Свободни работни места

Дата на публикуванеОбразователна институцияСвободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12)Брой свободни работни места за длъжносттаКраен срок за подаване на документи (дата/ час)Телефон за контакт
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Училищен психолог131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по информатика и ИТ131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по математика131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по испански език131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЕЛ131 Август 2020 02/4236130
12.08.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Начален учител в ГЦДО131 Август 2020 02/4236130
12.08.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по математика /прогимназиален етап/ - по заместване1,521 Август 2020 02/9522484
12.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по биология, химия и физика117 Август 2020 0896769232
0896769243
12.08.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител по математика и информатика131 Август 2020 0879532525
02/8624187
02/8627248
12.08.2020ДГ N:103 "Патиланско царство" Помощник - възпитател121 Август 2020 02/9452798
12.08.2020ДГ N:103 "Патиланско царство" Учител121 Август 2020 02/9452798
12.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Хигиенист128 Август 2020 - 17:00 ч.02/4442000
12.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Работник по подръжката128 Август 2020 - 17:00 ч.02/4442000
12.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по НЕ0,528 Август 2020 - 17:00 ч.02/4442000
12.08.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по информатика и ИТ128 Август 2020 - 17:00 ч.02/4442000
12.08.2020130 СУ "Стефан Караджа"Хигиенист126 Август 202002/8470495
0876127805
12.08.2020130 СУ "Стефан Караджа"Учител ГЦОУД начален етап чл.68, ал.1, т.3 от КТ126 Август 202002/8470495
0876127805
12.08.2020130 СУ "Стефан Караджа"Учител по АЕ0,826 Август 202002/8470495
0876127805
12.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по руски език - 288 ч. лекторски121 Август 20200888175335
12.08.20203 СУ "Марин Дринов"Учител по АЕ121 Август 20200888175335
11.08.2020192 СУ "Христо Ботев"Хигиенист117 Август 2020 - 16:00 ч.02/9922093
11.08.2020192 СУ "Христо Ботев"Учител по технологии и предприемачество - 174 ч.117 Август 2020 - 16:00 ч.02/9922093
11.08.2020192 СУ "Христо Ботев"Учител по ФВС117 Август 2020 - 16:00 ч.02/9922093
11.08.2020192 СУ "Христо Ботев"Учител ЦДО начален етап117 Август 2020 - 16:00 ч.02/9922093
11.08.2020ДГ N:29 "Слънце"Медицински специалист304 Септември 202002/8706228
0879972772
11.08.2020ДГ N:29 "Слънце"Помощник - възпитател404 Септември 202002/8706228
0879972772
11.08.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по история и цивилизация - 208 ч.124 Август 2020 - 17:00 ч.0884801720
11.08.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап ЦДО с АЕ124 Август 2020 - 17:00 ч.0884801720
11.08.2020105 СУ "Атанас Далчев"Психолог, училищен126 Август 202002/8620573
0876807295
11.08.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител по ФВС126 Август 202002/8620573
0876807295
11.08.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител по БЕЛ130 Август 202002/8295166
11.08.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по предприемачество - 2 ч. седмично114 Август 20200884801753
11.08.2020ЧДГ "Джани РоДари"Помощник - възпитател117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧДГ "Джани РоДари"Медицинска сестра117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧДГ "Джани РоДари"Педагог ясла117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧДГ "Джани РоДари"Учител ДГ117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по АЕ117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по БЕЛ117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по руски език117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по биология и химия117 Август 20200896769232
0896769243
11.08.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по математика и информатика126 Август 2020 - 16:00 ч.02/9881131
10.08.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по история и цивилизация127 Август 2020 02/8745506
10.08.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Хигиенист 125 Август 2020 - 14:00 ч.02/9791765
10.08.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител 325 Август 2020 - 14:00 ч.02/9791765
10.08.2020ДГ N:130 "Приказка"Учител по чл.68, ал.1, т.1 от КТ329 Август 202002/8223673
10.08.2020126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Библиотекар121 Август 2020 - 14:00 ч.02/8585045
10.08.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Помощник - възпитател126 Август 202002/9521610
02/9531757
10.08.202096 СУ "Л. Н. Толстой"Учител в група за ЦОУД 1-4 клас - чл. 67 от КТ131 Август 2020 - 12:00 ч. 02/8268339
02/8268342
10.08.202096 СУ "Л. Н. Толстой"Учител в група за ЦОУД 1-4 клас - чл. 68, ал.1, т.3 от КТ231 Август 2020 - 12:00 ч. 02/8268339
02/8268342
07.08.2020ДГ N:61 "Шарено петле"Учител 121 Август 2020 02/8709377
07.08.2020Втора АЕГ "Томас Джеферсън"Учител по информатика и ИТ128 Август 2020 - 16:00 ч.02/8283679
07.08.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител в ГЦДО418 Август 202002/9208240
07.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител ПГ214 Август 202002/8771297
07.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител 1-4 клас214 Август 202002/8771297
07.08.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО214 Август 202002/8771297
07.08.2020ДГ N:104 "Моят свят"Учител131 Август 202002/9833275
02/9833784
07.08.202014 СУ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по музика101 Септември 2020 - 16:00 ч.02/8313732
07.08.2020177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Начален учител221 Август 2020 0876972244
07.08.2020199 ОУ "Свети Апостол Йоан Богослов"Учител по математика и ИТ131 Август 2020 02/9466956
06.08.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител начален етап на основното образование125 Август 2020 - 16:00 ч.02/9743234
06.08.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител по ФВС125 Август 2020 - 16:00 ч.02/9743234
06.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по физика121 Август 202002/9381187
06.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по АЕ121 Август 20200885112689
06.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по математика и ИТ в прогимназиален етап121 Август 20200885112689
06.08.2020ДГ N:47 "Незабравка"Общ работник125 Август 202002/8249145
06.08.2020ДГ N:47 "Незабравка"Касиер125 Август 202002/8249145
06.08.2020ДГ N:47 "Незабравка"Медицинска сестра - ясла125 Август 202002/8249145
06.08.2020ДГ N:47 "Незабравка"Учител125 Август 202002/8249145
06.08.2020106 ОУ "Григорий Цамблак"Медиатор128 Август 2020 - 16:00 ч.02/8472181
06.08.2020106 ОУ "Григорий Цамблак"Учител в ГЦОУД - 1-4 клас128 Август 2020 - 16:00 ч.02/8472181
06.08.2020106 ОУ "Григорий Цамблак"Учител по музика0,528 Август 2020 - 16:00 ч.02/8472181
06.08.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител начален етап на основното образование - 1-4 клас120 Август 2020 - 17:00 ч.02/8594131
06.08.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦДО начален етап120 Август 2020 - 17:00 ч.02/8594131
06.08.202023 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по философия121 Август 2020 - 16:30 ч.02/9441121
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител ГЦДО311 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Помощник на учителя в ПГ0,511 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по музика и ИИ0,511 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по физика и астрономия и ЧП0,511 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по география и икономика и история и цивилизация.0,511 Август 2020 02/8960100
05.08.2020141 ОУ "Народни будители"Учител по биология и ЗО и химия и ООС - лектор, 72 ч./ 54 ч.128 Август 2020 02/8960100
05.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Ресурсен учител217 Август 2020 0882476015
05.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по биология и ЗО117 Август 2020 0882476015
05.08.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по БЕЛ117 Август 2020 0882476015
05.08.2020ПГ по ТранспортХигиенист128 Август 2020 02/9732864
05.08.2020ПГ по ТранспортУчител по БЕЛ - лектор, 314 ч.128 Август 2020 02/9732864
05.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Чистач/ хигиенист128 Август 2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
05.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап - лектор128 Август 2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
05.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител/ старши учител в начален етап - по заместване128 Август 2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
05.08.202083 ОУ "Елин Пелин"Учител/ старши учител ГЦДО начален етап128 Август 2020 - 16:30 ч.02/9923060
0884801763
05.08.2020СГСАГ "Христо Ботев"Учител по теория - строителен инженер - пътно строителство, ТС, ССС или ПГС110 Август 2020 - 16:00 ч.02/8661271
05.08.2020СГСАГ "Христо Ботев"Учител по немски език0,510 Август 2020 - 16:00 ч.02/8661271
05.08.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Учител специален педагог - по заместване111 Септември 2020 02/9200780
05.08.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Учител специален педагог311 Септември 2020 02/9200780
05.08.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Логопед111 Септември 2020 02/9200780
05.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по изобразително изкуство - прогимназиален етап0,508 Август 2020 02/9381073
02/9382654
05.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по АЕ - начален етап0,508 Август 2020 02/9381073
02/9382654
04.08.2020ДГ N:25 "Изворче"Ресурсен учител0,524 Август 2020 0884801773
02/9676620
04.08.2020ДГ N:25 "Изворче"Помощник - възпитател124 Август 2020 0884801773
02/9676620
04.08.2020ДГ N:25 "Изворче"Учител224 Август 2020 0884801773
02/9676620
04.08.2020ДГ N:149 "Зорница"Учител/ Старши учител231 Август 2020 - 16:00 ч.0884801467
04.08.2020ДГ N:109 "Зорница"Помощник-възпитател /ясла/121 Август 2020 - 16:00 ч.0879248617
04.08.2020ДГ N:109 "Зорница"Учител121 Август 2020 - 16:00 ч.0879248617
04.08.2020СУУУС "Проф. Дечо Денев"Учител по философия, чл.68, т.1 с допътmтелна квалификация по СРР и МЖР0,530 Август 2020 02/8556117
04.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Хигиенистка121 Август 2020 02/9381187
04.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по физика с АЕ121 Август 2020 02/9381187
04.08.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по БЕЛ121 Август 2020 02/9381187
04.08.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦДО начален етап107 Август 2020 - 17:00 ч.02/8594131
04.08.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител по физика и човекът и природатаматематика114 Август 202002/9208240
04.08.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител по математика114 Август 202002/9208240
04.08.20209 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по изобразително изкуство0,520 Август 202002/9876402
04.08.2020ДГ N:194 "Милувка"Детски учител214 Август 20200884801432
04.08.202089 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Учител по АЕ131 Август 2020 - 12:00 ч.0884801619
04.08.202033 ЕГ "Света София"Чистачка107 Август 2020 - 14:00 ч.02/8241131
04.08.2020ДГ N:141Детски учител за група10884801534
0884588699
04.08.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Училищен психолог114 Август 202002/8721156
04.08.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител в група за ЦОУД, 1-4 клас114 Август 202002/8721156
04.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по изобразително изкуство - прогимназиален етап0,508 Август 202002/9381073
02/9382654
04.08.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по АЕ - начален етап0,508 Август 202002/9381073
02/9382654
04.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Хигиенист131 Август 202002/9556252
04.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител в група за ЦОУД131 Август 202002/9556252
04.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по математика131 Август 202002/9556252
04.08.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по ИТ131 Август 202002/9556252
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Педагог ясла0,530 Август 202002/8562869
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Детегледач0,530 Август 202002/8562869
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Детегледач0,530 Август 202002/8562869
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Медицинска сестра130 Август 202002/8562869
04.08.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Помощник-възпитател230 Август 202002/8562869
03.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Завеждащ административна дейност119 Август 202002/8319119
02/8310170
03.08.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по математика119 Август 202002/8319119
02/8310170
03.08.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦДО начален етап111 Август 20200899819278
03.08.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в начален етап211 Август 20200899819278
03.08.202047 СУ "Христо Г. Данов"Учител по ФВС124 Август 202002/9522228
03.08.202021 СУ "Христо Ботев"Учител по испански език - по заместване115 Август 202002/9624689
03.08.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител по география и икономика128 Август 2020 - 12:00 ч.02/8223183
03.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Охрана111 Август 2020 - 10:00 ч.0884801665
03.08.2020120 ОУ "Г. С. Раковски"Хигиенист228 Август 202002/8665680
02/8662593
03.08.2020120 ОУ "Г. С. Раковски"Учителв ЦДО в начален етап, 1-4 клас118 Август 202002/8665680
03.08.2020ДГ N:179 "Синчец"Учител или старши учител121 Август 2020 - 12:00 ч.0884801578
02/8210025
03.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Учител220 Август 20200886648784
03.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Ресурсен учител0,520 Август 20200886648784
03.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник - възпитател220 Август 20200886648784
03.08.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник на учителя120 Август 20200886648784
03.08.2020ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Учител по хранително-вкусови технологии/ хранително-вкусова промишленост - техник-технолог0,531 Август 2020 - 16:00 ч.0879012918
02/8221374
03.08.2020ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Учител по ФВС131 Август 2020 - 16:00 ч.0879012918
02/8221374
03.08.2020ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"Учител по български и руски език131 Август 2020 - 16:00 ч.0879012918
02/8221374
03.08.202036 СУ "Максим Горки"Хигиенистка - по заместване118 Август 2020 - 16:00 ч.02/8586148
0879609570
03.08.202036 СУ "Максим Горки"Учител по математика118 Август 2020 - 16:00 ч.02/8586148
0879609570
03.08.202061 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по изобразително изкуство, 5-7 клас114 Август 2020 - 17:00 ч.0884801719
03.08.202069 СУ "Димитър Маринов"Учител по БЕЛ131 Август 2020 - 17:00 ч.02/9791806
02/9791805
03.08.2020171 ОУ "Стоил Попов"Учител по технологии и предприемачество, 5-7 клас, 189 ч.125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801734
03.08.2020171 ОУ "Стоил Попов"Учител по изобразително изкуство, 5-7 клас, 258 ч.125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801734
03.08.2020171 ОУ "Стоил Попов"Учител по музика, 5-7 клас, 258 ч.125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801734
03.08.2020СПГ по ТуризъмУчител по италиански и испански език106 Август 2020 - 16:00 ч.02/9833692
03.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по математика118 Август 2020 - 15:00 ч.02/8720047
03.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по БЕЛ118 Август 2020 - 15:00 ч.02/8720047
03.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по професионална подготовка - специалност системен програмист218 Август 2020 - 15:00 ч.02/8720047
03.08.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по професионална подготовка - специалност компютърни мрежи118 Август 2020 - 15:00 ч.02/8720047
03.08.20205 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист1,511 Август 2020 - 10:00 ч.0884801665
03.08.202072 ОУ "Христо Ботев"Учител в група на ЦОУД, начален етап128 Август 20200894442568
03.08.202059 ОУ "Васил Левски"Учител по ФВС128 Август 2020 - 15:00 ч. 02/9366703
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по немски език - 216 ч.127 Август 2020 0888901686
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по изобразително изкуство - 198 ч.127 Август 2020 0888901686
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по музика - 198 ч.127 Август 2020 0888901686
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по икономически дисциплини127 Август 2020 0888901686
03.08.2020ПГ по Туризъм - гр. БанкяУчител по БЕЛ127 Август 2020 0888901686
03.08.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по филисофия с АЕ0,519 Август 2020 0884801431
03.08.2020ПГПСТТТехнически секретар118 Август 2020 02/9874108
03.08.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап120 Август 2020 0885112689
31.07.2020ДГ N:127 "Слънце"Учител 131 Август 2020 - 15:00 ч.02/9589291
0879101645
31.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по немски език, гимназия107 Август 2020 - 13:30 ч.0884334114
31.07.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по история и цивилизация, география и икономика110 Август 202002/8747109
02/8777144
31.07.202042 ОУ "Хаджи Димитър"РКК123 Август 2020028403458
31.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Хигиенист121 Август 202002/9782394
31.07.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ125 Август 202002/4747516
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Работник кухня120 Август 202002/9791696
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Детегледач120 Август 202002/9791696
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Помощник-възпитател120 Август 202002/9791696
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Медицински специалист за яслена група120 Август 202002/9791696
31.07.2020ДГ N:21 "Ежко Бежко"Учител220 Август 202002/9791696
31.07.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по музика - 162 ч.128 Август 2020 - 14:00 ч.02/8595192
0878457193
31.07.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по АЕ 1-4 клас125 Август 2020 - 16:00 ч.02/9560739
31.07.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по математика и ИТ124 Август 202002/9785059
31.07.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по история и философия124 Август 202002/9785059
31.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител в група за ЦДО107 Август 2020 - 13:30 ч.0884334114
31.07.2020ДГ N:107 "Бон-бон"Детски учител214 Август 202002/9521797
31.07.2020ДГ N:89 "Шарена дъга"Помощник - готвач, чл.68. ал.1, т.1 от КТ127 Август 202002/8406335
31.07.2020ДГ N:15 "Чучулига"Помощник - възпитател230 Август 20200884801593
31.07.2020ДГ N:185 "Звездичка"Детегледачка106 Август 2020 - 15:30 ч.0884801505
31.07.202065 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител ЦДО108 Септември 2020 - 10:00 ч.0884801618
31.07.2020НФСГУчител по БЕЛ105 Август 202002/8662013
31.07.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител ЦДО 1-4 клас231 Август 20200899819278
31.07.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител по история и география131 Август 20200899819278
31.07.2020113 СУ "Сава Филаретов"Образователен медиатор128 Август 2020 - 16:30 ч.02/8221063
31.07.2020113 СУ "Сава Филаретов"Учител по биология и ЗО и химия и ООС128 Август 2020 - 16:30 ч.02/8221063
31.07.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по испански език0,525 Август 2020 - 16:00 ч.02/9560739
31.07.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по математика125 Август 2020 - 16:00 ч.02/9560739
31.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по технология и предприемачество0,521 Август 202002/9782394
31.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по АЕ221 Август 202002/9782394
31.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по математика214 Август 2020 - 15:00 ч.02/9977072
31.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ114 Август 2020 - 15:00 ч.02/9977072
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по икономически дисциплини - 306 ч.121 Август 202002/9201203
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по география и икономика0,521 Август 202002/9201203
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по испански език121 Август 202002/9201203
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по БЕЛ0,521 Август 202002/9201203
30.07.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по румънски език0,521 Август 202002/9201203
30.07.2020НГПИ "Свети Лука"Учител по БЕЛ - по заместване108 Септември 202002/9319050
30.07.2020ДГ N:133 "Зорница"Помощник-възпитател114 Август 2020 - 13:00 ч.02/8720390
30.07.2020ДГ N:133 "Зорница"Готвач114 Август 2020 - 13:00 ч.02/8720390
30.07.2020ДГ N:133 "Зорница"Учител214 Август 2020 - 13:00 ч.02/8720390
30.07.202073 СУ "Владислав Граматик"Учител по ИТ104 Август 2020 - 17:00 ч.02/8599510
30.07.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител в група ЦДО228 Август 2020 - 14:00 ч.02/8595192
0878457193
30.07.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по БЕЛ с РЕ - 5-7 клас128 Август 2020 - 14:00 ч.02/8595192
0878457193
29.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Пазач невъоръжена охрана0,526 Август 2020 - 16:00 ч.0876360025
02/8739500
29.07.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по история и цивилизация107 Август 2020 - 15:00 ч.02/9710056
29.07.202081 СУ "Виктор Юго"Работник-поддръжка107 Август 202002/9745506
29.07.202081 СУ "Виктор Юго"Чистач307 Август 202002/9745506
29.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител в ЦДО120 Август 202002/9745506
29.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител в начален етап120 Август 202002/9745506
29.07.202018 СУ "Уилям Гладстон"Касиер-счетоводител114 Август 2020 - 16:00 ч.02/9878045
29.07.202018 СУ "Уилям Гладстон"Учител по математика114 Август 2020 - 16:00 ч.02/9878045
29.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, биология и химия0,507 Август 2020 - 16:00 ч.02/9521170
29.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител, начален етап на основното образование - по чл.68, ал.1, т.3107 Август 2020 - 16:00 ч.02/9521170
