Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.02.2019 83.ОУ "Елин Пелин"

Портиер

1 22 Февруари 2019 - 12:00 ч. 02/9923060
19.02.2019 83.ОУ "Елин Пелин"

Начален учител

1 22 Февруари 2019 - 12:00 ч. 02/9923060
19.02.2019 79.СУ "Индира Ганди"

Учител по математика

1 22 Февруари 2019 - 16:00 ч. 0884801708
19.02.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Начален учител ЦДО

1 21 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0885112689
19.02.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Зам. директор УД

1 25 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0885112689
19.02.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Работник поддръжка

1 25 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0885112689
19.02.2019 127.СУ "Иван Николаевич Денкоглу"

Учител по АЕ

1 26 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9879177
19.02.2019 ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви"ЕООД

Начален учител

1 30 Март 2019 - 00:00 ч. 0887409336
19.02.2019 ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви"ЕООД

Учител по математика

1 30 Март 2019 - 00:00 ч. 0887409336
19.02.2019 116.ОУ "Паисий Хилендарски"

Учител по АЕ

1 28 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801745
19.02.2019 116.ОУ "Паисий Хилендарски"

Касиер-счетоводител

1 28 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884801745
18.02.2019 117.СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Начален учител-ПИГ

1 1 Март 2019 - 17:00 ч. 0884701219
18.02.2019 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по професионално обучение

1 1 Март 2019 - 12:00 ч. 02/8575027
18.02.2019 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Хигиенист

1 1 Март 2019 - 12:00 ч. 02/8575027
18.02.2019 89.ОУ "Д-р Христо Стамболски"

Начален учител

1 27 Февруари 2019 - 16:00 ч. 0884801619
15.02.2019 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Ресурсен учител

1 26 Февруари 2019 - 00:00 ч. 02/9387015
15.02.2019 57.СУ " Св. Наум Охридски"

Учител по биология

1 20 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0887701848
15.02.2019 57.СУ " Св. Наум Охридски"

Учител по история

1 20 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0887701848
15.02.2019 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по ИТ

1 25 Февруари 2019 - 16:30 ч. 02/9346449
15.02.2019 140.СУ "Иван Богоров"

Главен счетоводител

1 25 Февруари 2019 - 16:30 ч. 02/9346449
15.02.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Готвач

1 22 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0884942785
15.02.2019 19.СУ "Елин Пелин"

Учител по ФВС

2 22 Февруари 2019 - 17:00 ч. 02/9522484
14.02.2019 37.СУ "Райна Княгиня"

Учител по математика

1 22 Февруари 2019 - 16:00 ч. 0898522677
14.02.2019 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по НЕ

1 24 Февруари 2019 - 00:00 ч. 0896769230

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.