Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
01.12.2017 71.СУ "Пейо Яворов"

Учител по АЕ - 0,5 щат


Срок до 19.12.2017г.

Събеседване на 20.12.2017г., от 10:00ч.

19 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9995064
01.12.2017 134.СУ"Димчо Дебелянов"

Учител в подготвителна група

Хигиенист - 0,5 щат


Срок от 11.12.2017г. до 15.12.2017г.

Събеседване на 19.12.2017г., от 10:30ч.

15 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9310686
01.12.2017 30.СУ "Братя Миладинови"

Учител по БЕЛ


Срок до 20.12.2017г.

 

20 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8221785
01.12.2017 ДГ №73"Маргарита"

Детски учител


Срок до 21.12.2017г.

Събеседване на 22.12.2017г., от 10:00ч.

21 Декември 2017 - 00:00 ч. 0876643185
01.12.2017 1.СУ "Пенчо П.Славейков"

Начален учител ЦДО

Хигиенист


Срок до 08.12.2017г., от 9:00ч.до 16:30ч.

8 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9835363
01.12.2017 163.ОУ "Черноризец Храбър"

Учител ГЦОУД


Срок до 07.12.2017г., до 14:00ч.

Събеседване на 08.12.2017г.

7 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9782394 02/9781516
01.12.2017 ДГ №90"Веса Паспалеева"

Логопед - 0,5 щат


Срок до 08.12.2017г

Събеседване на 11.12.2017г., от 11:00ч.

8 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9360464 02/9380456
30.11.2017 ПГСС "Бузема"

Учител агроном


Срок до 06.12.2017г.

Събеседване на 07.12.2017г., от 14:30ч.

6 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8563458
29.11.2017 105.СУ"Атанас Далчев"

Портиер


Срок до 10.12.2017г., от 9:00ч.до 15:00ч.

Събеседване на 11.12.2017г., от 10:00ч

10 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8620573 02/8620473
29.11.2017 ЦСОП "Проф.Димитър Кацаров"

Учител специален педагог

Учител ЦДО

Помощник възпитател

Шофьор на училищен автобус


Срок до 12.12.2017г.

Събеседване на 14.12.2017г., от 13:00ч.

12 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8570159
29.11.2017 ДГ №15 "Чучулига"

Готвач

Общ работник


Срок до 12.12.2017г., от 8:00ч до 16:00ч.

Събеседване на 15.12.2017г., от 10:00ч.

 

12 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9387138
29.11.2017 163.ОУ "Черноризец Храбър"

Учител ГЦОУД


Срок до 05.12.2017г., до 14:00ч.

Събеседване на 06.12.2017г.

5 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9782394 02/9781516
29.11.2017 88.СУ"Димитър Попниколов"

Учител по математика

Хигиенист


Срок от 28.11.2017г. до 05.12.2017г., от 9:00ч. до 16:00ч.

Събеседване на 06.12.2017г., от 14:00ч.

5 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9560749
28.11.2017 ПГТКИ

Пазач


Срок до 30.11.2017г.

30 Ноември 2017 - 00:00 ч. 02/8298177 0877301492
28.11.2017 49.ОУ "Бенито Хуарес"

Хигиенист - двама


Срок до 16.12.2017г., от 9:00ч. до 17:00ч.

16 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8472330
28.11.2017 15.СУ "Адам Мицкевич"

Логопед - 0,5 щат


Срок от 28.11.2017 до 04.12.2017г.

4 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9381304 02/9382880
27.11.2017 ДГ №167 "Малкият принц"

Помощник - възпитател


Срок от 28.11.2017г. до 08.12.2017г., от 9:00ч. до 15:00ч.

Събеседване 11.12.2017г, от 10:00ч.

8 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9521610
27.11.2017 ПГТМД

Учител по АЕ

 


Срок до 12ч на 01.12.2017г.

Събеседване на 04.12.2017г., от 9:00ч.

1 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9522305 02/9522677 02/8523411
27.11.2017 65.ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Ресурсен учител - 0,5 щат


Срок до 06.12.2017г.

Събеседване на 07.12.2017г., от 13:00ч.

6 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9676936
27.11.2017 20.ИОУ "Тодор Минков"

Портиер - пазач

Ресурсен учител


Срок до 01.12.2017г., от 9:00ч. до 16:00ч.

1 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9521304
27.11.2017 63.ОУ "Христо Ботев"

Учител ЦДО - двама


Срок до 20.12.2017г.

Събеседване на 21.12.2017г., от 11:00ч.

20 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/9382926 02/9382862
27.11.2017 52.ОУ "Цанко Церковски"

Учител ЦДО


Срок до 01.12.2017г.

Събеседване на 04.12.2017г.

1 Декември 2017 - 00:00 ч. 02/8552054
24.11.2017 202.СУ "Христо Ботев"

Учител по изобразително изкуство - 0,5 щат


Срок до 30.11.2017г.

Събеседване на 01.12.2017г., от 14:30ч.

30 Ноември 2017 - 00:00 ч. 02/9924205
24.11.2017 32.СУИЧЕ "Свети Климент Охридски"

Учител по БЕЛ


Срок до 29.11.2017г.

29 Ноември 2017 - 00:00 ч. 02/9874358

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.