Информация за учениците, завърнали се в присъствено обучение в началото на втория учебен срок – 07.02.2022 г.

09.02.2022 г. В изпълнение на заповедта на директора на Столична регионална здравна инспекция за седмицата 07 – 11.02.2022 г. на територията на област София-град се върнаха в училище учениците от I до IV клас, V, VI, VIII, IX и XI класове. След подадени декларации за съгласие от родителите в училищата беше направено изследване с бързи антигенни тестове за COVID-19 на 80 219 ученици. В сравнение с тестването преди ваканцията са…

Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г.

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09-2191/03.02.2022 г. (Приложение 1 – График ротация област София-град) на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 07 – 13.02.2022 г. включително…

Заповед №РД-01-32/27.01.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г.

Заповед №РД-01-32/27.01.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г…

Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24 – 30.01.2022 г.

Заповед № РД09-1188/21.01.2022 г. на министъра на образованието и науката относно организиране на образователния процес за периода от 24 – 30.01.2022 г…

Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция относно въвеждане на временни противоепидемични мерки

Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция относно въвеждане на временни противоепидемични мерки…