29.07.2020144 СУ "Народни будители"Учител по ИТ, чл.67, ал.1, т.1 от КТ109 Август 202002/8770173
29.07.2020144 СУ "Народни будители"Учител по АЕ, чл.67, ал.1, т.1 от КТ109 Август 202002/8770173
29.07.2020144 СУ "Народни будители"Учител по математика, чл.67, ал.1, т.1 от КТ109 Август 202002/8770173
29.07.2020ДГ N:89 "Шарена дъга"Помощник-възпитател, чл.68, ал.1, т.3 от КТ127 Август 202002/8406335
29.07.2020ДГ N:89 "Шарена дъга"Детски учител, чл.68, ал.1, т.1 от КТ127 Август 202002/8406335
29.07.2020ДГ N:89 "Шарена дъга"Детски учител, чл.68, ал.1, т.3 от КТ127 Август 202002/8406335
29.07.2020ДГ N:49 "Радост"Помощник-възпитател210 Август 202002/9620531
29.07.2020ДГ N:49 "Радост"Учител 210 Август 202002/9620531
29.07.2020ДГ N:146 "Звездица"Учител 131 Август 2020 - 16:00 ч.02/9947049
28.07.2020138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по БЕЛ, прогимназиален етап0,504 Август 202002/8720537
02/8723917
28.07.202061 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител в ГЦОУД114 Август 2020 - 17:00 ч.0884801719
28.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител целодневна форма на обучение (начален етап) - по заместване1,507 Август 202002/9523016
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по АЕ0,531 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Технически секретар131 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител в ПГ131 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по ИТ131 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по изобразително изкуство131 Август 20200884087506
28.07.202075 ОУ "Тодор Каблешков"Учител по БЕЛ, по чл.68, ал.3131 Август 20200884087506
28.07.2020ДГ N:94 "Детски свят"Учител120 Август 202002/9942300
0887923511
0884801740
28.07.2020ПГ по ТранспортЧистач128 Август 202002/9732864
28.07.2020ПГ по ТранспортУчител по математика, по чл. 68, ал.3 от КТ128 Август 202002/9732864
28.07.2020ПГ по ТранспортУчител по АТ128 Август 202002/9732864
28.07.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Хигиенист121 Август 202002/8627248
0879532525
28.07.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по АЕ в прогимназия - по заместване114 Август 202002/8721156
02/8717087
28.07.202031 СУЧЕМ "Иван Вазов"Учител по ИТ114 Август 202002/8721156
02/8717087
28.07.2020СПГ по ТуризъмУчител по професионална подготовка - практическо обучение131 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9833692
28.07.2020СПГ по ТуризъмУчител по физика и химия0,531 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9833692
27.07.2020ДГ N:94 "Детски свят"Учител120 Август 202002/9942300
0887923511
0884801740
27.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Начални учители в ЦДО219 Август 202002/9782394
27.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по ИТ119 Август 202002/9782394
27.07.2020107 ОУ "Хан Крум"Учител по математика131 Август 202002/8662029
27.07.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител по БЕЛ, по чл. 68 от КТ104 Септември 202002/8774136
27.07.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител по математика, по чл. 68 от КТ104 Септември 202002/8774136
27.07.2020145 ОУ "Симеон Радев"Учител по изобразително изкуство131 Юли 202002/8774136
27.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по музика - лектор107 Август 20200884801753
27.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по предприемачество - 2 ч. седмично131 Юли 20200884801753
27.07.2020126 ОУ "Петко Юрданов Тодоров"Учител ЦДО231 Юли 2020 -11:00 ч.02/8585045
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по биология и ЗО130 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по предприемачество с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по география и икономика с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по биология и ЗО с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по химия и ООС с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по физика и астрономия с АЕ0,530 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по история и цивилизации с НЕ0,529 Юли 20200884801431
27.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по история и цивилизации с АЕ129 Юли 20200884801431
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Хигиенист105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Работник - кухня105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по АЕ105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по китайски език105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по БЕЛ 5-7 клас105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по математика 5-7 клас105 Август 20200896769232
0896769243
27.07.2020ЧДГ "Джани РоДари"Медицинска сестра105 Август 20200896769232
27.07.2020ЧДГ "Джани РоДари"Педагог ясла105 Август 20200896769232
27.07.2020ЧДГ "Джани РоДари"Учител ДГ105 Август 20200896769232
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по музика, лектор 144 ч.121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по фризьорство, лектор 388 ч.121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по изобразително изкуство, лектор 288 ч.121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител - юрист, лектор 288 ч.121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по теоретично и практическо обучение в областта на здравеопазването0,521 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по маникюр, педикюр и ноктопластика0,521 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по история0,521 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по козметика121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"ЗДУД121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Психолог121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по химия и ООС121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по ИТ и математика121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по руски език121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по АЕ121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по БЕЛ121 Август 2020 - 16:00 ч.02/8739500
27.07.2020172 ОбУ "Христо Ботев"Ресурсен учител128 Септември 20200877341660
0884801735
0899855813
27.07.2020172 ОбУ "Христо Ботев"Учител по математика и ИТ1,528 Септември 20200877341660
0884801735
0899855813
24.07.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап ЦДО с АЕ104 Август 2020 - 17:00 ч.0884801720
24.07.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап ЦДО104 Август 2020 - 17:00 ч.0884801720
24.07.2020ДГ N:52 "Илинденче"Учител131 Юли 20200884801576
24.07.2020ДГ N:108 "Детско царство"Помощник-възпитател214 Август 2020 - 15:00 ч.02/9791512
0889611041
24.07.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по БЕЛ - по заместване129 Юли 2020 02/4747516
24.07.2020СУ "Ген. Вл. Стойчев"Портиер на 4ч.130 Юли 2020 02/9733507
24.07.2020136 ОУ "Любен Каравелов"Учител по физика и астрономия - лектор 108 ч.130 Август 2020 02/8217053
0884801442
24.07.2020117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по музика в прогимназиален и първи гимназиален етап0,528 Август 2020 02/9942111
0884701219
24.07.2020117 СУ "Св. св. Кирил и Методий"Учител по история и цивилизация в прогимназиален и гимназиален етап128 Август 2020 02/9942111
0884701219
24.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по АЕ - гимназиален етап /по заместване/104 Август 2020 02/9523016
24.07.202074 СУ "Гоце Делчев"Учител по история и цивилизация107 Август 2020 - 13:00 ч. 02/9346614
23.07.2020ДГ N:198 "Косе Босе"Учител131 Юли 2020 - 16:00 ч. 0884200659
0876731518
23.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Лектор по музика - 162 ч.129 Юли 2020 0884801431
23.07.2020105 СУ "Атанас Далчев"Начален учител ЦДО226 Август 2020 02/8620573
0876807295
23.07.2020105 СУ "Атанас Далчев"Заместник-директор УД126 Август 2020 02/8620573
0876807295
23.07.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител по математика и ИТ107 Август 2020 0884334111
23.07.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по музика0,531 Юли 2020 - 17:00 ч. 02/4442000
23.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по история и цивилизация на АЕ - по заместване130 Юли 2020 - 12:00 ч. 0884334114
0884334162
23.07.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител ПГ123 Август 202002/8403458
23.07.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по математика и ИТ123 Август 202002/8403458
23.07.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител - дейности в целодневна организация101 Септември 202002/9454663
02/9452949
23.07.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по АЕ - гимназиален етап101 Септември 202002/9454663
02/9452949
22.07.2020ДГ N:84 "Детелина"Учител317 Август 202002/9561079
22.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Медицинска сестра129 Юли 202002/8554119
22.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Детегледачка129 Юли 202002/8554119
22.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Помощник-възпитател229 Юли 202002/8554119
22.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Учител129 Юли 202002/8554119
22.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Логопед0,529 Юли 202002/8554119
22.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Педагог0,529 Юли 202002/8554119
22.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Педагог0,529 Юли 202002/8554119
22.07.2020ПГСС "Бузема"Образователен медиатор0,521 Август 202002/8563458
22.07.2020ПГСС "Бузема"Учител по биология и география121 Август 202002/8563458
22.07.2020ПГСС "Бузема"Учител - Каменоделство0,521 Август 202002/8563458
21.07.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по БЕЛ129 Юли 2020 - 15:00 ч.02/8720047
21.07.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по професионална подготовка - специалност системен програмист129 Юли 2020 - 15:00 ч.02/8720047
21.07.2020СПГЕ "Джон Атанасов"Учител по професионална подготовка - специалност компютърни мрежи129 Юли 2020 - 15:00 ч.02/8720047
21.07.2020ДГ N:184 "Мечо Пух"Завеждащ административна служба0,510 Август 20200884801510
21.07.2020ДГ N:184 "Мечо Пух"Учител по заместване104 Септември 20200884801510
21.07.2020СГСАГ "Христо Ботев"Учител по теория - строителен инженер пътно строителство, ССС или ПГС129 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8661271
21.07.2020СГСАГ "Христо Ботев"Учител по теория - строителен инженер ХМС, ХТС0,529 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8661271
21.07.2020СГСАГ "Христо Ботев"Учител по философия129 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8661271
21.07.2020СГСАГ "Христо Ботев"Учител по математика0,529 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8661271
21.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Ръководител направление ИКТ129 Юли 202002/9881131
21.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Начален учител с руски език129 Юли 202002/9881131
21.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по химия и ООС0,529 Юли 202002/9881131
21.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по биология и ЗО на АЕ или ФЕ129 Юли 202002/9881131
21.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по биология и ЗО129 Юли 202002/9881131
21.07.2020ДГ N:22 "Великденче"Детски учител328 Юли 202002/8241170
21.07.2020ДГ N:22 "Великденче"Помощник-възпитател128 Юли 202002/8241170
21.07.2020ДГ N:100 "Акад. Пенчо Райков"Помощник-възпитател130 Юли 2020 - 12:00 ч.02/9442516
21.07.2020ДГ N:100 "Акад. Пенчо Райков"Учител130 Юли 2020 - 12:00 ч.02/9442516
21.07.2020ЧСУ "Проф. Николай Райнов"Учител по БЕЛ, 5-8 клас - 15 ч. седм.103 Август 2020 - 17:00 ч.0894377903
20.07.2020ПГД "Елисавета Вазова"Учител по немски език130 Юли 20200887959236
20.07.202032 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по немски език, чл. 67, ал. 1, т. 1124 Юли 202002/9874358
20.07.2020ДГ N:79 "Слънчице"Помощник-готвач127 Юли 20200884801655
20.07.2020ДГ N:79 "Слънчице"Учител 327 Юли 20200884801655
20.07.2020148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител по математика и ИТ218 Август 202002/8704116
20.07.2020НТБГУчител по предприемачество и финанси124 Август 202002/9520857
20.07.2020НТБГУчител по счетоводство124 Август 202002/9520857
20.07.2020НТБГУчител по обща теория на пазарното стопанство124 Август 202002/9520857
20.07.202093 СУ "Александър Теодоров - Балан"Учител по руски език0,530 Юли 202002/8722120
20.07.202093 СУ "Александър Теодоров - Балан"Учител по ФВС0,530 Юли 202002/8722120
20.07.202093 СУ "Александър Теодоров - Балан"Учител по филисофия130 Юли 202002/8722120
20.07.202093 СУ "Александър Теодоров - Балан"Учител по химия и ООС0,530 Юли 202002/8722120
20.07.202093 СУ "Александър Теодоров - Балан"Учител ЦДО330 Юли 202002/8722120
20.07.202093 СУ "Александър Теодоров - Балан"Учител по БЕЛ230 Юли 202002/8722120
20.07.2020РЦПППОПсихолог128 Август 202002/8780234
20.07.2020РЦПППОЛогопед228 Август 202002/8780234
20.07.2020РЦПППОРесурсен учител328 Август 202002/8780234
20.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист121 Август 20200885112689
20.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"ЗАС121 Август 20200885112689
20.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Педагогически съветник121 Август 20200885112689
20.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в начален етап в група ЦДО321 Август 20200885112689
20.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител в подготвителна група121 Август 20200885112689
20.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по ИТ в прогимназиален етап121 Август 20200885112689
20.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по математика в прогимназиален етап121 Август 20200885112689
17.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Секретар-касиер129 Юли 20200884801431
17.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по ИТ0,529 Юли 20200884801431
17.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по математика и ИТ129 Юли 20200884801431
17.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по математика0,529 Юли 20200884801431
17.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по история и цивилизации129 Юли 20200884801431
17.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по АЕ129 Юли 20200884801431
17.07.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Учител по испански език129 Юли 20200884801431
17.07.2020СПГ по ТуризъмУчител по руски език и туризъм123 Юли 2020- 16:00 ч.02/9833692
17.07.2020СПГ по ТуризъмУчител по практическо обучение - ресторантьорство124 Юли 2020- 16:00 ч.02/9833692
17.07.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по история и цивилизация с испански език124 Юли 2020- 15:00 ч.02/9710056
17.07.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по испански език124 Юли 2020- 15:00 ч.02/9710056
17.07.2020ДГ N:142Учител детска градина128 Август 202002/9546020
17.07.202044 СУ "Неофит Бозвели"Касиер-домакин114 Август 2020 - 16:00 ч.02/8452682
17.07.202044 СУ "Неофит Бозвели"Учител по ФВС114 Август 2020 - 16:00 ч.02/8452682
17.07.202044 СУ "Неофит Бозвели"Учител в ГЦОУД, 1-4 клас114 Август 2020 - 16:00 ч.02/8452682
17.07.202044 СУ "Неофит Бозвели"Учител по изобразително изкуство и графичен дизайн114 Август 2020 - 16:00 ч.02/8452682
17.07.202044 СУ "Неофит Бозвели"Учител по информатика и ИТ114 Август 2020 - 16:00 ч.02/8452682
17.07.202040 СУ "Луи Пастьор"Учител ГЦОУД в начален етап - по заместване223 Юли 202002/8265908
17.07.202040 СУ "Луи Пастьор"Учител по математика123 Юли 202002/8265908
17.07.2020ДГ N:112 "Детски свят"Работник кухня104 Август 2020 - 15:30 ч.0884801659
17.07.2020ДГ N:112 "Детски свят"Помощник-възпитател304 Август 2020 - 15:30 ч.0884801659
17.07.2020136 ОУ "Любен Каравелов"Учител в ГЦОУД130 Август 2020 - 16:00 ч.02/8217053
0884801442
17.07.2020136 ОУ "Любен Каравелов"Учител по география и икономика и история и цивилизация130 Август 2020 - 16:00 ч.02/8217053
0884801442
16.07.2020ДГ N:103 "Патиланско царство"Помощник-възпитател107 Август 2020 - 16:00 ч.02/9452798
16.07.2020ДГ N:103 "Патиланско царство"Учител 107 Август 2020 - 16:00 ч.02/9452798
16.07.2020ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по френски език - 582 ч.124 Юли 2020 - 16:00 ч.02/86288842
16.07.2020ПГО "Княгиня Мария Луиза"Учител по италиански език - 432 ч. 124 Юли 2020 - 16:00 ч.02/86288842
16.07.2020ПГО "Княгиня Мария Луиза"Лектор - учител по музика- 162 ч. 124 Юли 2020 - 16:00 ч.02/86288842
16.07.2020ПГО "Княгиня Мария Луиза"Лектор - учител по икономика и предприемачество - 216 ч. 124 Юли 2020 - 16:00 ч.02/86288842
15.07.2020ДГ N:161 "Ласка"Учител по чл.67, ал.2 от КТ 123 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801675
15.07.2020ДГ N:161 "Ласка"Учител по чл.68, ал.1 , т.3 от КТ 123 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801675
15.07.2020ДГ N:161 "Ласка"Учител по чл.68, ал.1 , т.4 от КТ 123 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801675
15.07.2020ПГ по ТранспортУчител по физика и математика122 Юли 202002/9732864
15.07.2020ПГ по ТранспортУчител по БЕЛ122 Юли 202002/9732864
15.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АТТ /ДВГ/124 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
15.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по философия124 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
15.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по ИТ - гимназия и прогимназия122 Юли 202002/9523016
15.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по физика и математика - прогимназия122 Юли 202002/9523016
15.07.2020ПГТ "Макгахан"Хигиенист114 Август 202002/8720108
15.07.2020ПГТ "Макгахан"Учител по практика професионална подготовка114 Август 202002/8720108
15.07.2020ПГТ "Макгахан"Учител по АЕ114 Август 202002/8720108
15.07.2020ПГПСТТУчител по история и география131 Юли 202002/9874108
15.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Учител по биология и ЗО123 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8739500
15.07.2020134 СУ "Димчо Дебелянов"Учител в ГЦОУД 1-4 клас221 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9310686
15.07.2020СМГ "Паисий Хилендарски"Учител по информатика и ИТ227 Юли 2020 - 17:00 ч.02/4442000
14.07.2020ДГ N:194 "Милувка"Помощник-възпитател114 Август 20200884801432
02/8310224
14.07.2020ДГ N:194 "Милувка"Учител114 Август 20200884801432
02/8310224
14.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Пазач невъоръжена охрана0,528 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8739500
14.07.2020ЧПГ "Образователни технологии"Учител по АЕ гимназиален етап, 8-11 клас125 Юли 20200887614066
14.07.202059 ОУ"Васил Левски"Технически секретар128 Август 2020 - 15:00 ч.02/9366703
14.07.202059 ОУ"Васил Левски"Заместник-директор УД128 Август 2020 - 15:00 ч.02/9366703
14.07.202059 ОУ"Васил Левски"Учител по философия и икономически дисциплини0,528 Август 2020 - 15:00 ч.02/9366703
14.07.202059 ОУ"Васил Левски"Учител по математика и ИТ128 Август 2020 - 15:00 ч.02/9366703
14.07.202059 ОУ"Васил Левски"Учител в ГЦОУД 5-7 клас128 Август 2020 - 15:00 ч.02/9366703
14.07.2020ПГ по Дизайн "Елисавета Вазова"Ръководител направление ИКТ101 Септември 20200887959236
14.07.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по география117 Юли 20200885715030
14.07.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по история и цивилизация117 Юли 20200885715030
14.07.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Начален учител по възможност с АЕ117 Юли 20200885715030
14.07.2020113 СУ "Сава Филаретов"Учител начален етап с АЕ128 Август 2020 - 16:30 ч.02/8221063
14.07.2020113 СУ "Сава Филаретов"Учител по икономически дисциплини - 288 ч.128 Август 2020 - 16:30 ч.02/8221063
14.07.202021 СУ "Христо Ботев"Учител по математика. - по заместване0,527 Юли 202002/9624689
14.07.202021 СУ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ, 360 ч. - по заместване127 Юли 202002/9624689
14.07.202021 СУ "Христо Ботев"Учител ЦДО начален етап - по заместване227 Юли 202002/9624689
14.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЕЛ122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
14.07.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител по технологии и предприемачество118 Юли 202002/9208240
02/8229276
14.07.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител по ФВС118 Юли 202002/9208240
02/8229276
14.07.202043 ОУ "Христо Смирненски"Начален учител 1-4 клас в ГЦДО418 Юли 202002/9208240
02/8229276
14.07.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител по ИТ118 Юли 202002/9208240
02/8229276
14.07.202043 ОУ "Христо Смирненски"Учител по математика118 Юли 202002/9208240
02/8229276
14.07.2020ДГ N:67 "Чучулига"Учител в детска градина124 Юли 202002/8563057
14.07.2020ДГ N:67 "Чучулига"Учител в детска градина124 Юли 202002/8563057
14.07.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по математика и ИТ - прогимназиален етап123 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801720
14.07.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител ЦДО222 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
14.07.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по математика222 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
14.07.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по АЕ122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
14.07.2020140 СУ "Иван Богоров"Корепетитор122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
14.07.2020140 СУ "Иван Богоров"Хореограф по заместване122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
14.07.2020ДГ N:51 "Щурче"Помощник-въапитател228 Юли 202002/8221137
14.07.2020ДГ N:51 "Щурче"Учител128 Юли 202002/8221137
13.07.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител в ГЦОУД230 Юли 202002/9381187
13.07.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по философски цикъл с АЕ /заместване/130 Юли 202002/9381187
13.07.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по философски цикъл /заместване/130 Юли 202002/9381187
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Помощник на учителя119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Учител по физика и астрономия119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Учител по история и цивилизация119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Учител ЦДО прогимназиален етап119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Ресурсен учител119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Учител по философия и Свят и личност119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Учител по география и икономика119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Учител по испански език119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Учител ЦДО начален етап219 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"Специалист "Учебен отдел, проекти и програми'119 Август 202002/8562843
