Приключване на трета кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25938/25.09.2020 г. относно приключване на Кампания 3 по Дейност 1 от проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че следва в качеството Ви на самостоятелен възложител в срок до 10.10.2020 г. всички документи за проведено обучение в Кампания 3 на проекта да бъдат качени в Информационната система на адрес – https://teachers.mon.bg…

Стартиране на четвърта кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25938/25.09.2020 г. Ви уведомявам, че стартира нова четвърта кампания по Дейност 1 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г., която обхваща периода от 01.10.2020 г. до 03.10.2021 г.

Финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

  Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката с № 9105-309/17.09.2020 г., вх. № РУО1-24891/17.09.2020 г., и писмо на министъра на труда и социалната политика, приложено Ви изпращам информация за финансовата подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка…

Съвещание с учителите по музика и хореография

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че съвещанието с учителите по музика и хореография ще се проведе на 02.10.2020 г. от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – район Илинден, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 (транспорт:  трамвай № 3)…

Съвещание с учителите по изобразително изкуство

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че съвещанието с учителите по изобразително изкуство ще се проведе на 01.10.2020 г. от 10.00 ч. и от 14.00 ч., в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“ – район Илинден, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 (транспорт:  трамвай № 3)…

Прием на проекти от Ученическия институт на БАН за участие в Седма Ученическа научна сесия, ноември 2020 г. ЗА НАПРАВЛЕНИЕ:

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-103/24.09.2020 г., с вх. № РУО 1-25726/24.09.2020 г. Ви уведомявам, че Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на проекти за участие в Седмата Ученическа научна сесия…