Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
28.06.2018 39.СУ "Петър Динеков"

Учител ЦДО

2 5 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8859019
28.06.2018 39.СУ "Петър Динеков"

Учител по музика

1 5 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8859019
28.06.2018 39.СУ "Петър Динеков"

Учител по технологии /непълен щат/

5 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8859019
28.06.2018 156.ОУ "Васил Левски"

Учител ПИГ

1 15 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9947035
28.06.2018 ДГ №47"Незабравка"

Учител

3 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 0884801694
28.06.2018 ДГ №47"Незабравка"

Пом.възпитател

1 31 Юли 2018 - 00:00 ч. 0884801694
28.06.2018 7.СУ " Свети Седмочисленици"

Учител по БЕЛ

1 12 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9876370
28.06.2018 7.СУ " Свети Седмочисленици"

Учител по АЕ

1 12 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9876370
28.06.2018 43.ОУ "Христо Смирненски"

Начален учител ГЦО

1 6 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9208240
28.06.2018 43.ОУ "Христо Смирненски"

Учител по математика и физика

1 6 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9208240
28.06.2018 22.СУ "Георги Стойков Раковски"

Учител по НЕ /399 часа/

11 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9522118
28.06.2018 НФСГ

Учител по философия

1 4 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/8662013
28.06.2018 43.ОУ "Христо Смирненски"

Начален учител

1 6 Юли 2018 - 16:00 ч. 02/9208240
28.06.2018 12.СУ "Цар Иван Асен II"

Учител по география и икономика /1/2 щат/

6 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9437952
28.06.2018 134.СУ"Димчо Дебелянов"

Учител по АЕ

2 13 Юли 2018 - 16:30 ч. 02/9310686
28.06.2018 134.СУ"Димчо Дебелянов"

Начален учител ЦДО

3 13 Юли 2018 - 16:30 ч. 02/9310686
28.06.2018 134.СУ"Димчо Дебелянов"

Домакин

1 13 Юли 2018 - 16:30 ч. 02/9310686
28.06.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Учител ЦДО

2 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9521170
28.06.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Начален учител с АЕ

1 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9521170
28.06.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Учител по АЕ

1 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9521170
28.06.2018 25.ОУ "Д-р Петър Берон"

Специалист информационно и библиотечно обслужване

1 20 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9521170
28.06.2018 95.СУ "Проф.Иван Шишманов"

Учител по АЕ

2 19 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9450365
28.06.2018 95.СУ "Проф.Иван Шишманов"

Учител по икономика

1 19 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9450365
28.06.2018 95.СУ "Проф.Иван Шишманов"

Учител по химия

1 19 Юли 2018 - 00:00 ч. 02/9450365

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.