С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЕДНО ПРЕКРАСНО ЛЯТО!

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, Успешно приключи една различна учебна година, в която се наложиха силата и стойността на образованието. Поздравявам Ви с постигнатите отлични резултати на държавните зрелостни изпити и на Националното външно оценяване в седми клас. В непознати условия Вие реализирахте своя потенциал, открихте нови светове и показахте, че сте креативни, отговорни и можещи млади хора.   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ, Благодаря Ви за отговорното поведение при обучението в електронна…

Удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка в Република България от 01.07.2020 г. до 15.07.2020 г. включително

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на МОН с вх. № РУО 1- 16343/01.07.2020 г. във връзка с писмо № 04-11-62/25.06.2020 г. на Министерство  на здравеопазването за създаване на необходимата организация при изпълнение на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 30.06.2020 г. до 15.07.2020 г. и заповед № РД 01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД 01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Променено време на провеждане на изяви от НКИИДУ

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО1-15602/26.06.2020 г., Ви информирам, че поради обявената противоепидемична обстановка в страната ще бъде променено времето на провеждане на определени изяви от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците през учебната 2019/2020 г…

Национален конкурс за есе „Ядрената енергетика – в симбиоза с електрическата мобилност“

Във връзка с писмо „АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД гр. Козлодуй, вх.№РУО1-16156/30.06.2020г., Ви уведомявам, че АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД съвместно с  Индустриален клъстер „Електромобили“ – Национална браншова организация за електрическа мобилност  организира Национален конкурс за есе за ученици в професионалните гимназии – членове на ИКЕМ, както и на всички професионални гимназии на тема: „Ядрената енергетика – в симбиоза с електрическата мобилност“…

ДИГИТАЛНА АКАДЕМИЯ ХАЙКАД – УЕБИНАРИ

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16157/30.06.2020 г. на Haycad Infotech Ltd, Ви уведомявам, че в инициативата на Дигитална академия Хайкад – „Моето бъдеще като инженер е в България – популяризация на кандидатстудентската кампания 2020“ са предвидени 2 уебинара…