Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
06.07.2018 118 СУ „Академик Людмил Стоянов“

Икономист организация на труда

1 3 Септември 2018 - 16:00 ч. 087 8380429 02/8740105
06.07.2018 55 СУ„ Петко Каравелов“

Учител в група целодневна организация на учебния ден (I-IV клас)

2 13 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8771297
06.07.2018 55 СУ„ Петко Каравелов“

Учител български език и литература

1 13 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8771297
06.07.2018 55 СУ„ Петко Каравелов“

Учител английски език

1 13 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8771297
06.07.2018 55 СУ„ Петко Каравелов“

Учител по физика и астрономия, човекът и природата

1 13 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8771297
06.07.2018 30 СУ „Братя Миладинови“

Учител по български език и литература

1 11 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/822 17 85
05.07.2018 127 СУ „ И. Н.Денкглу“

Учител по биология и химия

1 12 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/9879254
05.07.2018 123 СУ „Стефан Стамболов“

Учител по история и цивилизация и география

1 3 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9203023
05.07.2018 123 СУ „Стефан Стамболов“

Учител по история 1/2 щат

3 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9203023
05.07.2018 123 СУ „Стефан Стамболов“

Учител по физическо възпитание и спорт /1/2 щат/

3 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9203023
05.07.2018 123 СУ „Стефан Стамболов“

Учител, начален етап на основно образование - ПИГ 1-4 клас

1 3 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9203023
05.07.2018 123 СУ „Стефан Стамболов“

Учител по испански език /1/2 щат/

3 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9203023
05.07.2018 123 СУ „Стефан Стамболов“

Ресурсен учител /1/2 щат/

3 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9203023
05.07.2018 123 СУ „Стефан Стамболов“

Психолог /1/2 щат/

3 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9203023
05.07.2018 123 СУ „Стефан Стамболов“

Библиотекар с компютърна грамотност работещ по проекти

1 3 Септември 2018 - 17:00 ч. 02/9203023
05.07.2018 ДГ № 198 „Косе Босе“

Помощник готвач

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 0876731518
05.07.2018 ДГ № 198 „Косе Босе“

Помощник възпитател

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 0876731518
05.07.2018 171 ОУ „Стоил Попов“

Начален учител

1 2 Август 2018 - 16:00 ч. 08848014734
05.07.2018 171 ОУ „Стоил Попов“

Начален учител ЦОУД

1 2 Август 2018 - 16:00 ч. 0884801734
05.07.2018 171 ОУ „Стоил Попов“

Учител по английски език

1 2 Август 2018 - 16:00 ч. 08848014734
05.07.2018 120 ОУ„Г.С. Раковски“

Ръководител „Информационни и комуникационни технологии“

1 20 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/8665680
05.07.2018 ДГ № 198 „Косе Босе“

Учител

1 20 Юли 2018 - 16:00 ч. 0876731518
05.07.2018 108 СУ„Никола Беловеждов“

логопед /1/2 щат

24 Август 2018 - 17:00 ч. 02/9784888
05.07.2018 ДГ № 55 „Иглика“

детски учител

1 30 Юли 2018 - 12:30 ч. 02/8241115 02/8256900

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.