Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Шофьор категория В

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Начален учител

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Учител предучилищна педагогика

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Отговорник стопанска дейност

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Шофьор категория В

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Шофьор категория D

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

помощник възпитател

3 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Хигиенист

2 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Медицинска сестра

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Детски учител

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧДГ „Джани РоДари“ ЕООД

Педагог ясла

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧСУ по ИЧЕ „Артис“

Учител по география и икономика /240 часа


[email protected]

 

24 Август 2018 - 16:00 ч. 0882 024 821
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Учител по физика

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Учител по английски език

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 ЧОУ "Джани РоДари“

Учител химия, биология и човекът и природата

1 17 Август 2018 - 16:00 ч. 0896769230
07.08.2018 153 Спортно училище „ Неофит Рилски“

Хигиенист в общежитие /1/2 щат

24 Август 2018 - 16:00 ч. 0879 848316
07.08.2018 153 Спортно училище „ Неофит Рилски“

Учител по музика / 244 лекторски часа

24 Август 2018 - 16:00 ч. 0879 848316
06.08.2018 113 СУ „Сава Филаретов“

Учител по изобразително изкуство /226 ч.

3 Септември 2018 - 16:30 ч. 02/8221063
06.08.2018 ПГТ "Макгахан"

Педагогически съветник / 1/2 щат

30 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8720108
06.08.2018 ПГТ "Макгахан"

Учител по английски език

1 30 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8720108
06.08.2018 30 СУ „Братя Миладинови“

Ръководител направление ИКТ

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/8221785
06.08.2018 30 СУ „Братя Миладинови“

Учител ЦДО

1 27 Август 2018 - 16:00 ч. 02/822 17 85
06.08.2018 16 ОУ „Райко Жинзифов“

Учител по английски език

2 17 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9387015
06.08.2018 ЧДГ „Симба“ ЕООД

Учител

1 13 Август 2018 - 12:00 ч. 0892 467 060

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.