Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
12.12.2019 ДГ №63 "Слънце"

Пом. възпитател

2 27 Декември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
12.12.2019 ДГ №63 "Слънце"

Логопед

1 27 Декември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
12.12.2019 ДГ №63 "Слънце"

Помощник на учителя

1 27 Декември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
12.12.2019 101 СУ "Бачо Киро"

Учител по математика

1 18 Декември 2019 - 00:00 ч. 0882476015
12.12.2019 101 СУ "Бачо Киро"

Учител по икономически дисциплини

1 18 Декември 2019 - 00:00 ч. 0882476015
12.12.2019 93.СУ "Александър Теодоров - Балан"

Учител по АЕ

1 16 Декември 2019 - 15:30 ч. 02/8722120
11.12.2019 ПГ по ДИЗАЙН "Елисавета Вазова"

Експерт информационно обслужване

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 0887959236
11.12.2019 ПГ по ДИЗАЙН "Елисавета Вазова"

Хигиенист

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 0887959236
11.12.2019 ПГ по ДИЗАЙН "Елисавета Вазова"

Учител по химия и биология

1 6 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/8575027
10.12.2019 ДГ №37 "Вълшебство"

Учител

1 18 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8554119
10.12.2019 ДГ №60 "Бор"

Педагог-ялса

1 13 Декември 2019 - 00:00 ч. 0885310056
10.12.2019 ДГ №60 "Бор"

Помощник на учителя

1 13 Декември 2019 - 00:00 ч. 0885310056
10.12.2019 44. СУ "Неофит Бозвели"

Учител по философия /1/2 щат/

20 Декември 2019 - 16:00 ч. 02/8452782
10.12.2019 2.СУ "Акад.Емилиян Станев"

Учител по музика /1/2 щат/

17 Декември 2019 - 17:00 ч. 02/9556252
10.12.2019 70. ОУ "Св. Климент Охридски"

Учител по история и география /1/2 щат/

18 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8277492
10.12.2019 ДГ №136 "Славия"

Учител

2 18 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8551568
09.12.2019 ДГ №108" Детско царство"

Пом. възпитател

2 18 Декември 2019 - 15:00 ч. 02/9791512
09.12.2019 ДГ №108" Детско царство"

Детегледачка

2 10 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9791512
09.12.2019 52.ОУ "Цанко Церковски"

Работник поддръжка

1 27 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8552054
09.12.2019 ДГ №5 "Надежда"

Учител

3 1 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9346610
09.12.2019 ДГ №5 "Надежда"

Пом.възпитател

2 1 Януари 2020 - 15:00 ч. 02/9346610
09.12.2019 ПГИИРЕ "Михай Еминеску"

Хигиенист

1 20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9201203
06.12.2019 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Учител по БЕЛ

1 19 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/9521170
06.12.2019 ЧНГ "Ерих Кестнер"

Учител по биология /1/2 щат/

20 Декември 2019 - 00:00 ч. 02/8267280

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.