Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
24.01.2020 ДГ №176 "Зорница"

Учител

1 31 Януари 2020 - 15:00 ч. 0884801715
24.01.2020 ДГ №176 "Зорница"

Психолог /1/2 щат/

5 Февруари 2020 - 15:00 ч. 0884801715
24.01.2020 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по математика

1 6 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9874358
24.01.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по немски език

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ЧДГ "Джани РоДари"

Зам.директор

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ЧДГ "Джани РоДари"

Пом.възпитател

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ЧДГ "Джани РоДари"

Медицинска сестра-ясла

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ЧОУ "Джани Родари"

Учител по АЕ

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0896769243
24.01.2020 ДГ №193 "Славейче"

ЗАС

1 12 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801533
23.01.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Общ работник

1 31 Януари 2020 - 10:00 ч. 0884801665
23.01.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист /1/2 щат/

31 Януари 2020 - 10:00 ч. 0884801665
23.01.2020 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 31 Януари 2020 - 10:00 ч. 0884801665
23.01.2020 130.СУ "Стефан Караджа"

Учител по философия

1 31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8470495
22.01.2020 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов"

Ресурсен учител

1 27 Януари 2020 - 00:00 ч. 0899915650
22.01.2020 ПГЖПТ "Никола Корчев"

Учител по ИТ /лекторски часове/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8313855
22.01.2020 133.СУ "А.С.Пушкин"

Учител по история

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9881131
22.01.2020 ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Учител по математика и информатика

1 5 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8221374
22.01.2020 162.ОбУ "Отец Паисий"

Учител по музика /лекторски часове/

31 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801753
22.01.2020 140.СУ "Иван Богоров"

Учител по химия и биология

1 31 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/9346449
21.01.2020 ДГ №27 "Детска китка"

Учител

1 27 Януари 2020 - 14:00 ч. 02/9360467
21.01.2020 ЧСУ "Цар Симеон Велики"

Учител по информатика и ИТ

1 6 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/9977454
21.01.2020 ДГ №133 "Зорница"

Детски учител

1 6 Февруари 2020 - 16:00 ч. 02/8720390
21.01.2020 ДГ №112 "Детски свят"

Пом. възпитател

2 10 Февруари 2020 - 15:00 ч. 02/9592933
21.01.2020 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Учител по АЕ

1 29 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/9835363

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.