Годишни награди на Фондация „Енчо Керязов“

Във връзка с писмо на МОН с №9105-74/22.03.2023 г., вх. №РУО1-7793/22.03.2023 г., Ви уведомявам, че Фондация „Енчо Керязов“ ще връчи дванадесетите годишни награди за постигнати успехи от ученици в областта на образованието, изкуството и спорта…

Възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

Във връзка с писмо на МОН №9105-80/27.03.2023 г. с вх. №РУО1-8384/28.03.2023 г. относно възстановяване на средства на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за провеждане на допълнително обучение по български език като чужд съгласно Наредба № 6 от 11 август 2016 г…

Национално състезание по професия за учебната 2022-2023 година – „Млади таланти в интериорния дизайн“

На 01.04.2023г. от 09.00 часа в Професионална гимназия по дизайн „Елисавета Вазова“ ще се проведе първото Национално състезание по професия за учебната 2022-2023 година – „Млади таланти в интериорния дизайн“ на тема „Еко дизайн и нови технологии в обзавеждане на дневната“. В състезанието ще вземат участие състезателни отбори от професионални гимназии в Ямбол, Шумен, Велико Търново, Перник и др.  в две възрастови групи: I възрастова група – IX и X…

Петнадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-8323/27.03.2023 г. Ви уведомявам, че от 24 до 26.04.2023 г. Регионално управление на образованието – Бургас ще бъде домакин на Петнадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“…

Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас – Велико Търново

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8068/24.03.2023 г. Ви уведомявам, че Факултет „Математика и информатика“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ организира Национален пролетен турнир по информационни технологии за ученици от VIII до XII клас…

Утвърждаване на училищен план-прием в първи клас

Напомням, че съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за I клас за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора…