Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
12.08.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Помощник-възпитател

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 0896769232
12.08.2019 97.СУ "Братя Миладинови"

Учител по история и цивилизация

1 23 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8140514 02/8140510
12.08.2019 97.СУ "Братя Миладинови"

Хигиенист

1 23 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8140514 02/8140510
12.08.2019 ПГО "Княгиня Мария Луиза"

Лектор - учител по икономика и предприемачество 300 часа

26 Август 2019 - 16:00 ч. 028628884
12.08.2019 ПГО "Княгиня Мария Луиза"

Лектор - учител по музика 156 часа

26 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8628884
12.08.2019 ПГО "Княгиня Мария Луиза"

Учител по информационни технологии 1 щат с недостиг 528 часа

26 Август 2019 - 16:00 ч. 02/8628884
12.08.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Чистач

1 23 Август 2019 - 00:00 ч. 0884942785
12.08.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Общ работник

1 23 Август 2019 - 00:00 ч. 0884942785
12.08.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по английски език

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
12.08.2019 88.СУ "Димитър Попниколов"

Учител по история и география

1 27 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9560739
12.08.2019 88.СУ "Димитър Попниколов"

Учител по английски език

1 27 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9560739
12.08.2019 88.СУ "Димитър Попниколов"

Учител по ЦОУД

1 27 Август 2019 - 16:00 ч. 02/9560739
12.08.2019 97.СУ "Братя Миладинови"

Учител ЦДО в начален етап

1 23 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8140514 02/8140510
12.08.2019 ДГ №120 "Детство под липите"

Помощник-възпитател

1 23 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8223219
12.08.2019 18.СУ "Уилям Гладстон"

Счетоводител

1 3 Септември 2019 - 17:00 ч. 02/9878045 02/9870760
12.08.2019 ДГ №18"Детски свят"

Детски учител

2 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
12.08.2019 ДГ №18"Детски свят"

Помощник-възпитател

1 26 Август 2019 - 00:00 ч. 0884801403
12.08.2019 ДГ № 46 "Жива вода"

Учител

1 30 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9611394 0898787733
12.08.2019 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Директор по АСД

1 20 Август 2019 - 00:00 ч. 02/9381187
12.08.2019 67 ОУ "Васил Друмев"

Помощник на учителя

1 29 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8223621
12.08.2019 67 ОУ "Васил Друмев"

Медиатор

1 29 Август 2019 - 00:00 ч. 02/8223621
12.08.2019 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Учител ЦДО

1 23 Август 2019 - 00:00 ч. 0884942785
12.08.2019 ЧОУ "Куест"

Специален педагог

1 13 Август 2019 - 00:00 ч. 0897881359
12.08.2019 ЧДГ "Куест"

Учител в детска градина

1 16 Август 2019 - 00:00 ч. 0897881359

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.