Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
17.07.2018 Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“

Учител по физика и астрономия / 1/2 щат

27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/862 8884
17.07.2018 Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“

Учител по икономика и предприемачество /непълен щат - 324 часа

27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/862 8884
17.07.2018 122 ОУ „Николай Лилиев“

Общ работник

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8664995
17.07.2018 Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“

Учител по български език и литература

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/862 8884
17.07.2018 Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“

Учител по английски език

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/862 8884
17.07.2018 191 ОУ„Отец Паисий“

Учител ЦДО


[email protected]

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/922 7504
17.07.2018 122 ОУ „Николай Лилиев“

Хигиенист

2 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/8664995
17.07.2018 130. СУ „Стефан Караджа“

Учител по немски език /непълен норматив/


[email protected]

31 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/847 0495 0879 533 327
17.07.2018 130. СУ „Стефан Караджа“

Учител по руски език /непълен норматив/


[email protected]

31 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/847 0459 0879 533 327
17.07.2018 130. СУ „Стефан Караджа“

Учител по философски цикъл - лектор


[email protected]

31 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/847 0495 0879 533 327
17.07.2018 ДГ №46 „Жива вода“

Помощник-възпитател

2 15 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9611394 0898 787733
17.07.2018 ДГ №46 „Жива вода“

Общ работник

1 15 Август 2018 - 16:00 ч. 02/9611394 0898 787733
17.07.2018 130. СУ „Стефан Караджа“

Заместник-директор учебна дейност


[email protected]

1 31 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/847 0495 0879 533 327
17.07.2018 130. СУ „Стефан Караджа“

Учител по български език и литература


[email protected]

1 31 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/847 0495 0879 533 327
17.07.2018 130. СУ „Стефан Караджа“

Учител по английски език /по заместване/


[email protected]

1 31 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/847 0495 0879 533 327
17.07.2018 58. ОУ „Сергей Румянцев“

Учител начален етап

1 28 Август 2018 - 16:00 ч. 02/936 7147
17.07.2018 58. ОУ „Сергей Румянцев“

Парнаджия

1 28 Август 2018 - 16:00 ч. 02/936 7147
17.07.2018 58. ОУ „Сергей Румянцев“

Хигиенист

2 28 Август 2018 - 16:00 ч. 02/936 7147
17.07.2018 СПГЕ „Джон Атанасов“

Учител по математика

1 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/872 0047
17.07.2018 СПГЕ „Джон Атанасов“

Учител по професионална подготовка /електроника и автоматика/

2 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/872 0047
17.07.2018 СПГЕ „Джон Атанасов“

Чистач/ хигиенист

2 22 Август 2018 - 16:00 ч. 02/872 0047
16.07.2018 55 СУ„ Петко Каравелов“

Учител по физкултура и спорт с професионална квалификация треньор по плуване

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/877 1297
16.07.2018 Първа английска езикова гимназия

Учител по история и цивилизация на английски език

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/944 2181
16.07.2018 Първа английска езикова гимназия

Учител по математика

1 27 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/944 2181

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.