Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
13.01.2020 ПГ по телекомуникации

Хигиенист

1 30 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8688050
13.01.2020 3.СУ "Марин Дринов"

Учител ЦДО

1 19 Януари 2020 - 00:00 ч. 0888175335
13.01.2020 ДГ №69 "Жар Птица"

Учител

1 20 Януари 2020 - 15:30 ч. 0884801488
10.01.2020 ДГ №88 "Детски рай"

Хигиенист

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801616
10.01.2020 ДГ №88 "Детски рай"

Пом. на учителя

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 0884801616
10.01.2020 3.СУ "Марин Дринов"

Учител по философия /144 часа/

15 Януари 2020 - 00:00 ч. 0888175335
10.01.2020 3.СУ "Марин Дринов"

Хигиенист

1 14 Януари 2020 - 00:00 ч. 0888175335
10.01.2020 30.СУ "Братя Миладинови"

Учител по математика

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8221785
10.01.2020 30.СУ "Братя Миладинови"

Хигиенист

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8221785
10.01.2020 СПГ "Княгиня Евдокия"

Пазач /1/2 щат/

16 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/8739500
10.01.2020 4 ОУ "Проф. Джон Атанасов"

Учител по математика

1 29 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8899626
10.01.2020 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по теария и практика Електотехника и Електроника в АТТ

1 23 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8284530
10.01.2020 ПГТЕ "Хенри Форд"

Учител по Икономика и Предприемачество

1 23 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8284530
09.01.2020 112.ОУ "Стоян Заимов"

Начален учител ЦДО

1 11 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9440084
09.01.2020 ДГ №179 "Синчец"

Пом.възпитател

2 17 Януари 2020 - 13:00 ч. 0884801578
09.01.2020 ДГ №47"Незабравка"

Счетоводител

1 17 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/8249145
09.01.2020 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по изобразително изкуство

1 24 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/4192516
09.01.2020 ДГ №175 "Слънчеви лъчи"

Общ работник

1 9 Февруари 2020 - 00:00 ч. 0884801589
09.01.2020 ДГ №25 "Изворче"

Учител

1 22 Януари 2020 - 14:00 ч. 0884801773
09.01.2020 54.СУ "Св.Иван Рилски"

Учител по АЕ

1 20 Януари 2020 - 00:00 ч. 02/9381187
09.01.2020 ПГ по туризъм "Алеко Константинов" - гр.Банкя

Учител по БЕЛ

1 24 Януари 2020 - 16:00 ч. 02/9972490
08.01.2020 ДГ №35 "Щастливо детство"

Психолог

1 15 Януари 2020 - 00:00 ч. 0889363310
08.01.2020 ДГ №35 "Щастливо детство"

Логопед

1 15 Януари 2020 - 00:00 ч. 0889363310
08.01.2020 ДГ №35 "Щастливо детство"

Пом.възпитател

1 15 Януари 2020 - 00:00 ч. 0889363310

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.