13.07.2020132 СУ "Ваня Войнова"ЗДУД119 Август 202002/8562843
13.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по изобразително изкуство (прогимназия)0,522 Юли 202002/9523016
13.07.2020ДГ N:2 "Звънче"Логопед0,514 Август 202002/9586681
02/8580019
02/9581271
13.07.2020ДГ N:2 "Звънче"Ресурсен учител0,514 Август 202002/9586681
02/8580019
02/9581271
13.07.2020ДГ N:2 "Звънче"Учител 214 Август 202002/9586681
02/8580019
02/9581271
13.07.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител 1-4 клас114 Юли 202002/8771297
13.07.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител ЦДО114 Юли 202002/8771297
13.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Начален учител с чужд език - АЕ117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
13.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по технологии и предприемачество0,517 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
13.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по биология и химия0,517 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
13.07.2020129 ОУ "Антим I"Учител по математика124 Юли 202002/9444115
13.07.2020ДГ N:99 "Брезичка"Старши учител/учител230 Юли 20200884801415
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Библиотекар126 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител корепетитор126 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител акордеон1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Диригент оркестът1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител ударни инструменти226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител фагот1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител саксофон1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител кларинет1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител тромпет126 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител валдхорна1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител обой1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител флейта126 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител камерна музика1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител цигулка126 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител виола126 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител задължително пиано126 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител пиано126 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител история на музиката1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител хармония1/226 Юли 2020 02/9430003
10.07.2020НМУ "Любомир Пипков"Учител солфеж126 Юли 2020 02/9430003
10.07.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по химия и ООС и човекът и природата124 Август 202002/9785059
10.07.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител в ГЦОУД - 1-4 клас124 Август 202002/9785059
10.07.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител начален етап - 1-4 клас124 Август 202002/9785059
10.07.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Заместник-директор по УД124 Август 202002/9785059
10.07.202026 СУ "Йордан Йовков"Учител по БЕЛ117 Юли 202002/8570129
02/8573023
10.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап в целодневна организация - 1-4 клас424 Юли 202002/8745506
10.07.2020ДГ N:78 "Детски святСчетоводител104 Септември 2020 - 16:00 ч.0879155123
02/8857676
10.07.2020ДГ N:170 "Пчелица"Помощник-готвач120 Юли 2020 - 12:30 ч.02/9676822
10.07.2020ПГЕБ "Прф. д-р Асен Златаров"Учител по професионално обучение117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8575027
10.07.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Чистач123 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9791765
10.07.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Помощник-възпитател123 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9791765
10.07.2020ДГ N:144 "Ханс Кристиан Андерсен"Учител123 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9791765
10.07.2020Първа АЕГУчител по ФВС120 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9442181
10.07.2020Първа АЕГУчител по математика120 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9442181
10.07.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител начален етап - ЦДО130 Юли 202002/8295166
10.07.2020ДГ N:195 "Братя Мормареви"Учител в детска градина117 Юли 20200887930146
10.07.202079 СУ "Индира Ганди"Учител по математика125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801708
10.07.202079 СУ "Индира Ганди"Учител по АЕ125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801708
10.07.202079 СУ "Индира Ганди"Ръководител направление ИКТ125 Август 2020 - 16:00 ч.0884801708
10.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по руски език и литература116 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
10.07.2020ПГ по транспортХигиенист117 Юли 202002/9732864
10.07.2020ПГ по транспортУчител по изобразително изкуство - лектор117 Юли 202002/9732864
10.07.2020ПГ по транспортУчител по музика - лектор117 Юли 202002/9732864
10.07.2020ПГ по транспортУчител по икономика1/217 Юли 202002/9732864
10.07.2020ПГ по транспортУчител по АЕ217 Юли 202002/9732864
10.07.2020ПГ по транспортУчител по математика117 Юли 202002/9732864
09.07.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по математика - по чл.68, ал.1, т.3 от КТ123 Юли 202002/9381187
09.07.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по БЕЛ113 Юли 2020 - 16:00 ч.[email protected]
09.07.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по АЕ113 Юли 2020 - 16:00 ч.[email protected]
09.07.202017 СУ "Дамян Груев"Начален учител113 Юли 2020 - 16:00 ч.[email protected]
09.07.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по математика113 Юли 2020 - 16:00 ч.[email protected]
09.07.202012 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по БЕЛ117 Юли 202002/9437952
09.07.2020101 СУ "Бачо Киро"Начален учител117 Юли 20200882476015
09.07.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по биология и ЗО117 Юли 20200882476015
09.07.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по АЕ117 Юли 20200882476015
09.07.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по БЕЛ117 Юли 20200882476015
09.07.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по математика117 Юли 20200882476015
09.07.2020ДГ N:155 "Веселина"Учител131 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8700538
09.07.2020ДГ N:90 "Веса Папалеева"Помощник-възпитател122 Юли 20200884801598
09.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по философия - 319 ч.117 Юли 202002/8745506
09.07.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап - ФВС117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
09.07.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител по музика1/203 Август 202002/8747109
02/8777144
09.07.2020131 СУ "К. А. Тимирязев"Учител в начален етап403 Август 202002/8747109
02/8777144
09.07.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Хигиенист116 Юли 202002/4236130
09.07.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по ФВС116 Юли 202002/4236130
09.07.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по история и цивилизации116 Юли 202002/4236130
09.07.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по АЕ116 Юли 202002/4236130
09.07.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по БЕЛ116 Юли 202002/4236130
09.07.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Начален учител116 Юли 202002/4236130
09.07.2020СПГ по туризъмУчител по АЕ117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9833692
08.07.202070 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по история и цивилизации и география и икономика1/231 Юли 202002/8277492
0884801721
08.07.2020112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - ФВС113 Юли 2020 - 17:00 ч.0882694796
08.07.2020112 ОУ "Стоян Заимов"Учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - информатика и математика113 Юли 2020 - 17:00 ч.0882694796
08.07.2020112 ОУ "Стоян Заимов"Учител начален етап ГЦОУД413 Юли 2020 - 17:00 ч.0882694796
08.07.202030 СУ "Братя Миладинови"Учител по география и икономика и история и цивилизации115 Юли 202002/8221785
08.07.2020ДГ N:164 "Зорница"Учител131 Юли 20200884801676
02/95786622
08.07.2020НПМГ "Акад. Л. Чакалов"Технически изпълнител115 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8622966
08.07.2020НГПИ "Свети Лука"Учител по философия117 Юли 202002/9319050
08.07.20205 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист1/216 Юли 2020 - 10:00 ч.0884801665
08.07.20205 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист116 Юли 2020 - 10:00 ч.0884801665
08.07.20205 ОУ "Иван Вазов"Информатик116 Юли 2020 - 10:00 ч.0884801665
08.07.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Ръководител компютърен кабинет121 Юли 202002/8403458
08.07.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по математика и ИТ121 Юли 202002/8403458
08.07.2020ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Кинезитерапевт с педагогическа правоспособност112 Август 20200884942785
07.07.2020ДГ N:76Детски учител222 Юли 202002/8755146
0884801640
07.07.202010 СУ Теодор Траянов"Главен счетоводител122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9743234
07.07.202010 СУ Теодор Траянов"Учител начален етап122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9743234
07.07.202010 СУ Теодор Траянов"Учител по биология и ЗО122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9743234
07.07.202010 СУ Теодор Траянов"Учител по математика122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9743234
07.07.202010 СУ Теодор Траянов"Ресурсен учител122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9743234
07.07.2020НПМГ "Акад. Любомир Чакалов"Учител по информатика и ИТ215 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8622966
07.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Заместник-директор УД с квалификация учител по математика и информатика110 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9881131
07.07.2020СПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"Училищен психолог117 Юли 2020 - 15:00 ч.02/8720047
07.07.2020СПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"Учител по немски език117 Юли 2020 - 15:00 ч.02/8720047
07.07.2020СПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"Учител по БЕЛ117 Юли 2020 - 15:00 ч.02/8720047
07.07.2020СПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"Учител по професионална подготовка - системен програмист217 Юли 2020 - 15:00 ч.02/8720047
07.07.2020СПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ"Учител по професионална подготовка - компютърни мрежи217 Юли 2020 - 15:00 ч.02/8720047
07.07.2020НПГПТО "М. В. Ломоносов"Учител по математика117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8056949
07.07.2020НПГПТО "М. В. Ломоносов"Учител по история и цивилизации117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8056949
07.07.2020НПГПТО "М. В. Ломоносов"Учител по чужд език по професията - АЕ117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8056949
07.07.2020НПГПТО "М. В. Ломоносов"Учител по теория и практика - Очна оптика117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8056949
07.07.2020НПГПТО "М. В. Ломоносов"Учител по теория и практика - Компютърна техника и технологии117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8056949
07.07.2020ДГ N:11 "Мики Маус"Учител231 Август 202002/8742041
02/8749089
07.07.2020150 ОУ "Цар Симеон Първи"Чистач101 Септември 2020 - 16:00 ч.02/8796663
07.07.2020150 ОУ "Цар Симеон Първи"Учител по ФВС1/201 Септември 2020 - 16:00 ч.02/8796663
07.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по математика и физика131 Юли 20200884801753
07.07.2020ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по математика117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8575027
07.07.2020ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"Учител по АЕ117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8575027
07.07.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Библиотекар120 Август 202002/8892427
07.07.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Педагогически съветник120 Август 202002/8892427
07.07.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Учител ЦОУД320 Август 202002/8892427
07.07.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по изобразително изкуство120 Август 202002/8892427
07.07.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Ръководител направление ИКТ120 Август 202002/8892427
07.07.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Учител по математика120 Август 202002/8892427
07.07.2020108 СУ "Никола Беловеждов"Лектор по руски език - 288 ч.120 Август 202002/8892427
07.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по география и икономика на ФЕ110 Юли 202002/9881131
07.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по изобразително изкуство110 Юли 202002/9881131
07.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по философия на ФЕ110 Юли 202002/9881131
07.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по химия и ООС на АЕ или ФЕ1/210 Юли 202002/9881131
07.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по биолозия и ЗО на АЕ или ФЕ110 Юли 202002/9881131
07.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по АЕ110 Юли 202002/9881131
07.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по биология и ЗО110 Юли 202002/9881131
07.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по икономически дисциплини1/217 Юли 202002/9523016
07.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по география - гимназиален етап1/217 Юли 2020 02/9523016
07.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по предприемачество 1/217 Юли 202002/9523016
07.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по технологии и предприемачество - прогимназиален етап117 Юли 2020.02/9523016
07.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по АЕ - гимназиален етап, по заместване117 Юли 2020 02/9523016
07.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ - гимназиален етап, по заместване117 Юли 202002/9523016
07.07.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по БЕЛ - прогимназиален етап117 Юли 202002/9523016
07.07.2020ДГ N:105 "Ракета"Учител121 Август 2020 - 12:00 ч.02/9450593
02/9450453
07.07.2020ДГ N:133 "Зорница"Готвач124 Юли 2020 - 13:00 ч.02/8720390
07.07.2020ДГ N:133 "Зорница"Учител324 Юли 2020 - 13:00 ч.02/8720390
07.07.2020144 СУ "Народни будители"Учител - корепетитор117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
02/8774052
07.07.2020144 СУ "Народни будители"Учител по пиано117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
07.07.2020НФСГУчител по икономически дисциплини108 Юли 202002/8662013
07.07.2020НФСГУчител по изобразително изкуство - 378 ч.110 Юли 202002/8662013
07.07.2020НФСГУчител по музика - 378 ч.110 Юли 202002/8662013
07.07.2020НФСГУчител по билогия и ЗО1/210 Юли 202002/8662013
07.07.2020НФСГУчител по български език110 Юли 202002/8662013
07.07.2020НФСГУчител по АЕ110 Юли 202002/8662013
07.07.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по физика с АЕ123 Юли 202002/9381187
07.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Шофьор с категория Д121 Юли 20200896769230
07.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Хигиенист121 Юли 20200896769230
07.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Работник - кухня121 Юли 20200896769230
07.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител - въздушна йога121 Юли 20200896769230
07.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител - катерене121 Юли 20200896769230
07.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по руски език 5-7 клас121 Юли 20200896769230
07.07.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по математика 5-7 клас121 Юли 20200896769230
07.07.2020ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по приложен мрежови софтуер109 Юли 202002/8285010
07.07.2020ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по математика124 Юли 202002/8285010
07.07.2020ПГАВТ "А. С. Попов"Учител по БЕЛ1/224 Юли 202002/8285010
06.07.2020ДГ N:97 "Изгрев"Учител210 Август 2020 - 16:00 ч.02/9926304
06.07.2020ПГСС "Бузема"Общ работник120 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8563458
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Възпитател начален етап по чл. 68, т.3 с доп. квалификация по СРР и МЖР230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Възпитател начален етап по чл. 68, т.1 с доп. квалификация по СРР и МЖР230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител начален етап по чл. 68, т.1 с доп. квалификация по СРР и МЖР230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител по БЕЛ по чл. 68, т.1 с доп. квалификация по СРР и МЖР130 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"СРР по чл. 68, т. 3 с доп. квалификация по СРР и МЖР230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Възпитатели дневни по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР330 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"СРР по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Сменно-нощни възпитатели - жени, по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР330 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"СРР по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител по практика-мебелист по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР130 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител по практика-кулинарство по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР130 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител по история и цивилизация по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР130 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител по география по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР130 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител по математика по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР130 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител детска градина по чл. 68, т. 1 с доп. квалификация по СРР и МЖР - сменно-нощен режим130 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител детска градина по чл. 68, т. 3 с доп. квалификация по СРР и МЖР230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител детска градина по чл. 68, т.1 с доп. квалификация по СРР и МЖР, олигофренопедагогика в група за деца с множество увреждания230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020СУУУС "Проф. Д-р Дечо Денев"Учител детска градина по чл. 68, т.1 с доп. квалификация по СРР и МЖР230 Август 2020 02/8556117
06.07.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по математика214 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
06.07.2020140 СУ "Иван Богоров"Заместник-директор АСД114 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
06.07.2020140 СУ "Иван Богоров"Заместник-директор УД114 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
06.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по БЕЛ - по заместване116 Юли 20200884334114
06.07.202033 ЕГ "Света София"Ръководител направление ИКТ124 Юли 2020 - 14:00 ч.02/8241131
06.07.202033 ЕГ "Света София"Учител по китайски- 306 ч.124 Юли 2020 - 14:00 ч.02/8241131
06.07.202033 ЕГ "Света София"Учител по математика - 288 ч.124 Юли 2020 - 14:00 ч.02/8241131
06.07.2020НТБГУчител по руски език0,716 Юли 202002/9520857
06.07.2020НТБГУчител по програмиране и бази данни116 Юли 202002/9520857
06.07.2020НТБГУчител по математика116 Юли 202002/9520857
06.07.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител ПГ210 Юли 202002/8771297
06.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по биология109 Юли 202002/9633731
02/8661060
06.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по география на немски език - 216 ч.109 Юли 202002/9633731
02/8661060
06.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по технологии и предприемачество - 414 ч.109 Юли 202002/9633731
02/8661060
06.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по математика и ИТ109 Юли 202002/9633731
02/8661060
06.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по руски език109 Юли 202002/9633731
02/8661060
06.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по БЕЛ109 Юли 202002/9633731
02/8661060
06.07.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по БЕЛ - лектор, 204 ч.121 Юли 202002/9782394
03.07.2020ДГ N:78 "Детски свят"Учител - до завръщане на титуляра131 Юли 2020 0879155123
03.07.2020ДГ N:78 "Детски свят"Учител - за 1 г.131 Юли 2020 0879155123
03.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Психолог110 Юли 2020 0885112689
03.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Педагогически съветник110 Юли 2020 0885112689
03.07.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по НЕ - 204 ч.110 Юли 2020 0885112689
03.07.202086 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител по математика и физика120 Юли 2020 0895538441
03.07.202086 ОУ "Св. Климент Охридски"Логопед на 4 ч.120 Юли 2020 0895538441
03.07.202086 ОУ "Св. Климент Охридски"Ресурсен учител120 Юли 2020 0895538441
03.07.202086 ОУ "Св. Климент Охридски"Помощник-възпитател на 4 ч.120 Юли 2020 0895538441
03.07.202086 ОУ "Св. Климент Охридски"Учител в подготвителна група120 Юли 2020 0895538441
03.07.202011 ОУ "Св. П. Зографски"Учител в ЦОУД317 Юли 2020 02/8627248
0879532525
03.07.202011 ОУ "Св. П. Зографски"Учител по математика и информатика117 Юли 2020 02/8627248
0879532525
03.07.202011 ОУ "Св. П. Зографски"Учител по БЕЛ117 Юли 2020 02/8627248
0879532525
03.07.2020Втора АЕГ "Томас Джеферсън"Учител по математика117 Юли 2020 - 16:30 ч. 02/8283679
03.07.2020Втора АЕГ "Томас Джеферсън"Учител по ИЕ117 Юли 2020 - 16:30 ч. 02/8283679
03.07.2020Втора АЕГ "Томас Джеферсън"Учител по АЕ217 Юли 2020 - 16:30 ч. 02/8283679
03.07.202045 ОУ "Константин Величков"Учител в ГЦДО231 Юли 2020 - 14:00 ч. 02/8286282
03.07.202045 ОУ "Константин Величков"Учител по БЕЛ131 Юли 2020 - 14:00 ч. 02/8286282
03.07.202045 ОУ "Константин Величков"Учител по Биология и ЧП131 Юли 2020 - 14:00 ч. 02/8286282
03.07.202045 ОУ "Константин Величков"Учител по ХООС - 7 клас131 Юли 2020 - 14:00 ч. 02/8286282
03.07.202041 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"Зам.-директор по УД122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9890127
03.07.202041 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"Учител в ПИГ по заместване122 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9890127
