VIII Национален конкурс „Път към славата“

Изх. № РУО1-32361/19.11.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Арт център „Кърнолски“ с вх.№РУО1-32056/14.11.2019 г., Ви уведомявам, че VIII Национален конкурс „Път към славата“, който ще се проведе в средата на месец февруари 2020 г., вече е отворен за заявки. Конкурсът за трета поредна година е включен в календара на Министерството на образованието и науката със стипендии в IV-та възрастова група (14 – 18 години).

Приложено Ви изпращам регламент, като Вашите заявки следва да са в срок до 11.01.2020 г. на:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegMjeHlCSvoy6wSZJ15QRe8WgQEywhzscHM6AWSltCAhZOlg/viewform

 

Приложение: 1. Регламент

2. Заявка за участие в конкурса

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД