеоконцерт. Духът на училищния празник се усеща във всяко от събитията през годината. Организирани бяха  конкурси за рисунки, разкази, есета на тема „Моето училище“. Всички значими инициативи в училището през 2021 г. са посветени на този юбилей и се публикуват в официалния сайт.