03.07.202041 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"Начален учител по заместване222 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9890127
03.07.202041 ОУ "Св. Патриарх Евтимий"Учител по предприемачество и технологии, 5-7 клас1/222 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9890127
03.07.2020179 ОУ "Васил Левски"Касиер - домакин1/231 Август 20200884801738
03.07.2020179 ОУ "Васил Левски"Учител по музика в прогимназиален етап - 190 ч.131 Август 20200884801738
03.07.2020ДГ N:119 "Детска планета"Учител115 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8293846
02/8293843
03.07.20209 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по ФВС124 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9877216
02/9876402
03.07.20209 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин"Учител по ФЕ224 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9877216
02/9876402
03.07.202015 СУ "Адам Мицкевич"Учител по изобразително изкуство, Технологии и предприемачество110 Юли 202002/9382880
03.07.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по АЕ110 Юли 202002/4747516
03.07.2020104 ОУ Захари Стоянов"Хигиенист129 Юли 2020 - 14:00 ч.02/8595192
03.07.2020104 ОУ Захари Стоянов"Завеждащ административна служба129 Юли 2020 - 14:00 ч.02/8595192
03.07.2020120 ОУ "Георги Сава Раковски"Учител ЦДО в начален етап 1-4 клас114 Юли 202002/8665680
03.07.2020105 СУ "Атанас Далчев"Заместник-директор по УД113 Юли 202002/8620573
0876807295
03.07.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Хигиенист110 Юли 20200885715030
03.07.202015 СУ "Адам Мицкевич"Учител АЕ1/210 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9382880
03.07.202015 СУ "Адам Мицкевич"Учител ПГ110 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9382880
03.07.202015 СУ "Адам Мицкевич"Учител ЦДО310 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9382880
03.07.202033 ЕГ "Света София"Учител по математика и информатика124 Юли 2020 - 14:00 ч.02/8241131
03.07.202033 ЕГ "Света София"Учител по АЕ и РЕ124 Юли 2020 - 14:00 ч.02/8241131
03.07.2020СУ "Св. Иван Рилски"Учител по истороя и цивилизация108 Юли 20200879064245
03.07.2020138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по истороя и цивилизация с АЕ гимназиален етап110 Юли 202002/8720537
02/8723917
03.07.2020138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по АЕ гимназиален етап110 Юли 202002/8720537
02/8723917
03.07.2020138 СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"Учител по БЕЛ гимназиален етап110 Юли 202002/8720537
02/8723917
03.07.2020ДГ N:178 "Сребърно копитце"Помощник-възпитател217 Юли 2020089944933
088782560
03.07.2020ДГ N:178 "Сребърно копитце"Учител 217 Юли 2020089944933
088782560
03.07.2020ДГ N:50 "Зайчето Куики"Учител 110 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8292670
03.07.202084 ОУ "Васил Левски"Старши учител/ Учител начален курс130 Юли 20200898775162
0884801764
03.07.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по музика1/210 Юли 2020 - 17:00 ч.02/9556252
03.07.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по изобразително изкуство1/210 Юли 2020 - 17:00 ч.02/9556252
03.07.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по БЕЛ - гимназиален етап110 Юли 2020 - 17:00 ч.02/9556252
03.07.2020103 ОУ "Васил Левски"Учител по биология и ЗО - 144 ч.131 Август 2020 - 17:30 ч.02/9270608
02/8244885
03.07.2020103 ОУ "Васил Левски"Учител по музика1/231 Август 2020 - 17:30 ч.02/9270608
02/8244885
03.07.2020103 ОУ "Васил Левски"Учител по география и икономика1/231 Август 2020 - 17:30 ч.02/9270608
02/8244885
03.07.2020103 ОУ "Васил Левски"Учител по история и цивилизации1/231 Август 2020 - 17:30 ч.02/9270608
02/8244885
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Хигиенист113 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител начален етап 1-4 клас ЦДО413 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител начален етап 1-4 клас113 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител подготвителна група213 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Заместник-директор УД113 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Ръководител направление ИКТ113 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по икономически дисциплини113 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по математика213 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по АЕ113 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
03.07.202078 СУ "Христо Смирненски"Учител по БЕЛ113 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9977072
02.07.202039 СУ "Петър Динеков"Ресурсен учител109 Юли 202002/8859019
02.07.202012 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по ИТ - гимназиален етап110 Юли 202002/9437952
02.07.2020119 СУ "Академик Михаил Арнаудов"Учител по математика110 Юли 202002/4747516
02.07.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Хигиенист123 Юли 202002/8739500
02.07.2020ДГ N:175 "Слънчеви лъчи"Учител 117 Юли 20200884801589
02.07.202030 СУ "Братя Миладинови"Учител по ИЕ110 Юли 202002/8221785
02.07.202047 СУ "Христо Г. Данов"Учител по география и икономика121 Юли 202002/9522228
02.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Библиотекар1/216 Юли 20200884334114
02.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по ИЕ116 Юли 20200884334114
02.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по ИТ, 5-10 клас116 Юли 20200884334114
02.07.202032 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по немски език - гимназиален етап120 Юли 202002/9874358
02.07.202050 ОУ "Васил Левски"Учител по изобразително изкуство в ПГЕ1/230 Юли 202002/9671186
02/9671181
02.07.2020102 ОУ "Панайот Волов"Лектор по математика и физика - 244 ч.114 Юли 202002/9382654
02/9381073
02.07.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител по БЕЛ1/214 Юли 202002/9382654
02/9381073
02.07.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител ЦОУД /прогимназиален етап/114 Юли 202002/9382654
02/9381073
02.07.2020102 ОУ "Панайот Волов"Учител ФВС114 Юли 202002/9382654
02/9381073
02.07.2020ДГ N:69 "Жар Птица"Помощник-възпитател124 Юли 2020 - 15:00 ч.0884801488
02/8402590
02.07.2020ДГ N:69 "Жар Птица"Учител в група124 Юли 2020 - 15:00 ч.0884801488
02/8402590
02.07.202024 СУ "П. К. Яворов"Учител по ИТ130 Юли 202002/9457396
02.07.2020IV СВГ "Отец Паисий"Учител по история и цивилизации107 Юли 202002/9833797
02.07.2020IV СВГ "Отец Паисий"Учител по математика и ИТ107 Юли 202002/9833797
02.07.2020IV СВГ "Отец Паисий"Учител по БЕЛ107 Юли 202002/9833797
02.07.202081 СУ "Виктор Юго"Психолог, училищен109 Юли 202002/8745506
02.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по ФВС209 Юли 202002/8745506
02.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по биология и ЗО и Човекът и природата109 Юли 202002/8745506
02.07.202029 СУ "Кузман Шапкарев"Учител по АЕ107 Юли 202002/8319119
02/8310170
02/8313020
02.07.2020123 СУ "Стефан Стамболов"Учител професионална подготовка1/210 Юли 202002/9203023
02.07.2020123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по изобразително изкуство и технологии110 Юли 202002/9203023
02.07.2020123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по биология и ЗО 5-10 клас110 Юли 202002/9203023
02.07.2020123 СУ "Стефан Стамболов"Начален учител ЦДО 1-4 клас610 Юли 202002/9203023
02.07.2020123 СУ "Стефан Стамболов"Учител по математика и информатика 5-12 клас110 Юли 202002/9203023
02.07.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по история и цивилизация с ИЕ109 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9710056
02.07.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по математика109 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9710056
02.07.2020157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"Учител по ИЕ209 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9710056
02.07.2020148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител с английска филология или начален учител с АЕ110 Юли 202002/8704116
02.07.2020148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител по математика и ИТ110 Юли 202002/8704116
02.07.2020148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич"Учител в начален етап210 Юли 202002/8704116
02.07.2020ДГ N:8 "Проф. д-р Елка Петрова"Психолог1/210 Юли 20200884801421
02.07.2020ДГ N:8 "Проф. д-р Елка Петрова"Учител110 Юли 20200884801421
02.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Медицинска сестра210 Юли 202002/8554119
02.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Ресурсен учител1/210 Юли 202002/8554119
02.07.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Учител110 Юли 202002/8554119
02.07.20203 СУ "Марин Дринов"Учител начален етап230 Юли 20200888175335
02.07.20203 СУ "Марин Дринов"Ръководител на направление ИКТ130 Юли 20200888175335
02.07.2020ДГ N:66 "Елица"Детегледачка109 Юли 2020 - 11:00 ч.02/9923146
02.07.2020ДГ N:66 "Елица"Помощник-възпитател 109 Юли 2020 - 11:00 ч.02/9923146
02.07.2020ДГ N:66 "Елица"Учител 109 Юли 2020 - 11:00 ч.02/9923146
01.07.2020ДГ N:127 "Слънце"Учител131 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9589291
0879101645
01.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по философия на ФЕ103 Юли 202002/9881131
01.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по география и икономика на ФЕ103 Юли 202002/9881131
01.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Лектор по история и цивилизация на АЕ или ФЕ103 Юли 202002/9881131
01.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по РЕ103 Юли 202002/9881131
01.07.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по биология и ЗО на ФЕ или АЕ103 Юли 202002/9881131
01.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Библиотекар1/216 Юли 20200884334114
01.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по испански език1 16 Юли 20200884334114
01.07.2020127 СУ "Иван Н. Денкоглу"Учител по ИТ, 5-10 клас1 16 Юли 20200884334114
01.07.202024 СУ "П. К. Яворов"Учител по ИТ1 30 Юли 202002/9457396
01.07.202026 СУ "Йордан Йовков"Ресурсен учител1 1/210 Юли 202002/8570129
02/8573023
01.07.202026 СУ "Йордан Йовков"Учител в подготвителна група1 1/210 Юли 202002/8570129
02/8573023
01.07.202026 СУ "Йордан Йовков"Учител в група за ЦОУД310 Юли 202002/8570129
02/8573023
01.07.202026 СУ "Йордан Йовков"Учител по математика110 Юли 202002/8570129
02/8573023
01.07.202026 СУ "Йордан Йовков"Заместник-директор по УД108 Юли 202002/8570129
02/8573023
01.07.2020ПГ по телекомуникации Телефонист-портиер115 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Завеждащ административна служба и сграден фонд, началник на склад115 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител теоретично обучение в областта на програмирането215 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител теоретично обучение в областта на компютърните мрежи115 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител теоретично обучение в областта на оптическите комуникационни системи415 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител по ФВС115 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител по математика115 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител по география и икономика1/215 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител по история и цивилизация - по заместване115 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител по АЕ215 Юли 202002/8688050
01.07.2020ПГ по телекомуникации Учител по БЕЛ215 Юли 202002/8688050
01.07.2020ДГ N:80 "Приказна калина"Детски учител207 Юли 202002/8595017
0879609577
01.07.20201 СУ "Пенчо П. Сл;авейков"Зам. директор УД110 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9835363
01.07.202050 ОУ "Васил Левски"Начален учител430 Юли 202002/9671186
02/9671181
01.07.202081 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап в целодневна организация - 1-4 клас409 Юли 202002/8745506
01.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по математика и ИТ109 Юли 202002/9633731
02/8661060
01.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по руски език109 Юли 202002/9633731
02/8661060
01.07.202035 СЕУ "Добри Войников"Учител по БЕЛ109 Юли 202002/9633731
02/8661060
01.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АЕ213 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
01.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по немски и руски език /смесен норматив/113 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
01.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по математика213 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
01.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по изобразително изкуство - 576 ч.113 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
01.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по химия и биология /смесен норматив/113 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
01.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по теория и практика Общотехнически дисциплини - машинен инженер113 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
01.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по АТТ /ДВГ/413 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
01.07.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Учител по теория и практика Електротехника и Електроника в АТТ213 Юли 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
01.07.2020ДГ N:124 "Бърборино"Помощник-възпитател210 Юли 202002/9522028
0885950122
01.07.2020ДГ N:124 "Бърборино"Учител410 Юли 202002/9522028
0885950122
01.07.2020ДГ N:36 "Пеперуда"Работник кухня110 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9790932
01.07.2020ДГ N:36 "Пеперуда"Детегледач410 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9790932
01.07.2020ДГ N:36 "Пеперуда"Помощник-възпитател110 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9790932
01.07.2020ДГ N:36 "Пеперуда"Медицински специалист за яслена група610 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9790932
01.07.2020ДГ N:36 "Пеперуда"Психолог110 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9790932
01.07.2020ДГ N:36 "Пеперуда"Учител210 Юли 2020 - 14:00 ч.02/9790932
01.07.2020ДГ N:118 "Усмивка"Учител131 Юли 2020 - 14:00 ч.0885209047
01.07.2020ДГ N:136 "Славия"Чистач-хигиенист120 Юли 202002/8551568
0884801418
01.07.2020ДГ N:136 "Славия"Помощник-възпитател120 Юли 202002/8551568
0884801418
01.07.2020ДГ N:136 "Славия"Детски учител120 Юли 202002/8551568
0884801418
01.07.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по немски език - непълен норматив110 Юли 202002/9381187
01.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по АЕ в начален етап131 Юли 20200884801753
01.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по технологии и предприемачество131 Юли 20200884801753
01.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по изобразително изкуство131 Юли 20200884801753
01.07.2020162 ОбУ "Отец Паисий"Учител по музика-лектор131 Юли 20200884801753
01.07.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител по музика103 Юли 2020 - 12:00 ч.02/8594131
01.07.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител подготвителна група103 Юли 2020 - 12:00 ч.02/8594131
01.07.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител по БЕЛ103 Юли 2020 - 12:00 ч.02/8594131
01.07.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител ГЦДО начален етап103 Юли 2020 - 12:00 ч.02/8594131
01.07.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител по математика и ИТ103 Юли 2020 - 12:00 ч.02/8594131
01.07.202034 ОУ "Стою Шишков"Учител по АЕ103 Юли 2020 - 12:00 ч.02/8594131
01.07.202039 СУ "Петър Динеков"Психолог109 Юли 202002/8859019
01.07.202039 СУ "Петър Динеков"Учител на група с ЦОУД209 Юли 202002/8859019
01.07.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Начален учител115 Юли 202002/8472240
01.07.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител в ЦОУД515 Юли 202002/8472240
01.07.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по технологии и предприемачество115 Юли 202002/8472240
01.07.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по АЕ / и немски език/115 Юли 202002/8472240
01.07.202049 ОУ "Бенито Хуарес"Учител по математика и ИТ115 Юли 202002/8472240
29.06.2020142 ОУ ""Веселин Ханчев"Хигиенист109 Юли 20200885112689
29.06.2020142 ОУ ""Веселин Ханчев"ЗАС109 Юли 20200885112689
29.06.2020142 ОУ ""Веселин Ханчев"Учител в начален етап в ГЦДО409 Юли 20200885112689
29.06.2020142 ОУ ""Веселин Ханчев"Учител в подготвителна група209 Юли 20200885112689
29.06.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Учител по математика и ИТ в прогимназиален етап109 Юли 20200885112689
29.06.2020ДГ N:116 "Мусала"Помощник-възпитател2 1/210 Юли 202002/8550047
29.06.202057 СУ "Св. Наум Охридски"Възпитател в общежитие121 Август 20200886656260
0887701848
29.06.202057 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по АЕ121 Август 20200886656260
0887701848
29.06.202057 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по математика121 Август 20200886656260
0887701848
29.06.202057 СУ "Св. Наум Охридски"Учител по БЕЛ121 Август 20200886656260
0887701848
29.06.202018 СУ "Уилям Гладстон"Начален учител114 Юли 2020 - 12:00 ч.02/9878045
29.06.202018 СУ "Уилям Гладстон"Начален учител - ПИГ114 Юли 2020 - 12:00 ч.02/9878045
29.06.202071 СУ "Пейо Яворов"Учител по БЕЛ - прогимназиален и гимназиален етап110 Юли 2020 - 17:00 ч.02/9995064
29.06.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по технологии и предприемачество107 Юли 2020 - 12:30 ч.02/9560739
29.06.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по испански език107 Юли 2020 - 12:30 ч.02/9560739
29.06.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по математика107 Юли 2020 - 12:30 ч.02/9560739
29.06.2020153 СУ "Неофит Рилски"Учител по АЕ130 Юни 20200879848316
29.06.2020153 СУ "Неофит Рилски"Учител по математика и ИТ130 Юни 20200879848316
26.06.202097 СУ "Братя Миладинови"Ресурсен учител107 Юли 202002/8140514
02/8140510
26.06.202097 СУ "Братя Миладинови"Учител по информатика и ИТ107 Юли 202002/8140514
02/8140510
26.06.202097 СУ "Братя Миладинови"Учител по география и икономика107 Юли 202002/8140514
02/8140510
26.06.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител по БЕЛ106 Юли 202002/8620573
0876807295
26.06.2020ДГ N:145 "Българка"Помощник-възпитател110 Юли 202002/8220663
26.06.2020ДГ N:128 "Феникс"Учител или старши учител113 Юли 20200888252211
26.06.2020ДГ N:180 "Зайченцето бяло"Учител210 Юли 202002/9928074
26.06.2020ДГ N:180 "Зайченцето бяло"Помощник-готвач101 Август 202002/9928074
26.06.20205 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист1/203 Юли 2020 - 10:00 ч.0884801665
26.06.20205 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист103 Юли 2020 - 10:00 ч.0884801665
26.06.20205 ОУ "Иван Вазов"Информатик103 Юли 2020 - 10:00 ч.0884801665
26.06.2020144 СУ "Народни будители"Учител по гъдулка1/217 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
26.06.2020144 СУ "Народни будители"Учител по цигулка1/217 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
26.06.2020144 СУ "Народни будители"Учител по биология и ЗО117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
26.06.2020144 СУ "Народни будители"Учител по технологии и предприемачество117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
26.06.2020144 СУ "Народни будители"Учител по АЕ217 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
26.06.2020144 СУ "Народни будители"Учител по БЕЛ217 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
26.06.2020144 СУ "Народни будители"Учител по история и цивилизация217 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
26.06.2020144 СУ "Народни будители"Учител по математика117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8770173
26.06.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Хигиенист206 Юли 202002/4236130
26.06.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Учител по физика и математика106 Юли 202002/4236130
26.06.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по история и цивилизация, прогимназиален етап - 208 ч.102 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801720
26.06.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по руски език, прогимназиален етап - 170 ч.102 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801720
26.06.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап с АЕ102 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801720
26.06.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап ЦДО 1 клас102 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801720
25.06.2020199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов"Начален учител 1-4 клас - ЦДО508 Юли 202002/9466956
25.06.2020199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов"Начален учител 1-4 клас108 Юли 202002/9466956
25.06.2020199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов"Учител по математика и ИТ - прогимназиален етап 108 Юли 202002/9466956
25.06.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител в ЦОУД201 Юли 202002/8899626
25.06.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по математика101 Юли 202002/8899626
25.06.2020134 СУ "Димчо Дебелянов"Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален/гимназиален етап - Иврит106 Юли 202002/9310686
25.06.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦДО, начален етап201 Юли 20200899258038
25.06.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител по руски език - ФУЧ - 68 ч., 5 клас113 Юли 20200884334110
25.06.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител по френски език - ФУЧ - 68 ч., 5 клас113 Юли 20200884334110
25.06.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител по немски език - ФУЧ - 344 ч., 5-7 клас113 Юли 20200884334110
25.06.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител по човекът и природата - 255 ч., 5-7 клас113 Юли 20200884334110
25.06.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител по технологии и предприемачество - 552 ч.113 Юли 20200884334110
25.06.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител по математика и ИТ113 Юли 20200884334110
25.06.202038 ОУ "Васил Априлов"Учител в ГЦОУД /занималня/ - по заместване113 Юли 20200884334110
25.06.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Начален учител в ГЦОУД206 Юли 2020 - 14:00 ч.02/4236130
25.06.2020121 СУ "Георги Измирлиев"Начален учител206 Юли 2020 - 14:00 ч.02/4236130
25.06.202056 СУ "Проф. Константин Иречек"Ресурсен учител101 Юли 202002/8261177
02/8261387
25.06.202082 ОУ "Васил Априлов"Учител по БЕЛ 5-7 клас110 Юли 20200884801641
