Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
23.08.2019 68.СУ "Академик Никола Обрешков"

Секретар

1 28 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9785059
23.08.2019 43.ОУ "Христо Смирненски"

Учител по руски език /309 часа/

30 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8229276
23.08.2019 СПГЕ "Джон Атанасов"

Учител по история

1 3 Септември 2019 - 15:00 ч. 02/8720047
23.08.2019 43.ОУ "Христо Смирненски"

Начален учител ЦДО

5 30 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8229276
23.08.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Учител

1 6 Септември 2019 - 16:00 ч. 0884200659
23.08.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Психолог /1/2 щат/

6 Септември 2019 - 16:00 ч. 0884200659
23.08.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Помощник на учителя /1/2 щат/

6 Септември 2019 - 16:00 ч. 0884200659
23.08.2019 ДГ №198 "Косе Босе"

Пом. възпитател

1 6 Септември 2019 - 16:00 ч. 0884200659
23.08.2019 ДГ №126 "Тинтява"

Учител

1 28 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8220578
23.08.2019 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по физика

1 28 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9881131
23.08.2019 15.СУ "Адам Мицкевич"

Хигиенист

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9381304
23.08.2019 50.ОУ "Васил Левски"

Психолог /1/2 щат/

5 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9671186
23.08.2019 95. СУ "Проф. Иван Шишманов"

Учител по АЕ

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9450365
23.08.2019 95. СУ "Проф. Иван Шишманов"

Учител по китайски език /126 часа/

30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9450365
23.08.2019 95. СУ "Проф. Иван Шишманов"

Учител ЦДО /1/2 щат/

30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9450365
23.08.2019 95. СУ "Проф. Иван Шишманов"

Учител ЦДО

2 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9450365
23.08.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по физика

1 29 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
23.08.2019 66 СУ "Филип Станиславов"

Психолог /1/2 щат/

10 Септември 2019 - 16:30 ч. 02/8553153
23.08.2019 66 СУ "Филип Станиславов"

Социален работник

1 25 Септември 2019 - 16:30 ч. 02/8553153
23.08.2019 7.СУ "Свети Седмочисленици"

Учител по ФВС

1 30 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9876370
23.08.2019 17. СУ "Дамян Груев"

Начален учител

2 5 Септември 2019 - 16:00 ч. 028217188
23.08.2019 121.СУ "Георги Измирлиев"

Хигиенист

2 5 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/4236130
23.08.2019 121.СУ "Георги Измирлиев"

Учител по биология /288 часа/

5 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/4236130
23.08.2019 121.СУ "Георги Измирлиев"

Учител по испански език /136 часа/

5 Септември 2019 - 16:00 ч.

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.