Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
23.10.2018 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Хигиенист

1 23 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9441121
16.10.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Парнаджия

1 24 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
16.10.2018 58.ОУ "Сергей Румянцев"

Начален учител ПИГ

1 24 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9367147
16.10.2018 ПГ по телекомуникации

Учител по телекомуникационни системи

1 30 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8688050
16.10.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Психолог /1/2 щат/

31 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9200780
16.10.2018 ЦСОП"Проф.дпн Георги Ангушев"

Шофьор /1/2 щат/

31 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9200780
16.10.2018 124.ОУ "Васил Левски"

Учител по история и цивилизация

1 31 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0894686082
16.10.2018 124.ОУ "Васил Левски"

Учител по география и икономика

1 31 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0894686082
16.10.2018 120.ОУ "Георги Сава Раковски"

Хигиенист

1 31 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8665680
16.10.2018 51.СУ "Елисавета Багряна"

Ресурсен учител

1 24 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9520545
16.10.2018 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Учител по математика и ИТ /1/2 щат/

26 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9201203
16.10.2018 ДГ №15 "Чучулига"

Готвач

1 26 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801593
16.10.2018 ДГ №144 "Ханс Кристиан Андерсен"

Учител

1 23 Октомври 2018 - 15:00 ч. 02/9791765
16.10.2018 141.ОУ "Народни будители"

Учител в ПГ

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8960100
16.10.2018 15.СУ "Адам Мицкевич"

Психолог

1 22 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9382880
16.10.2018 18.СУ "Уилям Гладстон"

Учител по НЕ

1 31 Октомври 2018 - 11:00 ч. 02/9878045
15.10.2018 ДГ №76 "Сърничка"

Учител

1 30 Октомври 2018 - 16:00 ч. 02/8755146
15.10.2018 ДГ №75"Сърчице"

Учител

1 25 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8770396
15.10.2018 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по АЕ

1 19 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8328038
15.10.2018 138.СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски"

Социален работникх за работа с деца

1 24 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/8720537
15.10.2018 23.СУ "Фредерик Жолио - Кюри"

Учител по АЕ

1 23 Октомври 2018 - 00:00 ч. 02/9441121
15.10.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Учител по АЕ

1 24 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801431
15.10.2018 203 ПЕГ "Свети Методий"

Зам. директор АСД /1/2 щат/

24 Октомври 2018 - 00:00 ч. 0884801431
15.10.2018 ПГЕБ "Проф. д-р Асен Златаров"

Учител по математика /323 часа/

19 Октомври 2018 - 12:00 ч. 02/8575027

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.