Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
24.07.2018 ДГ №73"Маргарита"

Ресурсен учител /1/2 щат/

13 Август 2018 - 16:00 ч. 0876643185
24.07.2018 ДГ №73"Маргарита"

Психолог /1/2 щат/

13 Август 2018 - 16:00 ч. 0876643185
23.07.2018 129.ОУ "Антим I "

Учител по изобразително изкуство

1 31 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9444351
23.07.2018 ПГФК "Княгиня Евдокия"

Пазач /1/2 щат/

24 Юли 2018 - 16:00 ч. 0884172798
23.07.2018 122.ОУ "Николай Лилиев"

Зам.директор УД

1 27 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8664995
23.07.2018 122.ОУ "Николай Лилиев"

Начален учител

1 31 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8664995
23.07.2018 122.ОУ "Николай Лилиев"

Начален учител ЦДО

3 31 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8664995
23.07.2018 85.СУ "Отец Паисий"

Учител по информационни технологии

1 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9458164
23.07.2018 85.СУ "Отец Паисий"

Работник по поддръжка

1 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9458164
23.07.2018 50.ОУ "Васил Левски"

Зам.директор УД

1 31 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9671186 02/9671181
23.07.2018 ПГ по транспорт

Хигиенист

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864
23.07.2018 ДГ №97 "Изгрев"

Логопед /1/2 щат/

31 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9926354 02/3326304
23.07.2018 ПГ по транспорт

Лектор по музика /90 часа/

30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по изобразително изкуство /90 часа/

30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по химия /250 часа/

30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
23.07.2018 146.ОУ "Патриарх Евтимий"

Учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда /1/2 щат/

24 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9989040 0884801722
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по АЕ

2 30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
23.07.2018 ПГ по транспорт

Учител по практическо обучение- АТТ

1 30 Август 2018 - 00:00 ч. 02/9732864 02/9732657
23.07.2018 119.СУ "Академик Михаил Арнаудов"

Учител по АЕ

1 27 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/4192516
23.07.2018 146.ОУ "Патриарх Евтимий"

Учител по изобразително изкуство и технологии и придприемачество /1/2 щат/

24 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9989040 0884801722
23.07.2018 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител по БЕЛ /1/2 щат/

17 Август 2018 - 16:30 ч. 02/99950654
23.07.2018 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител по философия

1 17 Август 2018 - 16:30 ч. 02/99950654
23.07.2018 ПГТ " Макгахан"

Учител по изобразително изкуство /лекторски часове/

23 Август 2018 - 00:00 ч. 02/8720108

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.