Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
14.12.2018 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Ресурсен учител

1 20 Декември 2018 - 10:00 ч. 02/8722120
14.12.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител по география / 100 часа лекторски/

17 Декември 2018 - 17:00 ч. 0884801720
14.12.2018 62.ОУ"Христо Ботев"

Учител по музика /30 часа лекторски/

17 Декември 2018 - 17:00 ч. 0884801720
14.12.2018 ПГМЕ "Никола Йонков Вапцаров"

Хигиенист

1 15 Януари 2019 - 16:30 ч. 02/9831434
14.12.2018 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по АЕ

1 20 Декември 2018 - 10:00 ч. 02/8722120
14.12.2018 10.СУ "Теодор Траянов"

Технически сътрудник

1 21 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9743234
14.12.2018 10.СУ "Теодор Траянов"

Зам.директор АСД

1 21 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9743234
14.12.2018 10.СУ "Теодор Траянов"

Библиотекар /1/2 щат/

21 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9743234
14.12.2018 10.СУ "Теодор Траянов"

Хигиенист

1 21 Декември 2018 - 17:00 ч. 02/9743234
14.12.2018 46.ОУ "Константин Фотинов"

Учител по математика и ИТ

1 21 Декември 2018 - 12:00 ч. 02/8310049
14.12.2018 35.СЕУ "Добри Войников"

Помощник учител

1 18 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9633731
14.12.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Начален учител ЦДО

1 7 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
14.12.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Хигиенист

1 7 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8594131
14.12.2018 56.СУ "Проф.Константин Иречек"

Учител ЦДО

2 19 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/8261387
14.12.2018 ПГ по телекомуникации

Хигиенист

1 7 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/8688050
13.12.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Учител по музика /1/2 щат/

2 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9367147
13.12.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Хигиенист

1 11 Януари 2019 - 00:00 ч. 0884334110
13.12.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител на деца с умствена изостаналост

1 11 Януари 2019 - 00:00 ч. 0884334110
13.12.2018 38.ОУ "Васил Априлов"

Учител по БЕЛ

1 11 Януари 2019 - 00:00 ч. 0884334110
13.12.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Начален учител

1 10 Януари 2019 - 00:00 ч. 02/9521170
13.12.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

ЗДАСД

1 21 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
13.12.2018 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Хигиенист

1 21 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9381021
13.12.2018 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

2 20 Декември 2018 - 00:00 ч. 02/9745506
13.12.2018 61.ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Психолог

1 21 Декември 2018 - 17:00 ч. 0884801719

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.