Български език и литература

11.03.2019

Литературен конкурс „Мими Праматарова“

Изх. № РУО1- 5943/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5484/ 05.03.2019 г. Ви уведомявам, че Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и фондация „Екологичен форум плюс“ обявяват литературен конкурс на тема „Топлинни острови – градове градини“. Конкурсът е насочен към ученици, родени през периода 1 януари 2001 г. – 31 декември 2003 г.

Краен срок за кандидатстване: 06.05.2019 г.

Повече информация за конкурса можете да намерите на http://ecofund-bg.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2019

Втори градски конкурс „Две хубави очи“

Изх. № РУО 1-5706/ 07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5248/ 28.02.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие във Втория градски конкурс „Две хубави очи“, организиран от Народно читалище

 „П. К. Яворов-1920“. В  конкурса, посветен на патрона на читалището Пейо Яворов,  могат да участват ученици от VII до XII клас.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

01.03.2019

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 03.02.2019 год.

Изх. № РУО1-5362/ 01.03.2019 г.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от областния кръг на олимпиадата по български език и литература,

проведен на 03.02.2019 год.

 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВАС – УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА!

ВАШАТА ЛЮБОВ  КЪМ ЕЗИКА И НЕГОВОТО НАЙ-СЪВЪРШЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ЛИТЕРАТУРНОТО ИЗКУСТВО – Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕПРЕСЕКВАЩИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ЕТИЧНОТО И ЕСТЕТИЧНОТО КАТО ЕСТЕСТВЕНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОШЛОТО И БЕЗВКУСИЦАТА. ЗАТОВА НЕКА ВСИЧКИ НИЕ, ПО ПРИМЕРА НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, ДА СЪВЕТВАМЕ:

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА ЖИВОТ ВЕЧЕН!

 

Събка Попова и Станислав Георгиев – старши експерти по български език и литература в РУО – София-град

Приложение: Протокол

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.02.2019

Национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Изх. № РУО1 – 4975/ 26.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7693/ 22.02.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие в VI национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Учениците могат да изпращат своите разкази на тема Да обичаш, въпреки… до 30.03.2019 г., придружени с информация за авторa и данни за контакт.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2019

ХXI Национален фестивал на детската книга

Изх. № РУО1-4481/ 20.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-4343/ 19.02.2019 г. РУО – Сливен уведомява, че ХXI Национален фестивал на детската книга, организиран от регионална библиотека „Сава Доброплодни”, ще се проведе от 8 до 10 май 2019 г. в град Сливен. Инициативата е подкрепена от Министерството на културата, община Сливен, Областна администрация – Сливен, Асоциация „Българска книга“, Държавна агенция за българите в чужбина.

Моля да информирате за събитието учителите и учениците от Вашето училище и да  съдействате за включването им в конкурсите.

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

18.02.2019

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-4277/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-1598/ 21.01.2019 г. община Ботевград обявява VI Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2019 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Национален литературен конкурс „Любовта и свободата“

Изх. № РУО1-4259/ 18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО Разград с № РД-19-8-59/ 15.02.2019 г., вх. № РУО1-4195/ 15.02.2019 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературния конкурс под наслов „Любовта и свободата“, организиран за трета поредна година от НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас с авторски литературни произведения, като крайният срок за изпращане на творбите е 10.04.2019 г.

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Изх. № РУО1-4275/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-3826/ 13.02.2019 г. Асоциация „Българска книга“ информира, че предстои осмата Националната кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето учебно заведение с обявата и да съдействате за включването им в предвидените дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-4280/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-4219/ 18.02.2019 г. РУО – Благоевград уведомява, че ПГ „Пейо К. Яворов“ – гр. Петрич, организира национален литературен конкурс „Светът на Яворов“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента и да съдействате за включването им в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“

Изх. № РУО1-4167/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, с вх. № РУО1-3634/11.02.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“, посветен на деня на земята – 22 април.

Приложение:

                         1. Указание за организиране и провеждане на XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“.

                         2. Заявка за групово участие в XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“.

                         3. Заявка за индивидуално участие в XXI Национален ученически празник „За хляба наш…

                         4. Приложение за Конкурса „Есе“.

                         5. Информация за настаняване на участниците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2019

Ученически конкурси – Чирпан, 2019 г.

Изх. № РУО1- 2265/ 28.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2076/ 24.01.2019 г. от къща музей „Пейо К. Яворов” Ви информирам за предстоящи ученически конкурси – Чирпан, 2019 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с приложените регламенти на двата конкурса и да съдействате за участието им.

Приложение:

1. Национален конкурс за есе „Изгнаници клети…”, 2019 г. – статут

2. Национален конкурс за поезия „… и мисля аз, че ти си Тя!” („Обичам те” – П. К. Яворов) - статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2019 година

Изх. № РУО1- 1886/ 23.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас № РД-20-233/18.01.2019 г., с вх. № РУО1-1584/18.01.2019 г., приложено Ви изпращам обява и статут на Националния литературен  конкурс „Петя Дубарова“ – 2019 година.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на МОН. Организатори на конкурсa са община Бургас, къща музей „Петя Дубарова“, Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Бургас.

Целта на конкурса е да открива и развива млади литературни дарования.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: обява и статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД