Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
16.08.2018 7.СУ " Свети Седмочисленици"

Учител ЦДО

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9876370
16.08.2018 142.ОУ "Веселин Ханчев"

Главен счетоводител

1 20 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9555834
16.08.2018 202.ОУ "Христо Ботев"

Учител по математика

1 3 Септември 2018 - 15:00 ч. 02/9924502 0884801768
16.08.2018 ПГМЕ "Никола Йонков Вапцаров"

Главен счетоводител

1 17 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9831434
16.08.2018 НМУ "Любомир Пипков"

Начален учител

1 30 Август 2018 - 17:00 ч. 02/9430003
15.08.2018 СМГ „Паисий Хилендарски“

Учител по немски език

1 29 Август 2018 - 17:00 ч. 02/983 1219
15.08.2018 СМГ „Паисий Хилендарски“

Учител по физика и астрономия

1 29 Август 2018 - 17:00 ч. 02/983 1219
15.08.2018 61 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“

Учител в ПИГ

1 24 Август 2018 - 17:00 ч. 0884 801719
15.08.2018 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“

Учител по химия

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/955 6252
15.08.2018 Национална финансово-стопанска гимназия

Портиер

1 31 Август 2018 - 16:00 ч. 0885 949172
15.08.2018 56.СУ „Проф. К.Иречек“

Учител по икономически дисциплини / по заместване


su56@abv.bg

1 7 Септември 2018 - 16:00 ч. 02/826 1387
15.08.2018 45.ОУ „Константин Величков“

Учител ЦДО (занималня) в начален етап

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/828 6282
15.08.2018 ДГ № 76 „Сърничка“

Помощник възпитател

2 30 Август 2018 - 16:00 ч. 02/875 5146 0884 801640
15.08.2018 81 СУ „Виктор Юго“

Учител по математика

1 23 Август 2018 - 16:00 ч. 02/974 5506
15.08.2018 81 СУ „Виктор Юго“

Училищен психолог

1 23 Август 2018 - 16:00 ч. 02/974 5506
14.08.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител информационни технологии

1 23 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
14.08.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Начален учител

2 23 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
14.08.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Учител в група ЦДО в начален етап

2 23 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
14.08.2018 142 ОУ„Веселин Ханчев“

Хигиенист

1 23 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9555834
14.08.2018 НУИИ „Илия Петров“

Учител по биология /252 учебни часа


9:00  13:00 часа

11 Септември 2018 - 13:00 ч. 02/9876388 02/9874926
14.08.2018 19. СУ „Елин Пелин“

Учител по български език и литература за гимназиален етап

1 24 Август 2018 - 17:00 ч. 02/9522484
14.08.2018 102 ОУ„Панайот Волов“

Учител ЦДО начален етап

2 21 Август 2018 - 16:00 ч. 02/938 1073 02/938 2654
14.08.2018 96.СУ „Лев Николаевич Толстой“

Хигиенист

2 24 Август 2018 - 13:00 ч. 02/8268339 02/8268342
14.08.2018 96.СУ „Лев Николаевич Толстой“

Психолог

1 24 Август 2018 - 13:00 ч. 02/826 8339 02/826 8342

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.