25.06.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител начален етап 1-4 клас в ГЦДО106 Юли 202002/8620573
0876807295
25.06.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител по математематика106 Юли 202002/8620573
0876807295
25.06.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител по информатика и ИТ106 Юли 202002/8620573
0876807295
25.06.2020105 СУ "Атанас Далчев"Учител по АЕ106 Юли 202002/8620573
0876807295
25.06.2020101 СУ "Бачо Киро"Хигиенист203 Юли 20200882476015
25.06.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по немски език1/203 Юли 20200882476015
25.06.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител ЦДО503 Юли 20200882476015
25.06.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по история103 Юли 20200882476015
25.06.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по биология и здравно образование103 Юли 20200882476015
25.06.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по география и икономика103 Юли 20200882476015
25.06.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по АЕ103 Юли 20200882476015
25.06.2020101 СУ "Бачо Киро"Учител по математика103 Юли 20200882476015
25.06.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Ръководител на компютърен кабинет102 Юли 202002/8403458
25.06.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по ФВС (треньор по шах)102 Юли 202002/8403458
25.06.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по математика и ИТ102 Юли 202002/8403458
25.06.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител по БЕЛ102 Юли 202002/8403458
25.06.202042 ОУ "Хаджи Димитър"Учител в група за ЦОУД в 1-4 клас102 Юли 202002/8403458
25.06.202055 СУ "Петко Каравелов"Учител по АЕ203 Юли 202002/8771297
24.06.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Заместник-директор по учебната дейност за прогимназиален етап130 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9876370
24.06.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Училищен психолог130 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9876370
24.06.20207 СУ "Св. Седмочисленици"Учител по изобразително изкуство в гимназиален етап - 180 ч.130 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9876370
24.06.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по ФВС107 Юли 202002/8664995
24.06.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по математика107 Юли 202002/8664995
24.06.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Учител по АЕ107 Юли 202002/8664995
24.06.2020122 ОУ "Николай Лилиев"Начален учител ЦДО507 Юли 202002/8664995
24.06.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител по математика и информатика101 Юли 202002/8627248
02/8624187
0879532525
24.06.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител по БЕЛ101 Юли 202002/8627248
02/8624187
0879532525
24.06.202011 ОУ "Св. Пимен Зографски"Учител в ЦОУД - 1-4 клас601 Юли 202002/8627248
02/8624187
0879532525
24.06.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по биология и здравно образование1/203 Юли 202002/8244826
24.06.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Учител по БЕЛ103 Юли 202002/8244826
24.06.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Начален учител - по възможност с АЕ203 Юли 202002/8244826
24.06.202027 СУ "Акад. Георги Караславов"Начален учител - ЦДО103 Юли 202002/8244826
24.06.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по АЕ - прогимназиален етап101 Юли 202002/4747516
24.06.2020119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов"Учител по математика101 Юли 202002/4747516
23.06.2020ДГ N:108 "Детско царство"Медицинска сестра217 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9791512
23.06.2020ДГ N:108 "Детско царство"Детегледачка117 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9791512
23.06.2020ДГ N:108 "Детско царство"Помощник-възпитател117 Юли 2020 - 15:00 ч.02/9791512
23.06.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по математика и ИТ - прогимназиален етап102 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801720
23.06.202061 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Психолог1/207 Юли 2020 - 17:00 ч.0884801719
23.06.202081 СУ "Виктор Юго"Работник поддръжка130 Юни 202002/9745506
23.06.202081 СУ "Виктор Юго"Чистач/хигиенист330 Юни 202002/9745506
23.06.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по БЕЛ - гимназиален и прогимназиален етап230 Юни 202002/9745506
23.06.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по технологии и предприемачество - гимназиален и прогимназиален етап130 Юни 202002/9745506
23.06.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по НЕ - гимназиален и прогимназиален етап130 Юни 202002/9745506
23.06.202081 СУ "Виктор Юго"Учител по АЕ - гимназиален и прогимназиален етап330 Юни 202002/9745506
23.06.202090 СУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"Начален учител103 Юли 2020 - 16:30 ч.02/8250854
23.06.202032 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по музика129 Юни 202002/9874358
23.06.202032 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Зам.-директор УД129 Юни 202002/9874358
23.06.202032 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Педагогически съветник129 Юни 202002/9874358
23.06.202032 СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"Учител по немски език - гимназиален етап129 Юни 202002/9874358
23.06.2020118 СУ "Акад. Людмил Стоянов"Учител ЦДО по заместване108 Юли 2020 - 12:00 ч.02/9740029
23.06.202085 СУ "Христо Ботев"Учител ЦДОУД прогимназиален етап108 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9458164
23.06.202085 СУ "Христо Ботев"Учител ЦДОУД начален етап208 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9458164
23.06.202085 СУ "Христо Ботев"Учител по музика1/208 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9458164
23.06.202085 СУ "Христо Ботев"Учител по предприемачество108 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9458164
23.06.202085 СУ "Христо Ботев"Учител по АЕ108 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9458164
23.06.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦДО начален етап201 Юли 20200899258038
23.06.202069 СУ "Димитър Маринов"Заместник-директор по учебната дейност129 Юни 202002/9791806
02/9791805
23.06.2020НСУ "София"Учител по география и икономика105 Юли 2020 - 12:00 ч.0895410685
0893512064
0894766378
23.06.2020НСУ "София"Учител по информатика и ИТ112 Юли 2020 - 12:00 ч.0895410685
0893512064
0894766378
23.06.2020НСУ "София"Учител в подготвителна група112 Юли 2020 - 12:00 ч.0895410685
0893512064
0894766378
23.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по БЕЛ1/203 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
23.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по математика103 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
23.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по КМ и ИКТ103 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
23.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Начален учител103 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
23.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по технологии и предприемачество1/203 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
23.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по биология и химия1/203 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
23.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител по АЕ103 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9521170
23.06.2020ДГ N:200 "Цветен рай"Учител125 Юни 2020 - 12:00 ч.02/9670046
0879990318
22.06.2020ДГ N:63 "Слънце"Ресурсен учител1/231 Юли 2020 0886648784
22.06.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник-възпитател231 Юли 2020 0886648784
22.06.2020ДГ N:63 "Слънце"Помощник на учителя131 Юли 20200886648784
22.06.2020ПГСС "БУЗЕМА"Общ работник101 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8563458
22.06.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител в група ЦДО301 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8595192
22.06.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по човекът и природата - 6 клас (биология и химия, химия и физика)1/201 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8595192
22.06.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по БЕЛ с история - 5-7 клас101 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8595192
22.06.2020104 ОУ "Захари Стоянов"Учител по математика и ИТ или математика и физика - 5-7 клас101 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8595192
22.06.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по испански език - гимназиален етап103 Юли 2020 - 17:00 ч.02/9556252
22.06.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по испански език - лекторски часове110 Юли 202002/9381187
22.06.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по руски език1/210 Юли 202002/9381187
22.06.2020ЧОУ "Джани РоДари"Хигиенист102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧОУ "Джани РоДари"Работник в кухня102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧОУ "Джани РоДари"Технически секретар102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител китайски език102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по БЕЛ 5-7 клас102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по математика 5-7 клас102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧОУ "Джани РоДари"Заместник-директор102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧДГ "Джани РоДари"Помощник-възпитател102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧДГ "Джани РоДари"Медицинска сестра в ясла102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧДГ "Джани РоДари"Медицинска сестра в ДГ102 Юли 20200896769243
22.06.2020ЧДГ "Джани РоДари"Учител ДГ102 Юли 20200896769243
19.06.2020ДГ N:57 "Хосе Марти"Учител детска градина126 Юни 2020 - 13:00 ч.02/8253820
02/8250975
02/8253785
19.06.2020129 ОУ "Антим I"Начален учител (с АЕ)130 Юни 202002/9444115
19.06.2020129 ОУ "Антим I"Учител ЦДО130 Юни 202002/9444115
19.06.2020129 ОУ "Антим I"Учител по математика130 Юни 202002/9444115
19.06.202053 ОУ "Николай Хрелков"Учител прогимназиален етап история и цивилизация и география и икономика1/217 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9576989
19.06.202053 ОУ "Николай Хрелков"Начален учител ЦДО317 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9576989
19.06.202053 ОУ "Николай Хрелков"Учител по ФВС117 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9576989
18.06.2020120 ОУ "Георги Сава Раковски"Учител ЦДО в начален етап 1-4 клас114 Юли 202002/8665680
18.06.2020120 ОУ "Георги Сава Раковски"Учител по математика и информатика 5-7 клас114 Юли 202002/8665680
18.06.2020120 ОУ "Георги Сава Раковски"Учител по БЕЛ 5-7 клас114 Юли 202002/8665680
18.06.2020ДГ N:185 "Звездичка"Учител130 Юли 2020 - 16:00 ч.0884801505
18.06.2020ДГ N:80 "Приказна калина"Помощник-възпитател126 Юни 202002/8595017
0879609577
18.06.2020ДГ N:80 "Приказна калина"Детски учител226 Юни 202002/8595017
0879609577
18.06.202054 СУ "Св. Иван Рилски"ЗДУД - за начален етап129 Юни 202002/9381187
18.06.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по математика110 Юли 202002/9381187
18.06.202095 СУ "Проф. Иван Шишманов"Заместник-директор АСД1/226 Юни 202002/9450365
18.06.202095 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по БЕЛ в гимназиален етап126 Юни 202002/9450365
18.06.202073 СУ "Владислав Граматик"Логопед125 Юни 2020 - 17:00 ч.02/8599510
18.06.202073 СУ "Владислав Граматик"Учител начален етап - ЦДО125 Юни 2020 - 17:00 ч.02/8599510
18.06.202073 СУ "Владислав Граматик"Учител по музика125 Юни 2020 - 17:00 ч.02/8599510
18.06.202073 СУ "Владислав Граматик"Учител по АЕ 1/225 Юни 2020 - 17:00 ч.02/8599510
18.06.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по АЕ (ЦФО) - начален етап117 Юли 202002/9523016
18.06.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по НЕ (ЦФО) - начален етап117 Юли 202002/9523016
18.06.202019 СУ "Елин Пелин"Учител по математика - гимназиален етап117 Юли 202002/9523016
18.06.2020160 ОУ "Кирил и Методий"Учител по изобразително изкуство 5-7клас, 190 ч.117 Юли 20200877719425
18.06.2020160 ОУ "Кирил и Методий"Учител по технологии и предприемачество 5-7 клас, 138 ч.117 Юли 20200877719425
18.06.2020160 ОУ "Кирил и Методий"Учител ЦДО 1-4 клас217 Юли 20200877719425
18.06.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител ГЦО - начален учител с РЕ (по заместване)126 Юни 202002/9881131
18.06.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по РЕ126 Юни 202002/9881131
18.06.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по биология и ЗО на ФЕ или АЕ126 Юни 202002/9881131
18.06.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по АЕ126 Юни 202002/9881131
18.06.2020133 СУ "А. С. Пушкин"Учител по химия и опазване на околната среда на ФЕ или РЕ126 Юни 202002/9881131
18.06.202095 СУ "Проф. Иван Шишманов"Заместник-директор АСД1/226 Юни 202002/9450365
18.06.202095 СУ "Проф. Иван Шишманов"Учител по БЕЛ в гимназиален етап126 Юни 202002/9450365
18.06.2020ДГ N:145 "Българка"Учител130 Юни 202002/8220663
17.06.202020 ИОУ "Тодор Минков"Учител по френски език в начален етап120 Август 202002/9521304
17.06.2020ДГ N:106 "Княгиня Мария Луиза" Учител по музика1/208 Юли 2020 - 12:00 ч.02/8310176

17.06.2020ДГ N:179 "Синчец" Помощник - възпитател126 Юни 2020 - 13:00 ч.02/8210025
0884801578
17.06.2020ДГ N:179 "Синчец" Учител или старши учител126 Юни 2020 - 13:00 ч.02/8210025
0884801578
17.06.202059 ОУ "Васил Левски"Учител по теоретично обучение - професионално направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"113 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9366703
17.06.202059 ОУ "Васил Левски"Учител по музика113 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9366703
17.06.202059 ОУ "Васил Левски"Учител по история и цивилизации, география и икономика113 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9366703
17.06.202059 ОУ "Васил Левски"Учител по биология и ЗО, химия и опазване на околната среда113 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9366703
17.06.202059 ОУ "Васил Левски"Учител в група ЦОУД 1-4 клас213 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9366703
17.06.202059 ОУ "Васил Левски"Учител начален етап113 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9366703
17.06.202036 СУ "Максим Горки"Учител по ФВС109 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8586148
0879609570
17.06.202036 СУ "Максим Горки"Учител начален етап209 Юли 2020 - 16:00 ч.02/8586148
0879609570
17.06.202047 СУ "Христо Г. Данов"Учител по математика106 Юли 202002/9522228
16.06.2020ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"Учител по ПП - текстилна техника1/201 Юли 20200887959236
16.06.2020ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"Психолог101 Юли 20200887959236
16.06.2020ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"Ръководител направление ИКТ101 Юли 20200887959236
16.06.2020ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"Учител по БЕЛ1/201 Юли 20200887959236
16.06.2020ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"Учител по физика или физика и математика101 Юли 20200887959236
16.06.2020ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"Учител по италиански език1/201 Юли 20200887959236
16.06.2020ПГ по дизайн "Елисавета Вазова"Учител по НЕ101 Юли 20200887959236
16.06.202012 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по ФВС126 Юни 202002/9437952
16.06.202012 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по история и цивилизация126 Юни 202002/9437952
16.06.202012 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по ФЕ - гимназиален етап126 Юни 202002/9437952
16.06.202012 СУ "Цар Иван Асен II"Учител по АЕ - прогимназиален етап126 Юни 202002/9437952
16.06.2020ДГ N:143 "Щурче"Учител231 Юли 2020088401757
16.06.2020ДГ N:46 "Жива вода"Медицинска сестра226 Юни 202002/9611394
02/9612994
16.06.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Детегледач - 1/2 щат210 Юли 202002/8562869
16.06.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Медицинска сестра110 Юли 202002/8562869
16.06.2020ДГ N:93 "Чуден свят"Помощник-възпитател210 Юли 202002/8562869
16.06.202017 СУ "Дамян Груев"Библиотекар130 Юни 2020[email protected]
16.06.202017 СУ "Дамян Груев"Секретар130 Юни 2020[email protected]
16.06.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по технологии и предприемачество1/230 Юни 2020[email protected]
16.06.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по биология и ЗО130 Юни 2020[email protected]
16.06.202017 СУ "Дамян Груев"Логопед130 Юни 2020[email protected]
16.06.202017 СУ "Дамян Груев"Начален учител130 Юни 2020[email protected]
16.06.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по математика130 Юни 2020[email protected]
16.06.2020153 СУ "Неофит Рилски"Учител по история и цивилизация130 Юни 20200879848316
16.06.2020153 СУ "Неофит Рилски"Учител по БЕЛ130 Юни 20200879848316
15.06.202018 СУ "Уилям Гладстон"Учител по БЕЛ102 Юли 2020 - 16:00 ч.02/9878045
15.06.2020ДГ N:134 "Любопитко"Готвач131 Август 2020 - 16:00 ч.0884801411
15.06.2020ДГ N:134 "Любопитко"Хигиенист131 Август 2020 - 16:00 ч.0884801411
15.06.2020ДГ N:134 "Любопитко"Помощник - възпитател131 Август 2020 - 16:00 ч.0884801411
15.06.2020ДГ N:183 "Щастливо детство"Помощник - възпитател115 Юли 202002/8706137
15.06.2020ДГ N:60 "Бор"Помощник - възпитател219 Юни 20200885310056
15.06.2020ДГ N:60 "Бор"Педагог1/426 Юни 20200885310056
15.06.2020ДГ N:60 "Бор"Ресурсен учител1/226 Юни 20200885310056
15.06.2020ДГ N:60 "Бор"Помощник на учителя126 Юни 20200885310056
12.06.2020ДГ N:37 "Вълшебство" Медицинска сестра230 Юни 202002/8554119
12.06.2020ДГ N:37 "Вълшебство" Технически секретар130 Юни 202002/8554119
12.06.2020ДГ N:37 "Вълшебство" Помощник - възпитател230 Юни 202002/8554119
12.06.2020ДГ N:37 "Вълшебство" Учител детска градина130 Юни 202002/8554119
12.06.20202 СУ "Акад. Емилиян Станев"Учител по информатика и ИТ103 Юли 2020 - 17:00 ч.02/9556252
12.06.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по технологии и предприемачество1/226 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9785059
12.06.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител в група за ЦОУД, 1-4 клас326 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9785059
12.06.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител начален етап, 1-4 клас126 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9785059
12.06.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по ИТ126 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9785059
12.06.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по математика126 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9785059
12.06.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"Учител по АЕ126 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9785059
12.06.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител по АЕ - начален етап, по чл.68, т.3106 Юли 202002/8223183
12.06.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител по АЕ - начален етап106 Юли 202002/8223183
12.06.202028 СУ "Алеко Константинов"Учител ЦДО - начален етап306 Юли 202002/8223183
12.06.2020ДГ N:153 "Света Троица"Детски учител230 Юни 20200884801577
0882411977
12.06.202089 ОУ "Д-р Христо Стамболски"Начален учител101 Юли 2020 - 12:00 ч.0884801619
12.06.2020125 СУ "Боян Пенев"Учител по история и цивилизация122 Юни 2020 - 16:00 ч.0879945819
12.06.2020125 СУ "Боян Пенев"Учител по математика222 Юни 2020 - 16:00 ч.0879945819
12.06.2020125 СУ "Боян Пенев"Учител по АЕ122 Юни 2020 - 16:00 ч.0879945819
12.06.2020125 СУ "Боян Пенев"Учител по БЕЛ122 Юни 2020 - 16:00 ч.0879945819
12.06.2020125 СУ "Боян Пенев"Учител в група за ЦОУД - начална образователна степен322 Юни 2020 - 16:00 ч.0879945819
11.06.202097 СУ "Братя Миладинови"Логопед122 Юни 202002/8140514
11.06.202097 СУ "Братя Миладинови"Учител по АЕ222 Юни 202002/8140514
11.06.202097 СУ "Братя Миладинови"Учител по ФВС122 Юни 202002/8140514
11.06.202097 СУ "Братя Миладинови"Учител в ЦДО 1-4 клас222 Юни 202002/8140514
11.06.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител по английски език119 Юни 202002/9454663
11.06.2020ДГ N:18 "Детски свят"Готвач130 Юни 202002/9437954
11.06.2020ДГ N:18 "Детски свят"Учител130 Юни 202002/9437954
10.06.2020ДГ N:178 "Сребърно копитце"Помощник - възпитател226 Юни 20200899449332
0887825602
10.06.2020ДГ N:178 "Сребърно копитце"Учител детска градина226 Юни 20200899449332
0887825602
10.06.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител в група за ЦОУД - 1-4 клас526 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9743234
10.06.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител начален етап126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9743234
10.06.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител по английски език, начален етап126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9743234
10.06.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител по биология и здравно образование126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9743234
10.06.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител по математика126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9743234
10.06.202010 СУ "Теодор Траянов"Учител по БЕЛ126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9743234
10.06.2020НУКК-Горна баняУчител по английски език130 Юни 202002/9048263
02/9048240
10.06.2020НУКК-Горна баняУчител по математика и информатика130 Юни 202002/9048263
02/9048240
10.06.2020НУКК-Горна баняУчител детска градина130 Юни 202002/9048264
02/9048240
10.06.2020ДГ N:139 "Панорама"Учител детска градина117 Юни 2020 - 12:00 ч.02/8261071
10.06.2020134 СУ "Димчо Дебелянов"Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален и прогимназиален етап - английски език117 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9310686
10.06.202092 ОУ "Д. Талев"Учител ЦОУД 1-4 клас318 Юни 202002/8284726
10.06.202092 ОУ "Д. Талев"Учител начален етап 118 Юни 202002/8284726
10.06.2020171 ОУ "Стоил Попов"Учител начален етап 223 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801734
10.06.202023 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"Учител по английски език123 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9441121
09.06.2020153 Спортно училище "Неофит Рилски"Учител - история и цивилизация и БЕЛ - прогимназиален етап130 Юни 2020 0879848316
09.06.2020ДГ N:195 "Братя Мормареви"Учител в детска градина319 Юни 2020 0888464811
09.06.2020ДГ N:15 "Чучулига"Учител 130 Юни 2020 0884801593
