Издаване на удостоверение за преместване в условията на кампания по прием на ученици в VIII клас

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици в VIII клас отново напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи…

Награди за учениците на 144 СУ „Народни будители“

Учениците от столичното 144 СУ „Народни будители“ си тръгнаха с няколко награди от Националния кръг на националното състезание по хореография „Фолклорна плетеница“, което се проведе от 4 до 6 юни. Талантливите възпитаници на 144 СУ от IV „д“ клас с хореограф Валентин Иванов спечелиха първо място с общ брой точки 109.3. Отлично се представиха и учениците от IV „е“ клас (95.2 т.) с ръководител Калина Зашева, VII „е“ клас (107.4…

Назначаване на учители, подбрани за участие в Национална програма „Мотивирани учители“, модул 1 и модул 3

Във връзка с писмо на МОН, № 9105-218/12.07.2021 г. и  вх. № РУО1 – 23280/12.07.2021 г. Ви уведомявам, че може да подавате заявка за назначаване на участник от Национална програма „Мотивирани учители“ на електронен адрес: https://www.tfaforms.com/4882858…

Обявяване на свободните места до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват незаетите места и/ или освободените през учебната година места

В изпълнение на чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, е необходимо в срок до 16.07.2021 г. (петък) да попълните приложения формуляр…

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

Във връзка с провеждането на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г., напомням, че в изпълнение на Графика на дейностите, утвърден със заповед № РД 09-2119/28.08.2020 г., изменена със заповед РД 09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, срокът за регистриране на заявленията на зрелостниците и издаване на служебните бележки за подадено заявление в платформата https://admin.zamaturite.bg е 16.07.2021 г…