Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
17.09.2019 136.ОУ "Любен Каравелов"

Образователен медиатор

1 27 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8217053
17.09.2019 102.ОУ "Панайот Волов"

Учител ЦДО

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9381073
17.09.2019 41.ОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Учител по предприемачество и технологии /1/2 щат/

20 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9890127
17.09.2019 41.ОУ "Свети Патриарх Евтимий"

Хигиенист

1 20 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/9890127
17.09.2019 83.ОУ "Елин Пелин"

Начален учител ЦДО

1 20 Септември 2019 - 16:30 ч. 02/9923060
17.09.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Учител ПГО

2 19 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8319119
17.09.2019 29.СУ "Кузман Шапкарев"

Ресурсен учител

1 19 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8319119
16.09.2019 36.СУ "Максим Горки"

Хигиенист

3 27 Септември 2019 - 16:00 ч. 02/8586148
16.09.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Хигиенист

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
16.09.2019 ДГ №50 "Зайчето Куики"

Ресурсен учител /1/2 щат/

20 Септември 2019 - 11:00 ч. 02/8229141
16.09.2019 ДГ №18"Детски свят"

Медицинска сестра

1 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801403
16.09.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Учител

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
16.09.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Медицинска сестра

1 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
16.09.2019 ЧДГ "Джани РоДари"

Пом. възпитател

2 18 Септември 2019 - 00:00 ч. 0896769232
16.09.2019 ПГСС "Бузема"

Учител по БЕЛ

1 24 Септември 2019 - 12:30 ч. 02/8563458
16.09.2019 ДГ №63 "Слънце"

Педагог /1/2 щат/

30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
16.09.2019 ДГ №63 "Слънце"

Учител

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
16.09.2019 ДГ №63 "Слънце"

Пом.възпитател

2 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0886648784
16.09.2019 ДГ №18"Детски свят"

Учител

2 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801403
16.09.2019 ДГ №18"Детски свят"

Пом. възпитател

2 30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801403
16.09.2019 ДГ №18"Детски свят"

Логопед /1/2 щат/

30 Септември 2019 - 00:00 ч. 0884801403
16.09.2019 63.ОУ "Христо Ботев"

Начален учител ЦДО

1 20 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/9382926
16.09.2019 122.ОУ "Николай Лилиев"

Учител ФВС

1 19 Септември 2019 - 00:00 ч. 02/8650374
16.09.2019 ДГ №73"Маргарита"

Ресурсен учител

1 27 Септември 2019 - 16:00 ч. 0876643185

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.