09.06.2020ДГ N:75 "Сърчице"Детски учител 119 Юни 2020 02/8770396
02/8749429
09.06.2020ДГ N:97 "Изгрев"Учител 230 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9926304
09.06.2020ДГ N:193 "Славейче"Учител детска градина130 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801533
08.06.2020НПМГ"Акад. Любомир Чакалов"Общ работник126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8622966
08.06.2020НПМГ"Акад. Любомир Чакалов"Хигиенист226 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8622966
08.06.2020НПМГ"Акад. Любомир Чакалов"Учител по география126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8622966
08.06.2020НПМГ"Акад. Любомир Чакалов"Учител по история126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8622966
08.06.2020НПМГ"Акад. Любомир Чакалов"Учител по БЕЛ226 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8622966
08.06.2020НПМГ"Акад. Любомир Чакалов"Учител по информатика и ИТ226 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8622966
08.06.2020НПМГ"Акад. Любомир Чакалов"Учител по математика126 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8622966
08.06.202048 ОУ "Йосиф Ковачев"Учител в начален етап - ГЦОУД231 Юли 2020 - 16:30 ч.02/8313087
08.06.202048 ОУ "Йосиф Ковачев"Учител по математика в прогимназиален етап131 Юли 2020 - 16:30 ч.02/8313087
08.06.202048 ОУ "Йосиф Ковачев"Заместник-директор по АСД131 Юли 2020 - 16:30 ч.02/8313087
08.06.202081 СУ "Виктор Юго"Заместник-директор учебна дейност, прогимназиален етап с преподавателска заетост математика, информатика и ИТ119 Юни 202002/9745506
08.06.2020177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител начален етап130 Юни 20200876972244
08.06.2020177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител ЦДО - прогимназиален етап130 Юни 20200876972244
08.06.2020177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител ЦДО - прогимназиален етап130 Юни 20200876972244
08.06.2020177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител ЦДО - начален етап130 Юни 20200876972244
08.06.2020177 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"Учител по музика - 3-7 клас1/230 Юни 20200876972244
08.06.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по ФВС123 Юни 202002/8899726
08.06.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител в ЦДО423 Юни 202002/8899726
08.06.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по математика 5-7 клас123 Юни 202002/8899626
08.06.2020ЧОУ "Ерих Кестнер"Учител начален етап124 Юни 202002/8267280
0898538809
0893688446
08.06.202071 СУ "Пейо Яворов"Учител гимназиален етап по цикъл "Философия"1/219 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9995064
08.06.202071 СУ "Пейо Яворов"Учител прогимназиален и гимназиален етап по история и цивилизация119 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9995064
08.06.202071 СУ "Пейо Яворов"Учител прогимназиален и гимназиален етап по английски език119 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9995064
08.06.202071 СУ "Пейо Яворов"Учител прогимназиален и гимназиален етап по БЕЛ119 Юни 2020 - 17:00 ч.02/9995064
08.06.202052 ОУ "Цанко Церковски"Учител ЦДО - начален етап110 Юли 202002/8552054
0887275426
08.06.202052 ОУ "Цанко Церковски"Учител по математика - по заместване110 Юли 202002/8552054
0887275426
08.06.2020ДГ N:174 "Фют"Учител по заместване - първа възрастова група127 Юли 2020 - 12:00 ч.02/8621090
0884801536
08.06.2020ДГ N:79 "Слънчице"Работник-кухня112 Юни 20200884801655
08.06.2020ДГ N:79 "Слънчице"Помощник възпитател112 Юни 20200884801655
05.06.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Шофьор снабдител118 Юни 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
05.06.2020ПГТЕ "Хенри Форд"Библиотекар118 Юни 202002/8284530
02/8221065
02/8221066
05.06.202020 ИОУ "Тодор Минков"Учител по немски език в начален етап120 Август 202002/9521304
05.06.202020 ИОУ "Тодор Минков"Учител по немски език в прогимназиален етап120 Август 202002/9521304
05.06.202020 ИОУ "Тодор Минков"Учител по музика - прогимназиален етап120 Август 202002/9521304
05.06.202020 ИОУ "Тодор Минков"Учител по биология и химия - прогимназиален етап120 Август 202002/9521304
05.06.2020ДГ N:107 "Бон-бон"Помощник възпитател115 Юни 202002/9521797
05.06.2020ДГ N:107 "Бон-бон"Детски учител215 Юни 202002/9521797
05.06.2020ДГ N:61 "Шарено петле"Учител112 Юни 202002/8709377
05.06.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по технологии и предприемачество119 Юни 202002/8840381
05.06.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по химия и биология119 Юни 202002/8840381
05.06.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по география и история119 Юни 202002/8840381
05.06.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по информационни технологии119 Юни 202002/8840381
05.06.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител по английски език219 Юни 202002/8840381
05.06.20207 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по математика в прогимназиален етап111 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9876370
05.06.20207 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап111 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9876370
05.06.20207 СУ "Свети Седмочисленици"Учител по английски език в гимназиален етап211 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9876370
04.06.2020ДГ № 140 „Зорница“Учител231 Юли 2020 - 16:00 ч.0889399751
02/9951802
04.06.202051 СУ "Елисавета Багряна"Ресурсен учител110 Юни 202002/9520545
04.06.202051 СУ "Елисавета Багряна"Възпитател в ЦОУД110 Юни 202002/9520545
04.06.2020ДГ N:187 Жар Птица"Учител120 Юни 20200884801566
04.06.20205 ОУ "Иван Вазов"Хигиенист1 1/212 Юни 20200884801665
04.06.20205 ОУ "Иван Вазов"Учител ЦДО112 Юни 20200884801665
04.06.20205 ОУ "Иван Вазов"Начален учител112 Юни 20200884801665
04.06.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по физика и астрономия - лектор - 162 ч.119 Юни 202002/9782394
04.06.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Учител по биология и ЗО и химия и ООС126 Юни 202002/9782394
04.06.2020163 ОУ "Черноризец Храбър"Начални учители519 Юни 202002/9782394
04.06.2020НТБГТехнически секретар119 Юни 202002/9520857
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Техник119 Юни 202002/8221785
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Педагогически съветник119 Юни 202002/8221785
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Учител по ФВС119 Юни 202002/8221785
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Учител по БЕЛ119 Юни 202002/8221785
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Учител по информатика и ИТ119 Юни 202002/8221785
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Учител по математика119 Юни 202002/8221785
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Учител по изобразително изкуство119 Юни 202002/8221785
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Учител по испански език126 Юни 202002/8221785
03.06.202030 СУ "Братя Миладинови"Начален учител в ЦДО319 Юни 202002/8221785
03.06.202050 ОУ "Васил Левски"Учител ЦДО220 Юли 202002/9671186
02/9671181
03.06.202050 ОУ "Васил Левски"Начален учител220 Юли 202002/9671186
02/9671181
03.06.2020ДГ N:69 Жар Птица"Помощник възпитател130 Юни 20200884801488
02/8402590
03.06.2020ДГ N:69 Жар Птица"Учител в група230 Юни 20200884801488
02/8402590
03.06.2020ДГ N:38 "Дора Габе"Учител123 Юни 202002/9387164
03.06.2020ДГ N:38 "Дора Габе"Помощник възпитател123 Юни 202002/9387164
03.06.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Помощник възпитател116 Юни 202002/9521610
02/9531757
03.06.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Учител116 Юни 202002/9521610
02/9531757
02.06.2020ПГСС "Бузема"Общ работник115 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8563458
02.06.2020ДГ N:24 "Надежда"Учител в детска градина217 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801594
02.06.2020ДГ N:51 "Щурче"Старши учител117 Юни 202002/8221137
02.06.2020ДГ N:51 "Щурче"Учител217 Юни 202002/8221137
02.06.2020 г.8 СУ "Васил Левски"Учител по математика - прогимназиален етап126 Юни 2020 - 17:00 ч.02/8719035
02.06.2020 г.8 СУ "Васил Левски"Учител в ЦДО - прогимназиален етап126 Юни 2020 - 17:00 ч.02/8719035
02.06.2020 г.8 СУ "Васил Левски"Учител в ЦДО - начален етап326 Юни 2020 - 17:00 ч.02/8719035
02.06.2020ДГ N:129 "Приказен свят"Учител129 Юни 2020 - 16:00 ч.028582183
02.06.2020140 СУ "Иван Богоров"Корепетитор210 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9346449
02/9346450
02.06.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по химия и ООС и биология и ЗО110 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9346449
02/9346450
02.06.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по информационни технологии110 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9346449
02/9346450
02.06.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител по математика210 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9346449
02/9346450
01.06.2020ДГ N:196 "Шарл Перо"Учител130 Юни 20200884801560
01.06.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по ФВС117 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9560739
01.06.202088 СУ "Димитър Попниколов"Учител по математика117 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9560739
01.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учителобщообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, БЕЛ117 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9521170
01.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учителобщообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, математика217 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9521170
01.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учителобщообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, КМ и ИКТ - чл.68, ал.1, т.3117 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9521170
01.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител начален етап на основното образование - по чл.68, ал.1, т.3117 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9521170
01.06.202025 ОУ "Д-р Петър Берон"Учител начален етап на основното образование - ЦДО по чл.68, ал.1, т.3117 Юни 2020 - 16:00 ч.02/9521170
01.06.202061 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"Учител по география и икономика126 Юни 20200884801719
01.06.202061 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"Учител по биология и здравно образование1/226 Юни 20200884801719
01.06.202061 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"Учител по математика и информатика126 Юни 2020 - 17:00 ч.0884801719
01.06.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител в ЦОУД - начален етап316 Юни 202002/8840381
01.06.2020128 СУ "Алберт Айнщайн"Учител начален етап116 Юни 202002/8840381
29.05.2020131 СУ "Климент Аркадиевич Тимирязев"Учител в начален етап515 Юни 202002/8747109
02/8777144
29.05.2020ДГ N:154 "Сбъдната мечта"Учител музика детска градина1/230 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801503
29.05.2020ДГ N:154 "Сбъдната мечта"Помощник възпитател детска градина130 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801503
29.05.2020ДГ N:154 "Сбъдната мечта"Учител детска градина230 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801503
29.05.202047 СУ "Христо Г. Данов"Възпитател125 Юни 2020 02/9522228
29.05.202047 СУ "Христо Г. Данов"Учител по география и икономика125 Юни 2020 02/9522228
29.05.2020192 СУ "Христо Ботев"Математика и информатика112 Юни 2020 [email protected]
29.05.2020192 СУ "Христо Ботев"Българска филология112 Юни 2020 [email protected]
29.05.2020192 СУ "Христо Ботев"Английска филология112 Юни 2020 [email protected]
29.05.2020192 СУ "Христо Ботев"Начална училищна педагогика212 Юни 2020 [email protected]
29.05.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител по английски език119 Юни 2020 0884801720
29.05.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап с английски език119 Юни 2020 - 17:00 ч.0884801720
29.05.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап119 Юни 2020 - 17:00 ч.0884801720
29.05.2020ДГ N:132 "Светлина"Логопед1/201 Юни 2020 - 16:30 ч.0895740446
29.05.2020ДГ N:132 "Светлина"Помощник възпитател101 Юни 2020 - 16:30 ч.0895740446
29.05.2020ДГ N:7 "Детелина"Детски учител215 Юни 202002/8589108
02/8694511
29.05.2020ДГ N:7 "Детелина"Помощник възпитател215 Юни 202002/8589108
02/8694511
28.05.2020ДГ N:64 "Първи юни"Помощник възпитател315 Юни 20200884801696
02/8242315
28.05.202061 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"Учител ЦОУД в начален етап117 Юни 2020 - 17:00 ч.0884801719
28.05.2020ДГ N:55 "Иглика"Детски учител115 Юни 202002/8241115
02/8256900
28.05.2020ДГ N:55 "Иглика"Помощник възпитател110 Юни 202002/8241115
02/8256900
28.05.2020СГСАГ "Христо Ботев"Секретар112 Юни 2020 - 14:00 ч.02/8661271
27.05.2020134 СУ "Димчо Дебелянов"счетоводител112 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9310686
27.05.2020134 СУ "Димчо Дебелянов"Психолог112 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9310686
27.05.2020134 СУ "Димчо Дебелянов"Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - физика и астрономия112 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9310686
27.05.2020134 СУ "Димчо Дебелянов"Учител в начален етап на основно образование112 Юни 2020 - 16:30 ч.02/9310686
27.05.2020ДГ N:120 "Детство под липите"Учител105 Юни 2020 - 13:00 ч.02/8223219
27.05.2020ЧОУ "Джани РоДари"Хигиенист108 Юни 20200896769230
27.05.2020ЧОУ "Джани РоДари"Работник кухня108 Юни 20200896769230
27.05.2020ЧОУ "Джани РоДари"Психолог108 Юни 20200896769230
27.05.2020ЧОУ "Джани РоДари"Логопед108 Юни 20200896769230
27.05.2020ЧОУ "Джани РоДари"Учител по БЕЛ 5-7 клас108 Юни 20200896769230
27.05.2020ЧДГ "Джани РоДари"Учител по музика108 Юни 20200896769232
27.05.2020ЧДГ "Джани РоДари"Педагог ясла108 Юни 20200896769232
27.05.2020ЧДГ "Джани РоДари"Детски учител108 Юни 20200896769232
27.05.2020ДГ N:119 "Детска планета"Учител203 Юни 2020 - 16:00 ч.02/8293846
02/8293843
02/9201266
26.05.2020179 ОУ "Васил Левски"Касиер-домакин1/219 Юни 20200884801738
26.05.2020ДГ N:198 "Косе Босе"Огняр1/212 Юни 2020 - 16:00 ч.0876731518
26.05.2020ДГ N:198 "Косе Босе"Общ работник1/212 Юни 2020 - 16:00 ч.0876731518
26.05.2020СПГТПазач-портиер128 Май 2020 - 12:00 ч.02/9833692
26.05.2020ДГ N: 185 "Звездичка"ЗАС101 Юни 20200884801505
26.05.2020ДГ N: 29 "Слънце"Учител детска градина119 Юни 202002/8706228
0879972772
22.05.2020ДГ N: 79 "Слънчице"Учител ДГ301 Юни 20200884801655
22.05.2020ДГ N: 185 "Звездичка"Общ работник103 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801505
22.05.2020ДГ N: 185 "Звездичка"Детегледачка229 Май 2020 - 16:00 ч.0884801505
22.05.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по технологии1/205 Юни 202002/9367157
22.05.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по история1/205 Юни 202002/9367157
22.05.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Учител в ЦОУД205 Юни 202002/9367157
22.05.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Ресурсен учител105 Юни 202002/9367157
22.05.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по музика1/205 Юни 202002/9367157
22.05.202058 ОУ "Сергей Румянцев"Учител по математика105 Юни 202002/9367157
22.05.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Учител ФВС112 Юни 20200894442591
22.05.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по информатика и информационни технологии112 Юни 20200894442591
22.05.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Учител по математика112 Юни 20200894442591
22.05.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Учител в ЦОУД - прогимназиален етап112 Юни 20200894442591
22.05.2020149 СУ "Иван Хаджийски"Учител в ЦОУД - начален етап412 Юни 20200894442591
21.05.2020ДГ N:170 "Пчелица"Помощник възпитател15 Юни 2020 - 12:30 ч.0884801590
21.05.2020ДГ N:170 "Пчелица"Учител 15 Юни 2020 - 12:30 ч.0884801590
21.05.2020НУККЛИИЕКУчител по английски език130 Юни 202002/9048261
02/9048240
21.05.2020НУККЛИИЕКУчител по математика230 Юни 202002/9048261
02/9048240
21.05.2020200 ОУ "Отец Паисий"Общ работник1/229 Май 202002/9926224
0884801767
21.05.2020200 ОУ "Отец Паисий"Учител по физика, химия, ЧП и биология1/229 Май 202002/9926224
0884801767
21.05.2020200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦДО 2 кл.1/229 Май 202002/9926224
0884801767
21.05.2020200 ОУ "Отец Паисий"Учител ЦДО 1 кл.1/229 Май 202002/9926224
0884801767
21.05.2020ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Работник поддръжка112 Юни 2020 г.0884942785
21.05.2020ДГ N:49 "Радост"Учител126 Май 2020 - 17:00 ч.02/9621321
20.05.202081 СУ "Виктор Юго"Деловодител115 Юни 202002/8745506
20.05.202081 СУ "Виктор Юго"Чистач/хигиенист315 Юни 202002/8745506
20.05.202081 СУ "Виктор Юго"Учител начален етап 1-4 клас в целодневна организация415 Юни 202002/8745506
20.05.2020ДГ N:6 "Вълшебен свят"Помощник-възпитател127 Май 20200884801592
20.05.2020ДГ N:6 "Вълшебен свят"Детски учител427 Май 20200884801592
20.05.2020ДГ N:116 "Мусала"Детегледачка129 Май 202002/8550047
20.05.2020ДГ N:116 "Мусала"Помощник-възпитател3 1/229 Май 202002/8550047
20.05.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Медицинска сестра222 Май 202002/8554119
20.05.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Помощник-възпитател222 Май 202002/8554119
20.05.2020ДГ N:37 "Вълшебство"Учител222 Май 202002/8554119
20.05.2020ПГСС "Бузема"Общ работник101. Юни 2020 - 16:00 ч.02/8563458
20.05.202032 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Учител по английски език110 Юни 2020 - на e-mail: [email protected]029874358
20.05.202032 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Учител по математика и информатика110 Юни 2020 - на e-mail: [email protected]029874358
20.05.202032 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Учител по биология и химия110 Юни 2020 - на e-mail: [email protected]029874358
20.05.202032 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Начален учител110 Юни 2020 - на e-mail: [email protected]029874358
20.05.202032 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Учител в ЦДО начален етап410 Юни 2020 - на e-mail: [email protected]029874358
20.05.202032 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Учител по физическо възпитание110 Юни 2020 - на e-mail: [email protected]029874358
20.05.202032 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Учител по немски език110 Юни 2020 - на e-mail: [email protected]029874358
20.05.202032 СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"Учител по математика110 Юни 2020 - на e-mail: [email protected]029874358
20.05.2020ДГ N:61 "Шарено петле"Помощник възпитател105 Юни 202002/8709377
20.05.2020ДГ N:61 "Шарено петле"Учител105 Юни 202002/8709377
19.05.2020ДГ N:112 "Детски свят"Шофьор112 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801659
19.05.2020ДГ N:112 "Детски свят"Работник кухня212 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801659
19.05.2020ДГ N:112 "Детски свят"Помощник-възпитател312 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801659
19.05.2020ДГ N:112 "Детски свят"Домакин112 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801659
19.05.2020ДГ N:112 "Детски свят"Учител ДГ212 Юни 2020 - 16:00 ч.0884801659
19.05.2020107 ОУ "Хан Крум"Учител в група за ЦОУД 1-4 клас110 Юли 2020 - 00:00 ч.02/8662029
19.05.2020107 ОУ "Хан Крум"Учител по математика110 Юли 2020 - 00:00 ч.02/8662029
18.05.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител в ЦДО329 Май 2020 - 00:00 ч.02/8899626
18.05.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по математика 5-7 клас129 Май 2020 - 00:00 ч.02/8899626
18.05.2020 г.54 СУ "Св. Иван Рилски"Учител по ГЦОУД415 Юни 2020 - 00:00 ч.02/9381187
18.05.2020203 ПЕГ "Свети Методий"Хигиенист128 Май 2020 - 00:00 ч.0884801431
15.05.2020ДГ N:127 "Слънце"Учител115 Юни 2020 - 15:00 ч.02/9589291
0879101645
15.05.2020ДГ N:99 "Брезичка"Старши учител/ учител226 Юни 2020 - 00:00 ч.0884801415
[email protected]
15.05.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Медицинска сестра129 Май 2020 - 00:00 ч.02/9521610
02/9531757
15.05.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Помощник възпитател229 Май 2020 - 00:00 ч.02/9521610
02/9531757
15.05.2020ДГ N:167 "Малкият принц"Учител229 Май 2020 - 00:00 ч.02/9521610
02/9531757
15.05.202094 СУ "Димитър Страшимиров"Учител ЦДО229 Май 2020 - 00:00 ч.02/9454663
14.05.2020ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по философия - 278 часа115 Юни 2020 - 00:00 ч.02/8267280
14.05.2020ЧНГ "Ерих Кестнер"Учител по БЕЛ115 Юни 2020 - 00:00 ч.02/8267280
14.05.2020ДГ N: 64 "Първи юни"Учител230 Май 2020 - 00:00 ч.0884801696
02/8242315
14.05.202051 СУ "Елисавета Багряна"Учител по математика122 Май 2020 - 00:00 ч.02/9520545
13.05.2020ДГ N:10 "Чебурашка"Учител / старши учител229 Май 2020 - 00:00 ч.[email protected]
13.05.2020ДГ N:178 "Сребърно копитце"Помощник-възпитател429 Май 2020 - 00:00 ч.0899449332
0887825602
13.05.2020ДГ N:178 "Сребърно копитце"Учител, детска градина129 Май 2020 - 00:00 ч.0899449332
0887825602
13.05.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Хигиенист126 Май 2020 - 00:00 ч.02/9555834
13.05.2020142 ОУ "Веселин Ханчев"Заместник директор АСД с педагогическа квалификация126 Май 2020 - 00:00 ч.02/9555834
12.05.2020ЧДГ "Джани Родари"Изобразително изкуство с керамика125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769232
12.05.2020ЧДГ "Джани Родари"Психолог125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769232
12.05.2020ЧДГ "Джани Родари"Медицинска сестра в ясла125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769232
12.05.2020ЧДГ "Джани Родари"Логопед125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769232
12.05.2020ЧОУ "Джани Родари"Логопед125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769230
12.05.2020ЧОУ "Джани Родари"Психолог125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769230
12.05.2020ЧОУ "Джани Родари"Учител по български език125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769230
12.05.2020ЧОУ "Джани Родари"Учител по немски език125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769230
12.05.2020ЧОУ "Джани Родари"Учител по изобразително изкуство с керамика125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769230
12.05.2020ЧОУ "Джани Родари"Учител по английски език125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769230
12.05.2020ЧОУ "Джани Родари"Учител по математика в прогимназиален етап125 Май 2020 - 00:00 ч.0896769230
12.05.202063 ОУ "Христо Ботев"Ресурсен учител112 Юни 2020 - 00:00 ч.
