Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
18.07.2018 НПМГ „Академик Любомир Чакалов“

Учител по география и икономика

1 24 Август 2018 - 16:00 ч. 02/862 2966
18.07.2018 ПГСС „Бузема“

Учител по изобразително изкуство - лектор II срок

1 21 Август 2018 - 14:30 ч. 02/856 3458
18.07.2018 ПГСС „Бузема“

Учител по музика - лектор II срок

1 21 Август 2018 - 14:30 ч. 02/856 3458
18.07.2018 ПГСС „Бузема“

Учител по практика - агроном

1 21 Август 2018 - 14:30 ч. 02/856 3458
18.07.2018 НМУ „Любомир Пипков“

Учител по солфеж

1 10 Август 2018 - 17:00 ч. 02/943 0003
18.07.2018 НМУ „Любомир Пипков“

Учител по английски език

1 10 Август 2018 - 17:00 ч. 02/943 0003
18.07.2018 131 СУ „Климент Тимирязев“

Учител по български език и литература

1 24 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8747109
18.07.2018 НМУ „Любомир Пипков“

Педагогически съветник

1 10 Август 2018 - 17:00 ч. 02/943 0003
18.07.2018 НМУ „Любомир Пипков“

Бибилиотекар

1 20 Юли 2018 - 17:00 ч. 02/943 0003
18.07.2018 ДГ № 139 „Панорама“

Ресусрсен учител / 1/2 щат

7 Септември 2018 - 12:00 ч. 02/8261071
18.07.2018 ПГСС „Бузема“

Огняр - сезонна работа

1 21 Август 2018 - 14:30 ч. 02/856 3458
18.07.2018 ПГСС „Бузема“

ЗДУД, с преподаване география и икономика

1 21 Август 2018 - 14:30 ч. 02/856 3458
18.07.2018 СПГЕ „Джон Атанасов“

Учител по география и биология

1 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/872 0047
18.07.2018 172 ОУ „Христо Ботев“

Учител по АЕ

1 3 Август 2018 - 10:00 ч. 0877 341 660 0884801735
18.07.2018 ДГ № 67 „Чучулига“

Учител детска градина

1 3 Август 2018 - 16:00 ч. 02/856 3057
18.07.2018 172 ОУ „Христо Ботев“

Учител по математика и информатика

31 Август 2018 - 10:00 ч. 0877 341 660 0884801735
18.07.2018 18 СУ„ Уилям Гладстон“

Счетоводител

1 6 Август 2018 - 17:00 ч. 02/987 0760 02/987 8045
18.07.2018 146 ОУ „Патриарх Евтимий“

Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество / 1/2 щат

24 Август 2018 - 14:00 ч. 02/9989040 0884801722
18.07.2018 НМУ „Любомир Пипков“

Учител по български език и литература

1 10 Август 2018 - 17:00 ч. 02/943 0003
18.07.2018 33 Езикова гимназия „Света София“

Учител по френски език

1 18 Юли 2018 - 13:00 ч. 02/824 1131
17.07.2018 Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“

Учител по френски език - лектор /288 ч.

27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/862 8884
17.07.2018 Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“

Учител по история и цивилизация / непълен щат - 216 ч.

27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/862 8884
17.07.2018 Софийска професионална гимназия по туризъм

Учител, практическо обучение - ексурзоводско обслужване

1 20 Юли 2018 - 12:30 ч. 02/983 3692 0884 085392
17.07.2018 Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“

Учител по теория - текстилна техника

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/862 8884

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.