Честване на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски в 67 ОУ „Васил Друмев“

По повод на националното честване на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, 260 години от написването на „История славянобългарска“ и 60 години от канонизирането на Паисий Хилендарски за светец, учениците от 1 до VII клас от 67 ОУ „Васил Друмев“ с желание се включиха в различни инициативи— състезание-викторина, препис на части от „История славянобългарска“, рецитал. На 19 юни беше отслужена тържествена литургия в храм „Свети Преподобни Паисий Хилендарски“, намиращ…

STEM център в 179 ОУ „Васил Левски“

Съвременен образователен  STEM център с обособени четири мейкърспейса откриха г-жа Даниела Райчева – кмет на район Нови Искър, г-жа Светла Крумова кмет на с. Доброславци, г-н Николай Нодков кмет на с. Балша и г-н Евгени Игнатов кмет на с. Житен, в 179 ОУ „Васил Левски“:  „Креативо“ арт ателие, в което се извършва дизайн, подготовка и  реализация на различни приложни изделия. „Кулинарно вълшебство“ ООД кулинарна работилница, разработена под формата на учебно-тренировъчна…

Обява за междуучилищна среща по проект „Подкрепа за успех“

Във връзка с писмо № 9105-215/01.06.2022 г. на МОН с вх. № РУО1-20506/01.06.2022 г., Ви уведомявам, че на 30.06.2022 г. от 11:00 часа в сградата на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ ще се проведе междуучилищна дейност по проект „Подкрепа за успех“ с ученици от 103. ОУ „Васил Левски и 75. ОУ „Тодор Каблешков“…

Информация за изпълнение на дейностите по т. 1 и т. 2 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за първа възрастова група

Във връзка с изпълнението на т. 3 от График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за първа възрастова група, за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД 09-3212/01.06.2022 г. на министъра на образованието и науката, в срок до 30.06.2022 г. (четвъртък)…

Национална програма „Отново заедно”

Във връзка с писмо № 9105-247/24.06.2022 г., с вх. № РУО1-24549/27.06.2022 г. Ви уведомявам, че с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет са одобрени национални програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година…

29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

От 20 до 24 юни 2022 година в ДГ 126 „Тинтява“ се проведе седмица по БДП. Да пазим живота и здравето на нашето бъдеще е основна наша цел. Пътят към нея задължително минава през обучение в разпознаване и спазване на правила и норми на поведение в и извън детската градина. В седмицата на безопасността на движение по пътищата взеха участие деца от всички възрастови групи. Те показаха своите умения и…