Национален ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет“

Във връзка с писмо на МОН с №9105-7/20.02.2024 г., вх. №РУО1-5518/21.02.2024 г., Ви уведомявам, че срокът за изпращане на изследователските проекти от Националния ученически конкурс…

Областен кръг на олимпиадата по техническо чертане

областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 09 март 2024 г. (събота) от 09:00 часа, в Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“…

Пролетно математическо състезание за ученици от V до VII клас в гр. София от 29 до 31 март 2024 г.

Пролетното математическо състезание за ученици от V до VII клас през учебната 2023/2024 г. ще се проведе от 29 до 31 март 2024 г. в гр. София…

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по руски език

резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по руски език, проведен на 03.02.2024 г. са публикувани на електронната страница на училището-координатор 35.СЕУ…