Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
25.06.2018 ДГ №63 "Слънце"

Детски учител

3 13 Юли 2018 - 00:00 ч. 0886648784
25.06.2018 ДГ №63 "Слънце"

Помощник на учителя

1 13 Юли 2018 - 00:00 ч. 0886648784
25.06.2018 ПГПСТТ

Учител по РЕ

1 10 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9874108
22.06.2018 НФСГ

Учител по математика

1 29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 НФСГ

Учетел по ФВС

2 29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 НФСГ

Учител по икономически дисциплини

1 29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 НФСГ

Учител по музика /1/2 щат/

29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 НФСГ

Хигиенист

1 29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 НФСГ

Учител по БЕЛ

1 29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 НФСГ

Учител по АЕ

2 29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 НФСГ

Учител по НЕ

1 29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 НФСГ

Учител по ФЕ

1 29 Юни 2018 - 15:00 ч. 02/8662013
22.06.2018 34.ОУ "Стою Шишков"

Учител ИТ

1 2 Юли 2018 - 00:00 ч. 028594131
22.06.2018 6. ОУ "Граф Н.П. Игнатиев"

Учител по ФВС

1 31 Август 2018 - 17:00 ч. 02/9881713
22.06.2018 6. ОУ "Граф Н.П. Игнатиев"

Учител по география и икономика

1 31 Август 2018 - 17:00 ч. 02/9881713
22.06.2018 201.ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Учител по ИИ / технологии и предприемачество/1/2 щат/

23 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9926434
22.06.2018 201.ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Учител ЦДО

3 23 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9926434
22.06.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Готвач

1 23 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
22.06.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Пом. възпитател

1 23 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
22.06.2018 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Хигиенист

1 23 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8570159
22.06.2018 129.ОУ "Антим I "

Учител по БЕЛ

1 6 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9444351
22.06.2018 129.ОУ "Антим I "

Учител по математика

1 6 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9444351
22.06.2018 129.ОУ "Антим I "

Начален учител с АЕ

1 6 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9444351
22.06.2018 129.ОУ "Антим I "

Учител в ПИГ

2 6 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9444351

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.