Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
02.05.2017 СГСАГ
 1. Хигиенист
 2. Заместник директор АСД      
9 Май 2017 - 00:00 ч. 8661271
02.05.2017 157 ГИЧЕ
 1. Завеждащ АТС

Събеседване на 01-02.06.2017г.

26 Май 2017 - 00:00 ч. 9710056
02.05.2017 81 СУ
 1. Библиотекар
 2. Учител по АЕ

Събеседване на 11.05.2017г.От 14:00ч.

10 Май 2017 - 00:00 ч. 9755495
02.05.2017 2 СУ
 1. Начален учител – 2 места
1 Юни 2017 - 00:00 ч. 9556252
27.04.2017 133 СУ
 1. Учител по АЕ
 2. Ръководител направление ИКТ
5 Май 2017 - 00:00 ч. 9878570 9881131
27.04.2017 ДГ №127
 1. Детски учител – 3 места
29 Май 2017 - 00:00 ч. 9589291
27.04.2017 ДГ №97
 1. Детски учител – 2 места

Събеседване на 02.06.2017г. от 9:00ч.

31 Май 2017 - 00:00 ч. 9926304
27.04.2017 45 ОУ
 1. Учител по АЕ

Събеседване на 05.05.2017г. от 10:00ч.

4 Май 2017 - 00:00 ч. 8286282
25.04.2017 134 СУ
 1. Пазач-портиер

Събеседване на 10.05.2017г

5 Май 2017 - 00:00 ч. 9310686
25.04.2017 10 СУ
 1. Работник поддръжка

Събеседване на 12.05.2017г. от 14:00ч.

10 Май 2017 - 00:00 ч. 8747178
25.04.2017 4 ОУ
 1. Учител по АЕ
 2. Учител в ЦДО – начален етап

Събеседване на 03.05.2017г. от 11:00ч.

28 Април 2017 - 00:00 ч. 8899626 8899726
25.04.2017 ДГ №64
 1. Детски учител
30 Май 2017 - 00:00 ч. 8242315
21.04.2017 ДГ №57
 1. Детски учител

Събеседване на 09.05.2017г. от 13:00ч.

28 Април 2017 - 00:00 ч. 8253820 8253785
21.04.2017 НУИИ
 1. Хигиенист
28 Април 2017 - 00:00 ч. 9876388 9874926
21.04.2017 33 ЕГ
 1. Учител по АЕ
4 Май 2017 - 00:00 ч. 8241131
20.04.2017 76 ОУ
 1. Заместник – директор по АСД
 2. Учител по математика и информационни технологии /по заместване/
 3. Лекторски часове по физика
 4. Лекторски часове по информационни технологии
24 Април 2017 - 00:00 ч. 9874344 9319388
20.04.2017 ДГ №167
 1. Детски учител /по заместване/

Събеседване на 22.05.2017г. от 10:00ч.

19 Май 2017 - 00:00 ч. 9521610
20.04.2017 ДГ №144
 1. Помощник-възпитател

Събеседване на 09.05.2017г. от 13:00ч.

5 Май 2017 - 00:00 ч. 9791765
20.04.2017 51 СУ
 1. Хигиенист /по заместмване/

Събеседване на 26.04.2017г.  от 10:00ч.

25 Април 2017 - 00:00 ч. 9520545
20.04.2017 50 ОУ
 1. Учител в ЦДО – 2 места
 2. Начален учител – 2 места
31 Май 2017 - 00:00 ч. 9671181 9671186
19.04.2017 76 ОУ
 1. Човекът и природата – лекторски часове
 2. Химия и опазване на околната среда
 3. Биология и здравно образование
24 Април 2017 - 00:00 ч. 9874344 9319388
19.04.2017 ЧПГМКГДА
 1. Учител по АЕ
 2. Учител по история на изкуството, рисуване и композиция

Събеседване на 28.04.2017г.

28 Април 2017 - 00:00 ч. 0888960064
19.04.2017 ДГ №193
 1. Детски учител
 2. Помощник-възпитател
30 Април 2017 - 00:00 ч. 8623049 4274045
19.04.2017 НСУ „София“
 1. Начален учител

Събеседване на 24.04.2017г. от 11:00ч.

21 Април 2017 - 00:00 ч. 9559892

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.