Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
24.02.2020 СПГ "Княгиня Евдокия"

Домакин /1/2 щат/

25 Февруари 2020 - 12:00 ч. 02/8739500
24.02.2020 88.СУ "Димитър Попниколов"

Учител по математика

1 26 Февруари 2020 - 16:30 ч. 02/9560739
24.02.2020 НМУ "Любомир Пипков"

Учител по АЕ /1/2 щат/

2 Март 2020 - 17:00 ч. 02/9430003
21.02.2020 92.ОУ "Димитър Талев"

Начален учител ЦДО

1 24 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8284726
21.02.2020 35 СЕУ "Добри Войников"

Учител по руски език /1/2 щат/

26 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9633731
21.02.2020 102.ОУ "Панайот Волов"

Начален учител ЦОУД

1 23 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9381073
20.02.2020 ДГ №7 "Детелина"

Учител

1 26 Февруари 2020 - 12:00 ч. 02/8589108
20.02.2020 ДГ №123 "Шарл Перо"

Учител по музика

1 18 Март 2020 - 17:00 ч. 0884801626
19.02.2020 192.СУ "Христо Ботев"

Учител по БЕЛ

1 25 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9922093
19.02.2020 57.СУ " Св. Наум Охридски"

Учител по АЕ

1 4 Март 2020 - 00:00 ч. 02/9200250
19.02.2020 57.СУ " Св. Наум Охридски"

Учител по математика

1 4 Март 2020 - 00:00 ч. 02/9200250
19.02.2020 62.ОУ"Христо Ботев"

Начален учител

1 10 Март 2020 - 17:00 ч. 0884801720
19.02.2020 45.ОУ "Константин Величков"

Учител по АЕ

1 28 Февруари 2020 - 14:00 ч. 0884801582
19.02.2020 ДГ №126 "Тинтява"

Учител по музика /0,67 щат/

20 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8220578
18.02.2020 34.ОУ "Стою Шишков"

Учител по математика

1 21 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8594131
18.02.2020 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител по БЕЛ

1 21 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/9382926
18.02.2020 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Административен секретар

1 13 Март 2020 - 00:00 ч. 02/9381187
18.02.2020 ЧНГ "Ерих Кестнер"

Учител по философия /278 часа/

26 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8267280
18.02.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 25 Февруари 2020 - 10:00 ч. 0884801665
18.02.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист /1/2 щат/

25 Февруари 2020 - 10:00 ч. 0884801665
18.02.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Общ работник

1 25 Февруари 2020 - 10:00 ч. 0884801665
18.02.2020 СМГ " Паисий Хилендарски"

Учител по философия

1 21 Февруари 2020 - 17:00 ч. 02/4442000
18.02.2020 ДГ №175 "Слънчеви лъчи"

Медицински специалист

1 2 Март 2020 - 00:00 ч. 0884801589
17.02.2020 49.ОУ "Бенито Хуарес"

Спасител /1/2 щат/

20 Февруари 2020 - 00:00 ч. 02/8472240

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.