75. ОУ „Тодор Каблешков“ отбеляза Деня на християнското семейство

Съпругата на президента Румен Радев – госпожа Десислава Радева беше гост на тържеството за Деня на християнското семейство в 75. ОУ „Тодор Каблешков“. Учениците от групата по интереси „Климатът и ние“ с ръководител Виолета Бимбова-Туфан подариха на г-жа Десислава Радева текстилна торбичка с ръчно изрисувано от тях послание за опазване на планетата и я поканиха да се включи в кампанията им за намаляване на употребата на найлонови торбички.  

Семинар с учители по информатика и информационни технологии

Във връзка с повишаване постиженията на учениците, участващи в Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ) и състезанията по информационни технологии, Ви уведомявам, че на 03.12.2022 г. от 17:00 часа в Националния STEM център…

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.21-2022

Във връзка с писмо № 20-21-00-069/21.11.2022 г. Ви уведомявам, че Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/ обявява нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения…

Удължаване на срока на изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Съгласно Допълнително споразумение № 3 към Административен договор № BG05M2OP001-3.005-0004-C01 от 16.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /2014-2020/ и писмо № 9105-392/18.11.2022 г. на Министерство на образованието и науката…

Европейска баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс’2022

ъв връзка с писмо с вх. № РУО1-41111/17.11.2022 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпикс България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Националната баскетболна лига, организират промоционална кампания в подкрепа на Европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс’2022, в периода от 26.11.2022 г. до 05.12.2022 г…