[email protected]
0899258038
0884801601
12.05.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител по музика 380 ч.112 Юни 2020 - 00:00 ч.
[email protected]
0899258038
0884801601
12.05.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител по ФВС112 Юни 2020 - 00:00 ч.
[email protected]
0899258038
0884801601
12.05.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител по БЕЛ 5-7 клас112 Юни 2020 - 00:00 ч.
[email protected]
0899258038
0884801601
12.05.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител по английски език 5-7 клас112 Юни 2020 - 00:00 ч.
[email protected]
0899258038
0884801601
12.05.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в ЦДО начален етап412 Юни 2020 - 00:00 ч.
[email protected]
0899258038
0884801601
12.05.202063 ОУ "Христо Ботев"Учител в начален етап112 Юни 2020 - 00:00 ч.
[email protected]
0899258038
0884801601
11.05.2020ДГ N: 120 "Детство под липите"Помощник-възпитател227 Май 2020 - 00:00 ч.02/8223219
11.05.202054 СУ "Св. Иван Рилски"ЗДУД - по заместване129 Май 2020 - 00:00 ч.02/9381187
11.05.202054 СУ "Св. Иван Рилски"Административен секретар - по заместване129 Май 2020 - 00:00 ч.02/9381187
11.05.202074 СУ "Гоце Делчев"Учител по математика120 Май 2020 - 16:00 ч.02/9346617
02/9346614
11.05.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по немски език в 5 клас - външен лектор129 Май 2020 - 00:00 ч.028899726
11.05.20204 ОУ "Проф. Джон Атанасов"Учител по ФВС - по заместване129 Май 2020 - 00:00 ч.028899726
11.05.2020ДГ N: 193 "Славейче"Касиер, домакин115 Май 2020 - 00:00 ч.0884801533
07.05.2020ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по математика в 5 клас- лекторски часове120 Май 2020 - 00:00 ч. на имейл [email protected]0882741944
07.05.2020ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по френски език - лекторски часове120 Май 2020 - 00:00 ч. на имейл [email protected]0882741944
07.05.2020ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по немски език - лекторски часове120 Май 2020 - 00:00 ч. на имейл [email protected]0882741944
07.05.2020ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по испански език - лекторски часове120 Май 2020 - 00:00 ч. на имейл [email protected]0882741944
07.05.2020ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по английски език в прогимназиален етап120 Май 2020 - 00:00 ч. на имейл [email protected]0882741944
07.05.2020ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по английски език в начален етап220 Май 2020 - 00:00 ч. на имейл [email protected]0882741944
07.05.2020ЧОУ "Прогресивно образование"Учител по БЕЛ в прогимназиален етап120 Май 2020 - 00:00 ч. на имейл [email protected]0882741944
07.05.2020ЧНУ "Милеа"Учител - специален педагог с НУП120 Май 2020 - 00:00 ч.
на имейл [email protected]
024885734
07.05.2020ЧНУ "Милеа"Учител - специален педагог с ПУП120 Май 2020 - 00:00 ч.
на имейл [email protected]
024885734
07.05.2020ЦСОП "Проф. Димитър Кацаров"Социален педагог119 Май 2020 - 00:00 ч.0884942785
07.05.202051 СУ "Елисавета Багряна"Учител по Предприемачество112 Май 2020 - 00:00 ч.02/9520545
07.05.202051 СУ "Елисавета Багряна"Учител по технологии и предприемачество112 Май 2020 - 00:00 ч.02/9520545
07.05.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по испански език в начален и гимназиален етап120 Май 2020 - 00:00 ч.
на ел. поща [email protected]
0884801571
0888990591
04.05.202083 ОУ "Елин Пелин"Чистач/ хигиенист213 Май 2020 - 16:30029923060
[email protected]
04.05.2020ДГ N: 45 "Алиса"Помощник-възпитател118 Май 2020 - 16:30 ч.0885208968
04.05.2020ДГ N: 45 "Алиса"Учител, старши учител118 Май 2020 - 16:30 ч.0885208968
04.05.202062 ОУ "Христо Ботев"Учител начален етап218 Май 2020 - 17:00 ч.0884801720
28.04.2020ДГ N: 29 "Слънце"Общ работник129 Май 2020 - 00:00 ч.
CV на [email protected]
02/8706228
0879972772
28.04.2020ДГ N: 29 "Слънце"Помощник възпитател229 Май 2020 - 00:00 ч.
CV на [email protected]
02/8706228
0879972772
28.04.202050 ОУ "Васил Левски"ЗДУД130 Юни 2020 - 00:00 ч.02/9671181
28.04.202050 ОУ "Васил Левски"Начален учител130 Юни 2020 - 00:00 ч.02/9671186
24.04.202017 СУ "Дамян Груев"Учител по ИТ или ИТ и математика120 Май 2020 - 00:00 ч.
по ел. поща
[email protected]
0884801571
0888990591
23.04.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Логопед113 Май 2020 - 00:00 ч.02/9200780
15.04.2020139 ОУ "Захарий Круша"Технически секретар130 Април 2020 - 00:00 ч.02/8667641
15.04.2020139 ОУ "Захарий Круша"Учител по ИТ или ИТ и математика130 Април 2020 - 00:00 ч.02/8667641
15.04.2020139 ОУ "Захарий Круша"Зам. директор УД130 Април 2020 - 00:00 ч.02/8667641
14.04.2020140 СУ "Иван Богоров"Учител ХООС и БЗО122 Април 2020 - 16:00 ч.02/9346449
02/9346450
02/9343373
10.04.2020ДГ N: 101 "Ябълкова градина"Пмощник възпитател130 Април 2020 - 17:00 ч.0884801685
10.04.2020ЦСОП "Проф. дпн Георги Ангушев"Логопед116 Април 2020 - 00:00 ч.02/9200780
09.04.2020СПГ "Княгиня Евдокия"Главен счетоводител116 Април 2020 - 17:00 ч. на ел. поща[email protected]
02.04.2020ПГИИРЕ "Михай Еминеску"Учител по румънски език105 Май 2020 - 00:00 ч.02/920103
30.03.202068 СУ "Акад. Никола Обрешков"СКИТ103 Април 2020 - 00:00 ч.02/9785059
27.03.2020ДГ N:7 "Детелина"Учител1До приключване на извънредното положение0884204965
25.03.2020ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“Помощник възпитател120 Април 2020 – 00:00 ч.0884942785
25.03.2020ЦСОП „Проф. Димитър Кацаров“Работник поддръжка120 Април 2020 – 00:00 ч.0884942785
23.03.202044 СУ „Неофит Бозвели“Учител математика110 Април 2020 – 16:00 ч.02/8452782
23.03.2020СПГ „Княгиня Евдокия“Чистач/хигиенист130 Март 2020 – 12:00 ч.[email protected]
16.03.2020199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов“Учител по биология, химия, физика126 Март 2020 – 00:00 ч.02/9466956 [email protected]
16.03.2020СГСАГ „Христо Ботев“Секретар126 Март 2020 – 14:00 ч.02/8661271
13.03.2020203 ПЕГ „Свети Методий“Хигиенист130 Март 2020 – 00:00 ч.884801431
13.03.2020130 СУ „Стефан Караджа“Учител по музика1/223 Март 2020 – 00:00 ч.02/8470495 0876127805 [email protected]
13.03.2020120 ОУ „Георги Сава Раковски“Учител по География и история за 5-7 клас  /заместване за период от 2 г./131 Март 2020 – 00:00 ч. събеседване 01 Април 2020 от 10:00 ч.02/8665680
12.03.202012 СУ „Цар Иван Асен II“Учител по английски език – прогимназиален етап125 Март 2020 – 00:00 ч.02/9437952
12.03.2020142 ОУ „Веселин Ханчев“Български език и литература – по чл. 68, ал1, т.3 от КТ118 Март 2020 – 00:00 ч.02/9555834
12.03.2020142 ОУ „Веселин Ханчев“Хигиенист218 Март 2020 – 00:00 ч.02/9555834
12.03.2020ПГЖПТ „Никола Корчев“Учител по математика – часове по заместване в 8, 9, 11 и 12 клас118 Март 2020 – 00:00 ч02/8312855
12.03.2020ДГ N:116 „Мусала“Общ работник1/226 Март 2020 – 00″00 ч.02/8550047
12.03.202028 СУ „Алеко Константинов“Учител по география и икономика         /по заместване/119 Март 2020 – събеседване от 13:00 ч.02/8223183
11.03.202034 ОУ „Стою Шишков“Чистач119.Март 2020 – 00:00ч.02/8594131
11.03.202025 ОУ „Д-р Петър Берон“Начален учител на основното образование116 Март 2020 – 00:00 ч.02/9521170
11.03.202051 СУ „Елисавета Багряна“Учител по Технологии и предприемачество за 5-7 клас1/226 Март 2020 – 00:00ч. събеседване на 27 Март 2020 – 14:00 ч.02/9520545
11.03.202051 СУ „Елисавета Багряна“Учител по Предприемачество за 8 и 11 клас1/226 Март 2020 – 00:00ч. събеседване на 27 Март 2020 – 14:00 ч.02/9520545
10.03.2020ДГ N:66 „Елица“учител220 Март 2020 – 11:00 ч.02/9923146
10.03.2020ДГ N:66 „Елица“Пом. възпитател120 Март 2020 – 11:00 ч.02/9923146
10.03.2020ДГ N:66 „Елица“Детегледачка120 Март 2020 – 11:00 ч.02/9923146
10.03.2020СПГТГотвач в учебен ресторант116 Март 2020 – 16:00 ч.02/9833692
10.03.2020108 СУ „Никола Беловеждов“Учител в група за целодневна организация на учебния ден216 Март 2020 – 00:00 ч.02/8892427 02/9784888
10.03.2020ДГ N:85 „Родина“Помощник възпитател116 Март 2020 – 00:00 ч.884801414
10.03.2020143 ОУ „Георги Бенковски“Хигиенист118 Март 2020 – 00:00 ч.02/8465167
10.03.2020ДГ N:3 „Детелина“Учител113 Март 2020 – 16:00 ч.29995013
10.03.2020ДГ N:3 „Детелина“Помощник – възпитател113 Март 2020 – 16:00 ч.29995013
09.03.2020145 ОУ „Симеон Радев“Чистач-хигиенист130 Март 2020 – 00:00 ч.02/8774136
09.03.2020143 ОУ „Георги Бенковски“Учител по английски език в прогимназиален етап118 Март 2020 – 00:00 ч.28465167
09.03.2020127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“Учител по математика – гимназиален етап116 Март 2020 – 00:00 ч.884334114
09.03.2020СПГ „Княгиня Евдокия“домакин1/212 Март 2020 – 16:00 ч. събеседване 13 Март 2020 – 10:00 ч.02/8739500
06.03.2020133 СУ „А. С. Пушкин“Учител по химия и опазване на околната среда113 Март 2020 – 00:00 ч.02/9881131
06.03.2020133 СУ „А. С. Пушкин“Учител по английски език113 Март 2020 – 00:00 ч.02/9881131
06.03.20202 СУ „Акад. Емилиян Станев“хигиенист112 Март 2020 – 17:00 ч.02/9556252
06.03.2020ДГ N:75 „Сърчице“детски учител112 Март 2020 – 00:00 ч.02/8770396 02/8749429
06.03.2020ДГ N:48 „Братя Грим“Учител111 Март 2020 – 00:00 ч.02/8321022
05.03.2020II АЕГ „Томас Джеферсън“Главен счетоводител130 Април 2020 – 16:30 ч.02/8283679
05.03.202020 ИОУ „Тодор Минков“Хигиенист120 Март 2020 – 00:00 ч.02/9521304
05.03.202058 ОУ „Сергей Румянцев“Учител по БЕЛ110 Март 2020 – 00:00 ч.02/9367147
04.03.202032 СУИЧЕ „Свети Климент Охридски“Хигиенист – чл.67, ал.1, т.1310 Април 2020 – 16:00 ч.02/9874358
04.03.2020163 ОУ „Черноризец Храбър“Счетоводител1/226 Март 2020 – 00:00 ч.02/9782394
04.03.2020163 ОУ „Черноризец Храбър“Финансов контрольор12ч. мес.26 Март 2020 – 00:00 ч.02/9782394
04.03.202043 ОУ „Христо Смирненски“Лектор по немски език113 Март 2020 – 00:00 ч.02/8229276 02/9208240
04.03.202043 ОУ „Христо Смирненски“Учител в група за целодневна организация на учебния ден (1-4 клас)113 Март 2020 – 00:00 ч.02/8229276 02/9208240
04.03.2020СГСАГ „Христо Ботев“Учител по биология и химия112 Март 2020 – 16:00 ч.02/8661271
04.03.2020142 ОУ „Веселин Ханчев“Учител по БЕЛ109 Март 2020 – 00:00 ч.885112689
04.03.202051 СУ „Елисавета Багряна“Учител по физика и астрономия за период 05.03 – 10.03.2020105 Март 2020 – 00:00 ч.02/9520545
2020-03-02 00:00:0018 СУ „Уилям Гладстон“Учител по БЕЛ116 Март 2020 – 16:00 ч.     интервю на 17.03.2020 от 11:00 ч.02/9878045
2020-03-02 00:00:00104 ОУ „Захари Стоянов“Помощник на учителя112 Март 2020 – 16:00 ч.02/8595192
2020-03-02 00:00:00104 ОУ „Захари Стоянов“Хигиенист112 Март 2020 – 16:00 ч.02/8595192
2020-03-02 00:00:0041 ОУ „Свети Патриарх Евтимий“Главен счетоводител116 Март 2020 – 16:00 ч.02/9890127
2020-03-02 00:00:0052 ОУ „Цанко Церковски“Хигиенист – дългосрочно заместване113 Март 2020 – 00:00 ч.02/8552054 0887275426
2020-03-02 00:00:00203 ПЕГ „Свети Методий“Хигиенист110 Март 2020 – 00:00 ч.884801431
2020-03-02 00:00:00149 СУ „Иван Хаджийски“Учител в ЦОУД110 Март 2020 – 00:00 ч.894442591
2020-03-02 00:00:0038 ОУ „Васил Априлов“Учител по Човек и природа – 5 клас, лекторски часове110 Март 2020 – 00:00 ч.884334110
2020-03-02 00:00:00140 СУ „Иван Богров“Заместник – директор учебно – творческа дейност109 Март 2020 – 16:00 ч.02/9346449 02/9346450 02/9343373
2020-03-02 00:00:00132 СУ „Ваня Войнова“Учител по история и цивилизация – по заместване106 Март 2020 – 00:00 ч.02/8562843
2020-01-06 00:00:00163 ОУ „Черноризец Храбър“Хигиенист110 Януари 2020 – 00:00 ч.02/9782394
2020-01-03 00:00:0093 СУ „Александър Теодоров – Балан“Хигиенист19 Януари 2020 – 17:00 ч.02/8722120
2020-01-03 00:00:00Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“Учител на деца с умствена изостаналост120 Януари 2020 – 17:00 ч.884942785
2020-01-03 00:00:00Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“Чистач110 Февруари 2020 – 17:00 ч.884942785
2020-01-03 00:00:00СПГЕ „Джон Атанасов“124 Януари 2020 – 15:00 ч.02/8720047
Хигиенист
2020-01-03 00:00:00101 СУ „Бачо Киро“Учител по икономически дисциплини110 Януари 2020 – 16:30 ч.882476015
2020-01-03 00:00:00163 ОУ „Черноризец Храбър“Учител по физическо възпитание и спорт115 Януари 2020 – 17:00 ч.29782394
2020-01-03 00:00:00СПГЕ „Джон Атанасов“Учител по професионална подготовка – специалност програмист и компютърни мрежи124 Януари 2020 – 15:00 ч.02/8720047
2020-01-03 00:00:00ЧДГ „Джани Родари“Учител /треньор/ по катерене на стена и фехтовка19 Януари 2020 – 17:00 ч.896769243
2020-01-03 00:00:00ЧДГ „Джани Родари“Помощник възпитател19 Януари 2020 – 17:00 ч.896769243
Помощник възпитател
2020-01-03 00:00:00ЧДГ „Джани Родари“Шофьор19 Януари 2020 – 17:00 ч.896769243
Шофьор
2020-01-03 00:00:0056 СУ „Проф. Конст. Иречек“Учител ЦДО17 Януари 2020 – 17:00 ч.02/8261177 028261387
Учител ЦДО
2020-01-03 00:00:0068 СУ „Николай Обрешков“Зам. – директор, АСД114 Януари 2020 – 15:30 ч.02/9785059;9730756
2020-01-03 00:00:0068 СУ „Никола Обрешков“Хигиенист114 Януари 2020 – 15:30 ч.029785059;9730756
2020-01-03 00:00:002 СУ „Акад. Емилиян Станев“Хигиенист210 Януари 2020 – 17:00 ч.02/9556252
2020-01-03 00:00:00ЧДГ „Джани Родари“Учител ДГ19 Януари 2020 – 17:00 ч.896769243
2019-12-27 00:00:00112.ОУ „Стоян Заимов“Хигиенист18 Януари 2020 – 00:00 ч.02/9440084
2019-12-27 00:00:00ДГ №160 „Драгалевци“Учител13 Януари 2020 – 00:00 ч.02/9671014
2019-12-27 00:00:00ДГ №160 „Драгалевци“Пом. възпитател13 Януари 2020 – 00:00 ч.02/9671014
2019-12-23 00:00:00ДГ №126 „Тинтява“Учител22 Януари 2020 – 00:00 ч.02/8220578
2019-12-23 00:00:00140.СУ „Иван Богоров“Начален учител310 Януари 2020 – 16:00 ч.02/9346449
2019-12-23 00:00:0081.СУ „Виктор Юго“Учител по ФВС110 Януари 2020 – 00:00 ч.02/9745506
2019-12-23 00:00:00ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза“Учител17 Януари 2020 – 12:00 ч.02/8310176
2019-12-23 00:00:00ДГ №185 „Звездичка“Пом. възпитател13 Януари 2020 – 15:30 ч.884801505
2019-12-16 00:00:00ЧДГ „Джани РоДари“Пом. възпитател ясла119 Декември 2019 – 00:00 ч.896769243
