Български език и литература

18.02.2019

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-4277/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-1598/ 21.01.2019 г. община Ботевград обявява VI Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2019 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Национален литературен конкурс „Любовта и свободата“

Изх. № РУО1-4259/ 18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО Разград с № РД-19-8-59/ 15.02.2019 г., вх. № РУО1-4195/ 15.02.2019 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературния конкурс под наслов „Любовта и свободата“, организиран за трета поредна година от НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас с авторски литературни произведения, като крайният срок за изпращане на творбите е 10.04.2019 г.

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Изх. № РУО1-4275/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-3826/ 13.02.2019 г. Асоциация „Българска книга“ информира, че предстои осмата Националната кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето учебно заведение с обявата и да съдействате за включването им в предвидените дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-4280/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-4219/ 18.02.2019 г. РУО – Благоевград уведомява, че ПГ „Пейо К. Яворов“ – гр. Петрич, организира национален литературен конкурс „Светът на Яворов“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента и да съдействате за включването им в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „Вяра и упование“

Изх. № РУО1-4167/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на  Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, с вх. № РУО1-3634/11.02.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“, посветен на деня на земята – 22 април.

Приложение:

                         1. Указание за организиране и провеждане на XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“.

                         2. Заявка за групово участие в XXI Национален ученически празник „За хляба наш…“.

                         3. Заявка за индивидуално участие в XXI Национален ученически празник „За хляба наш…

                         4. Приложение за Конкурса „Есе“.

                         5. Информация за настаняване на участниците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.01.2019

Ученически конкурси – Чирпан, 2019 г.

Изх. № РУО1- 2265/ 28.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2076/ 24.01.2019 г. от къща музей „Пейо К. Яворов” Ви информирам за предстоящи ученически конкурси – Чирпан, 2019 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с приложените регламенти на двата конкурса и да съдействате за участието им.

Приложение:

1. Национален конкурс за есе „Изгнаници клети…”, 2019 г. – статут

2. Национален конкурс за поезия „… и мисля аз, че ти си Тя!” („Обичам те” – П. К. Яворов) - статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2019 година

Изх. № РУО1- 1886/ 23.01.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас № РД-20-233/18.01.2019 г., с вх. № РУО1-1584/18.01.2019 г., приложено Ви изпращам обява и статут на Националния литературен  конкурс „Петя Дубарова“ – 2019 година.

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на МОН. Организатори на конкурсa са община Бургас, къща музей „Петя Дубарова“, Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Бургас.

Целта на конкурса е да открива и развива млади литературни дарования.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение: обява и статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.01.2019

Областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Изх. № РУО1-1505/ 18.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/ 04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-12/ 16.01.2019 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по български език и литература (БЕЛ) и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по БЕЛ областният кръг ще се проведе на 03 февруари 2019 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/ 989 01 27

За учениците от клас от всички райони в

20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Снежана Недкова, тел. 02/ 954 91 64

За учениците от VІІ, ХІ и ХІІ клас от всички райони в

31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2, директор Надежда Николчева, тел.02/ 871 70 87, 02/ 872 11 56

За учениците от VІІІ клас от всички райони в

93. СУ „Александър Теодоров-Балан“, ул. „Гео Милев“ № 32, директор Евдокия Гергова, тел. 02/ 872 07 60

За учениците от ІХ и Х клас от всички райони в

138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17

 

Областният кръг започва в 09:00 ч на 03 февруари 2019 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на неизучаван (откъс от) художествен текст. Това времетраене включва и 20 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик

Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. Имената на квестора/ите и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.

В срок до 17:00 ч. на 25.01.2019 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експерта по БЕЛ [email protected].

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 7,45 ч. на 03.02.2019 г.

На 03 февруари 2019 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със синя химикала.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст. Препоръчваме учениците да бъдат снабдени с литературните текстове от своето училище поради възможни ограничения в книжния фонд на библиотеките в училищата домакини.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РУО.

Срокът за проверка на писмените работи е 12 февруари 2019 година. За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 70 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на РУО – София-град след решението на националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.01.2019

Участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и в Националнен конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“

Изх. № РУО1- 1282/16.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам статут на Националния конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, организиран от Ордена на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик приорат – България. Конкурсът е включен под № 73 в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/ 2019 година.

Адрес за изпращане на творбите: гр. София, 1421, ул. „Богатица” №10 - Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим.

За допълнителна информация: имейл адрес на Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим: [email protected].

При заявка за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и в Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“е задължително да се регистрирате и на следните адреси:

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Приложение:

1. Статут на Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“;

2. Формуляр за участие в Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.11.2018

Oбучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас

Изх. № РУО1-29266/16.11.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-376/15.11.2018 г., вх. № РУО 1-29127/15.11.2018 г., Ви уведомявам, че в периода от 03 – 18. XII 2018 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади към Учебен център – гр. София ще се проведат обучения на учители по БЕЛ и математика за оценители на изпитни работи от НВО в VII клас. Продължителността на обучението е 16 академични присъствени часа. Моля в срок до 17:00 ч. на 19.11.2018 г. желаещите да участват в обучението учители от повереното Ви училище да попълнят следния формуляр:

за учители по БЕЛ:  https://goo.gl/forms/RKm1TshmeyoHrOyH2

за учители по математика: https://goo.gl/forms/RM2e3zD6kCpvCJyU2

Необходимо е всички учители, които желаят да участват в комисиите за оценяване на НВО в VII клас през месец юни 2019 г., да попълнят заявката. В този етап на обучението ще се включат 48 учители по БЕЛ и 49 учители по математика, подбрани по преценка на старши експертите от РУО – София-град.

Учителите, които ще вземат участие в обучението, ще бъдат уведомени за графика на електронните пощи, попълнени във формуляра.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.10.2018

Научен форум

Изх. № РУО1-26751/ 18.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26530/ 16.10.2018 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с поканата да участват в третото издание на Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, което ще се състои на 2 ноември 2018 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1 от 9.00 до 17.00 ч.

 

Присъствалите ще получат сертификат за участие във форума, а участващите с доклад – сертификат за един кредит. Текстовете на докладите трябва да бъдат оформени според изискванията на сп. „Български език и литература“ и изпратени на електронен адрес [email protected]

 

Програмата на форума е достъпна на адрес: http://ibl.bas.bg/forum-vizsledovatelski-podhodi-v-obuchenieto-po-balgarski-ezikv-2018/

 

Участниците се регистрират на адрес: http://ibl.bas.bg/izsledovatelski_podhodi_2018/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.10.2018

Конференция  на тема Методически проекти на учителя по български език и литература

Изх. № РУО1-26686/ 17.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Асоциацията на учителите по български език и литература организира конференция  на 10.11.2018 г. и 11.11.2018 г. – събота и неделя, на тема

Методически проекти на учителя по български език и литература

Начало на конференцията – 9.00 часа, събота.

Място на провеждане – София, пл. „Славейков” 4, Столична библиотека – Американски център.

 

Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email [email protected]  или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

 

Цената за участие в конференцията е 40 лв. /за членове на АУБЕЛ е 30 лв./ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

 

/За да се получи  удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20 лв. на същата сметка с основание „удостоверение за кредит“. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

 

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД