Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
11.11.2019 СПГ "Княгиня Евдокия"

Педагогически съветник

1 13 Ноември 2019 - 13:00 ч. 02/8739500
11.11.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист

1 14 Ноември 2019 - 10:00 ч. 0884801665
11.11.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Хигиенист /1/2 щат/

14 Ноември 2019 - 10:00 ч. 0884801665
11.11.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Учител по ФВС

1 14 Ноември 2019 - 10:00 ч. 0884801665
08.11.2019 184

Учител

2 29 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801510
08.11.2019 ДГ №25 "Изворче"

Работник-кухня

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801773
08.11.2019 ДГ №52 "Илинденче"

Учител

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/4263777
08.11.2019 ДГ №25 "Изворче"

Хигиенист

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801773
08.11.2019 16.ОУ "Райко Жинзифов"

Ресурсен учител

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/9387015
08.11.2019 ДГ №143 "Щурче"

Учител

1 7 Декември 2019 - 00:00 ч. 0884801757
07.11.2019 ДГ №6 "Вълшебен свят"

Детски учител

1 18 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801592
07.11.2019 ДГ №6 "Вълшебен свят"

Пом. възпитател

2 18 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801592
07.11.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител по ФВС

1 13 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8313020
07.11.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител по биология

1 13 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8313020
07.11.2019 ДГ №64 "Първи юни"

Пом. възпитател

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801696
07.11.2019 ДГ №64 "Първи юни"

Помощник на учителя

1 22 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0884801696
07.11.2019 130.СУ "Стефан Караджа"

Учител по биология /252 часа/

12 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8470495
07.11.2019 130.СУ "Стефан Караджа"

Училищен психолог /1/2 щат/

12 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8470495
07.11.2019 СГСАГ "Христо Ботев"

Учител по АЕ

1 11 Ноември 2019 - 15:00 ч. 02/8661271
07.11.2019 45.ОУ "Константин Величков"

Учител ЦДО

1 18 Ноември 2019 - 16:00 ч. 0884801582
07.11.2019 ДГ №81 "Лилия"

Учител

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8221882
07.11.2019 ДГ №81 "Лилия"

Пом. възпитател

1 15 Ноември 2019 - 00:00 ч. 02/8221882
06.11.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Хигиенист

1 12 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0885112689
06.11.2019 142.ОУ "Веселин Ханчев"

ЗАС

1 12 Ноември 2019 - 00:00 ч. 0885112689

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.