2019-12-16 00:00:00107.ОУ „Хан Крум“Учител по биология и ЧП115 Януари 2020 – 00:00 ч.02/8662029
2019-12-10 00:00:00ДГ №37 „Вълшебство“Учител118 Декември 2019 – 00:00 ч.02/8554119
2019-12-10 00:00:00ДГ №60 „Бор“Помощник на учителя113 Декември 2019 – 00:00 ч.885310056
2019-08-16 00:00:00170.СУ „Васил Левски“Информатика130 Август 2019 – 16:00 ч.896089396
2019-08-16 00:00:003.СУ „Марин Дринов“Учител по информационни технологии  1/2 щат30 Август 2019 – 00:00 ч.888175335
2019-08-16 00:00:003.СУ „Марин Дринов“История и цивилизация  /270 лекторски часа/30 Август 2019 – 00:00 ч.888175335
2019-08-16 00:00:00ДГ № 90 „Веса Паспалеева“Организатор дейности123 Август 2019 – 15:00 ч.884362578
2019-08-16 00:00:00ДГ № 90 „Веса Паспалеева“Помощник-възпитател123 Август 2019 – 15:00 ч.884362578
2019-08-16 00:00:003.СУ „Марин Дринов“Учител по информационни технологии  1/2 щат30 Август 2019 – 00:00 ч.888175335
2019-08-16 00:00:003.СУ „Марин Дринов“История и цивилизация  /270 лекторски часа/30 Август 2019 – 00:00 ч.888175335
2019-08-16 00:00:003.СУ „Марин Дринов“Английски език /144 лекторски часа/30 Август 2019 – 00:00 ч.888175335
2019-08-16 00:00:00203 ПЕГ „Свети Методий“Учител по БЕЛ130 Август 2019 – 00:00 ч.876905961
2019-08-16 00:00:00ДГ № 90 „Веса Паспалеева“Музикален учител 1/2 щат23 Август 2019 – 15:00 ч.884362578
2019-08-16 00:00:00162.ОбУ „Отец Паисий“Учител по музика или лектор130 Август 2019 – 00:00 ч.884801753
2019-08-16 00:00:00170.СУ „Васил Левски“Информатика130 Август 2019 – 16:00 ч.896089396
2019-07-16 00:00:00119.СУ „Академик Михаил Арнаудов“Учител по биология /ЧиП/123 Юли 2019 – 00:00 ч.02/4192516
2019-07-16 00:00:00119.СУ „Академик Михаил Арнаудов“Учител по физика123 Юли 2019 – 00:00 ч.02/4192516
2019-07-16 00:00:00119.СУ „Академик Михаил Арнаудов“Учител по история123 Юли 2019 – 00:00 ч.02/4192516
2019-07-16 00:00:00119.СУ „Академик Михаил Арнаудов“Учител по биология /ЧиП/123 Юли 2019 – 00:00 ч.02/4192516
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител кларинет / 1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител саксофон /1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител фагот26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител ударни инструменти326 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Диригент оркестър /1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител акордеон / 1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител корепетитор326 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител класическо пеене126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител поп и джаз пеене126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител камерна музика за дървени духови инструменти /1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител арфа /1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Счетоводител126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител класическа китара /1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител флейта126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител обой126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител валдхорна126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител тромпет126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител по география126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител по солфеж326 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител хармония126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител история на музиката126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител пиано426 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител задължително пиано326 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител клавирен съпровод / 1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител цигулка226 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител виола126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител виолончело / 1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител по немски език /1/2 щат/26 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00ДГ №128 „Феникс“Учител, старши учител122 Юли 2019 – 15:30 ч.889955071
2019-07-16 00:00:00ДГ №47″Незабравка“Помощник-възпитател231 Юли 2019 – 00:00 ч.884801694
2019-07-16 00:00:0019.СУ „Елин Пелин“ЗАС126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9523016
2019-07-16 00:00:0019.СУ „Елин Пелин“Заместник-директор административно-стопанска дейност126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9523016
2019-07-16 00:00:0026. СУ „Йордан Йовков“Учител по математика128 Август 2019 – 00:00 ч.02/8570129
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител ЦДО126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00НМУ „Любомир Пипков“Учител по АЕ126 Юли 2019 – 17:00 ч.02/9430003
2019-07-16 00:00:00ПГТКИ гр. СофияУчител по спец. предмети- инженер-химик обувно и кожено-галантерийно производство223 Август 2019 – 00:00 ч.02/8298177
2019-07-16 00:00:00ПГТКИ гр. СофияУчител по спец. предмети – облекло от кожи и текстил – машинен инженер223 Август 2019 – 00:00 ч.02/8298177
2019-07-16 00:00:00ПГТКИ гр. СофияУчител по дизайн на облекло, обувки и чанти123 Август 2019 – 00:00 ч.02/8298177
2019-07-16 00:00:00ПГТКИ гр. СофияУчител по философия /1/2 щат/ или Учител по философия и история /1 щат/23 Август 2019 – 00:00 ч.02/8298177
2019-07-16 00:00:0047.СУ „Христо Г. Данов“Учител по ФВС15 Август 2019 – 00:00 ч.02/9522228
2019-07-16 00:00:00203 ПЕГ „Свети Методий“Учител по АЕ124 Юли 2019 – 00:00 ч.884801431
2019-07-16 00:00:00ЧЦДГ „Мила“Учител230 Август 2019 – 00:00 ч.888669914
2019-07-15 00:00:0076.ОУ „Уилям Сароян“Начален учител119 Юли 2019 – 00:00 ч.02/9874344 02/9319388
2019-07-15 00:00:00ДГ №63 „Слънце“Учител230 Юли 2019 – 00:00 ч.886648784
2019-07-15 00:00:00ДГ №104 „Моят свят“Учител130 Август 2019 – 00:00 ч.02/9833275 02/9833784
2019-07-15 00:00:00ДГ №54 „Дъга“Помощник-възпитател131 Юли 2019 – 17:00 ч.888154251
2019-07-15 00:00:00ДГ №104 „Моят свят“Учител130 Август 2019 – 00:00 ч.02/9833275 02/9833784
2019-07-15 00:00:00НГПИ „Свети Лука“Учител по Химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование130 Август 2019 – 00:00 ч.02/9319050
2019-07-15 00:00:0085.СУ „Отец Паисий“Начален учител ЦДО126 Юли 2019 – 16:00 ч.02/9458164
2019-07-15 00:00:00НГПИ „Свети Лука“Учител по АЕ130 Август 2019 – 00:00 ч.02/9319050
2019-07-15 00:00:00НГПИ „Свети Лука“Учител по Математика130 Август 2019 – 00:00 ч.02/9319050
2019-07-15 00:00:00НГПИ „Свети Лука“Учител по История /1/2 щат/30 Август 2019 – 00:00 ч.02/9319050
2019-07-15 00:00:00НГПИ „Свети Лука“Учител по Икономика, предприемачество, здравословни и безопасни условния на труд / 1/2 щат/30 Август 2019 – 00:00 ч.02/9319050
2019-07-15 00:00:00134.СУ“Димчо Дебелянов“Начален учител в група за целодневна организация на обучението  (I – IV клас)226 Юли 2019 – 16:30 ч.02/9310686
2019-07-15 00:00:0085.СУ „Отец Паисий“Учител по Информационни технологии126 Юли 2019 – 16:00 ч.02/9458164
2019-07-15 00:00:0093.СУ „Александър Теодоров – Балан“ЗАС – касиер  /по заместване/123 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:0054.СУ „Св.Иван Рилски“Охрана12 Август 2019 – 00:00 ч.02/9381187
2019-07-15 00:00:0093.СУ „Александър Теодоров – Балан“Учител по Технологии и предприемачество /0,5 щат/23 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:0093.СУ „Александър Теодоров – Балан“Учител по Изобразително изкуство /0,5 щат/23 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:0093.СУ „Александър Теодоров – Балан“Учител по „Философски цикъл“ /0,5 щат/23 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:0093.СУ „Александър Теодоров – Балан“Учител по БЕЛ / 0,5 щат/23 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:0093.СУ „Александър Теодоров – Балан“Учител по ФВС /0,5 щат/23 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:0093.СУ „Александър Теодоров – Балан“Учител общообразователен предмет ЦДО 5-6 клас123 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:001Учител по ИТ123 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:0093.СУ „Александър Теодоров – Балан“Учител по АЕ123 Юли 2019 – 10:00 ч.02/8722120
2019-07-15 00:00:00ДГ №63 „Слънце“Помощник на учителя130 Юли 2019 – 00:00 ч.886648784
2019-07-15 00:00:0076.ОУ „Уилям Сароян“Педагогически съветник  /1/2 щат/18 Юли 2019 – 00:00 ч.02/9874344 02/9319388
2019-07-15 00:00:00101 СУ „Бачо Киро“Учител по Математика117 Юли 2019 – 00:00 ч.882476015
2019-07-15 00:00:00101 СУ „Бачо Киро“Учител по АЕ117 Юли 2019 – 12:00 ч.882476015
2019-07-15 00:00:00ДГ №63 „Слънце“Помощник на учителя130 Юли 2019 – 00:00 ч.886648784
2019-07-15 00:00:0076.ОУ „Уилям Сароян“Педагогически съветник  /1/2 щат/18 Юли 2019 – 00:00 ч.02/9874344 02/9319388
2019-07-15 00:00:00101 СУ „Бачо Киро“Учител по Математика117 Юли 2019 – 00:00 ч.882476015
2019-07-15 00:00:0054.СУ „Св.Иван Рилски“Учител в ГЦОУД119 Юли 2019 – 00:00 ч.02/9381187
2019-07-15 00:00:0068.СУ „Академик Никола Обрешков“Учител по Химия и биология124 Юли 2019 – 00:00 ч.02/9785059 02/9730756
2019-07-15 00:00:0068.СУ „Академик Никола Обрешков“Учител по Философия с история или география124 Юли 2019 – 00:00 ч.02/9785059 02/9730756
2019-07-15 00:00:0054.СУ „Св.Иван Рилски“Учител по История12 Август 2019 – 00:00 ч.02/9381187
2019-07-15 00:00:0054.СУ „Св.Иван Рилски“Учител по АЕ12 Август 2019 – 00:00 ч.02/9381187
2019-07-15 00:00:00НГПИ „Свети Лука“Учител по Химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование130 Август 2019 – 00:00 ч.02/9319050
2019-07-15 00:00:00ДГ №63 „Слънце“Помощник-възпитател330 Юли 2019 – 00:00 ч.886648784
2019-07-15 00:00:003.СУ „Марин Дринов“Учител по Руски език129 Юли 2019 – 00:00 ч.888175335
2019-07-15 00:00:0063.ОУ „Христо Ботев“Учител в начален етап – ЦДО119 Юли 2019 – 00:00 ч.02/9382926 02/9382862
2019-07-15 00:00:0063.ОУ „Христо Ботев“Лектор по музика 5-7 клас119 Юли 2019 – 00:00 ч.02/9382926 02/9382862
2019-07-12 00:00:00ЧОУ „Джани Родари“Учител по Изобразително изкуство124 Юли 2019 – 00:00 ч.896769230
2019-07-12 00:00:00ЧОУ „Джани Родари“Учител по Музика124 Юли 2019 – 00:00 ч.896769230
2019-07-12 00:00:00ЧОУ „Джани Родари“Работник в кухня124 Юли 2019 – 00:00 ч.896769230
2019-07-12 00:00:00ДГ №79 „Слънчице“Помощник-възпитател326 Август 2019 – 17:00 ч.884801655
2019-07-12 00:00:00ДГ №79 „Слънчице“Чистач126 Август 2019 – 00:00 ч.884801655
2019-07-12 00:00:00ЧОУ „Джани Родари“Учител Математика и информатика124 Юли 2019 – 00:00 ч.896769230
2019-07-12 00:00:00ЧОУ „Джани Родари“Учител по БЕЛ124 Юли 2019 – 00:00 ч.896769230
2019-07-12 00:00:00ЧОУ „Джани Родари“Учител по Китайски език124 Юли 2019 – 00:00 ч.896769230
2019-07-12 00:00:00ПГТЕ „Хенри Форд“Учител по Авто транспортна техника /ДВГ/219 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8284530 02/8221065 02/8221066
2019-07-12 00:00:00203 ПЕГ „Свети Методий“Учител по История118 Юли 2019 – 00:00 ч.884801431
2019-07-12 00:00:00203 ПЕГ „Свети Методий“Учител по Немски език118 Юли 2019 – 00:00 ч.884801431
2019-07-12 00:00:00ДГ №18″Детски свят“Детски учител226 Август 2019 – 00:00 ч.884801403
2019-07-12 00:00:00ДГ №18″Детски свят“Помощник-възпитател126 Август 2019 – 00:00 ч.884801403
2019-07-12 00:00:00ДГ №79 „Слънчице“Учител ДГ226 Август 2019 – 00:00 ч.884801655
2019-07-12 00:00:00ДГ №79 „Слънчице“Психолог126 Август 2019 – 00:00 ч.884801655
2019-07-12 00:00:0062.ОУ“Христо Ботев“Учител по Физика и астрономия /54 лекторски часа/20 Юли 2019 – 17:00 ч.884801720
2019-07-12 00:00:0062.ОУ“Христо Ботев“Учител по Биология и ЗО /72 лекторски часа/20 Юли 2019 – 17:00 ч.884801720
2019-07-12 00:00:00НСУ „София“Учител в подготвителна група131 Юли 2019 – 17:00 ч.8.9541068508935E+28
2019-07-12 00:00:00НСУ „София“Начален учител131 Юли 2019 – 17:00 ч.8.9541068508935E+28
2019-07-12 00:00:00НСУ „София“Учител по АЕ231 Юли 2019 – 17:00 ч.8.9541068508935E+28
2019-07-12 00:00:00НСУ „София“Учител по Математика131 Юли 2019 – 17:00 ч.8.9541068508935E+28
2019-07-12 00:00:00НСУ „София“Учител по Физика и математика131 Юли 2019 – 17:00 ч.8.9541068508935E+28
2019-07-12 00:00:0081.СУ „Виктор Юго“Икономист, управление на персонала126 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8745506
2019-07-12 00:00:0062.ОУ“Христо Ботев“Учител по Човекът и природата /170 лекторски часа/20 Юли 2019 – 17:00 ч.884801720
2019-07-12 00:00:0062.ОУ“Христо Ботев“Учител по Химия и опазване на околната среда /54 лекторски часа/20 Юли 2019 – 17:00 ч.884801720
2019-07-12 00:00:0055.СУ „Петко Каравелов“Учител начален етап  I – IV клас131 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8771297
2019-07-12 00:00:0055.СУ „Петко Каравелов“Учител ЦДО131 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8771297
2019-07-12 00:00:00131.СУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“Учител в начален етап в ЦДО217 Юли 2019 – 14:00 ч.02/8747109
2019-07-11 00:00:00ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр.БанкяЗаместник-директор УД  /по заместване – чл.68, ал.1, т.3 от КТ/116 Юли 2019 – 16:00 ч.888901686
2019-07-11 00:00:00ДГ №99 „Брезичка“Учител в детска градина119 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8590112
2019-07-11 00:00:00ДГ № 117 „Надежда“Учител126 Юли 2019 – 16:00 ч.0878843117 02/8749121
2019-07-11 00:00:0030.СУ „Братя Миладинови“Учител по Математика119 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8221785
2019-07-11 00:00:0030.СУ „Братя Миладинови“Психолог119 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8221785
2019-07-11 00:00:0030.СУ „Братя Миладинови“Учител по Физика – VII клас /162 часа/19 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8221785
2019-07-11 00:00:0030.СУ „Братя Миладинови“Учител в начален етап – ЦДО319 Юли 2019 – 00:00 ч.02/8221785