Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
11.10.2019 37.СУ "Райна Княгиня"

Учител по изобразително изкуство / 312 часа/

17 Октомври 2019 - 16:00 ч. 0898522677
11.10.2019 37.СУ "Райна Княгиня"

Учител по музика /312 часа/

17 Октомври 2019 - 16:00 ч. 0898522677
11.10.2019 113.СУ "Сава Филаретов"

Начален учител ЦДО

1 18 Октомври 2019 - 16:30 ч. 02/8221063
11.10.2019 ДГ №36 "Пеперуда"

Психолог /1/2 щат/

25 Октомври 2019 - 14:00 ч. 02/9790932
11.10.2019 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Логопед

1 25 Октомври 2019 - 14:00 ч. 02/9791765
11.10.2019 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по география

1 17 Октомври 2019 - 16:00 ч. 02/9346449
11.10.2019 ДГ №61 "Шарено петле"

Помощник готвач

1 18 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8709377
11.10.2019 ДГ №61 "Шарено петле"

Работник кухня

1 18 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8709377
11.10.2019 ПГ по транспорт "Макгахан"

Учител по математика и физика

1 18 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8720108
11.10.2019 176.ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Учител по АЕ /1/2 щат/

16 Октомври 2019 - 12:00 ч. 02/9963213
11.10.2019 73.СУ" Владислав Граматик"

Начален учител ЦДО

1 16 Октомври 2019 - 17:00 ч. 02/8599510
11.10.2019 ДГ №155 "Веселина"

Ресурсен учител /1/2 щат/

25 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8700538
11.10.2019 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Пом. възпитател

1 25 Октомври 2019 - 14:00 ч. 02/9791765
11.10.2019 ДГ №88 "Детски рай"

Хигиенист

1 14 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0884801616
11.10.2019 ДГ №88 "Детски рай"

Хигиенист

1 14 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0884801616
10.10.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 18 Октомври 2019 - 10:00 ч. 0884801665
10.10.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист /1/2 щат/

18 Октомври 2019 - 10:00 ч. 0884801665
10.10.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Охрана

1 18 Октомври 2019 - 10:00 ч. 0884801665
10.10.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Технически секретар

1 18 Октомври 2019 - 10:00 ч. 0884801665
10.10.2019 70. ОУ "Св. Климент Охридски"

Хигиенист

1 25 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0884801721
10.10.2019 64.ОУ "Цар Симеон Велики"

Учител ЦДО

1 21 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/9613436
10.10.2019 136.ОУ "Любен Каравелов"

Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество

1 25 Октомври 2019 - 00:00 ч. 02/8217053
10.10.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

ЗАТС

1 21 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0885112689
10.10.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Зам. директор УД

1 21 Октомври 2019 - 00:00 ч. 0885112689

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.