Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
19.06.2019 129.ОУ "Антим I"

Учител по математика

1 10 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9444115
19.06.2019 129.ОУ "Антим I"

Учител по ТП /465 часа/

10 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9444115
19.06.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Хигиенист

1 25 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8745506
19.06.2019 129.ОУ "Антим I"

Учител по ФВС

1 10 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/9444115
19.06.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Учител по АЕ

1 3 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8620573
19.06.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Учител по БЕЛ

2 3 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8620573
19.06.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Начален учител ЦДО

3 3 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8620573
19.06.2019 ДГ №22 "Великденче"

Домакин

1 26 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8241170
19.06.2019 ДГ №22 "Великденче"

ЗАС/Касиер

1 26 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8241170
19.06.2019 СУ "Ген.Владимир Стойчев"

Учител по изобразително изкуство, технология и предприемачество

1 26 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8703481
19.06.2019 ДГ №66 "Елица"

Зам. директор

1 22 Юли 2019 - 11:00 ч. 02/9923146
19.06.2019 ДГ №66 "Елица"

Учител

4 22 Юли 2019 - 11:00 ч. 02/9923146
19.06.2019 ДГ №66 "Елица"

Ресурсен учител /1/4 щат/

22 Юли 2019 - 11:00 ч. 02/9923146
19.06.2019 ДГ №66 "Елица"

Медицинска сестра

1 22 Юли 2019 - 11:00 ч. 02/9923146
19.06.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Начален учител ЦДО

2 25 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8745506
19.06.2019 81.СУ "Виктор Юго"

Начален учител ЦДО с немски език

1 25 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8745506
19.06.2019 ДГ №63 "Слънце"

Пом. възпитател

3 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 0886648784
19.06.2019 105.СУ"Атанас Далчев"

Ресурсен учител

1 3 Юли 2019 - 00:00 ч. 02/8620573
19.06.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител

1 1 Юли 2019 - 10:00 ч. 0884801665
19.06.2019 5.ОУ "Иван Вазов"

Начален учител ЦДО

1 1 Юли 2019 - 10:00 ч. 0884801665
19.06.2019 ДГ №63 "Слънце"

Учител

2 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 0886648784
18.06.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по математика

1 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
18.06.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по ИТ/ИНФ

1 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8771297
18.06.2019 55.СУ "Петко Каравелов"

Учител по история

1 28 Юни 2019 - 00:00 ч. 02/8771297

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.