Свободни работни места

Дата на публикуване Образователна институция Свободно работно място за длъжност (наименование съгласно Наредба №12) Брой свободни работни места за длъжността Краен срок за подаване на документи (дата/ час) Телефон за контакт
10.03.2017 101 СУ
 1. Учител по философски цикъл – 0,5 щат

Събеседване от 21.03.2017г. от 14:00ч. всеки ден

20 Март 2017 - 00:00 ч. 9382818 9382824
08.03.2017 ЦУТФСПУ
 1. Счетоводител

Събеседване на 24.03.2017г. от 10:00ч.

22 Март 2017 - 00:00 ч. 9632272 0877679173
08.03.2017 ДГ №153
 1. Детски учител /по заместване/

Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

15 Март 2017 - 00:00 ч. 8822348
08.03.2017 49 ОУ
 1. Спасител – 0,5 щат
 2. Хигиенист – 2 и 0,5 щат
 3. Учител по физическо възпитание и спорт

Събеседване на 10.03.2017г. от 16:00ч.

24 Март 2017 - 00:00 ч. 8472330
08.03.2017 93 СУ
 1. Логопед – 0,5 щат
 2. Начален учител в ЦДО

Събеседване от 13.03.2017г. от 10:30ч.

10 Март 2017 - 00:00 ч. 8722120
08.03.2017 НТБГ
 1. Учител по НЕ

Събеседване на 03.04.2017г.

31 Март 2017 - 00:00 ч. 9520857 9157931
08.03.2017 62 ОУ
 1. Учител в ЦДО
9 Март 2017 - 00:00 ч. 0884801720
08.03.2017 37 СУ
 1. Ресурсен учител

Събеседване на 17.03.2017г. от 12:30ч.

16 Март 2017 - 00:00 ч. 8263801
08.03.2017 30 СУ
 1. Учител по АЕ
30 Март 2017 - 00:00 ч. 8221785
06.03.2017 127 СУ
 1. Учител по информатика и инфопмационни технологии

Събеседване от 07-10.03.2017г. от 12:30ч. всеки ден

9879254
06.03.2017 ПГИИ
 1. Счетоводител – 0,5 щат
17 Март 2017 - 00:00 ч. 9367440 0884801478
06.03.2017 ПГЕА
 1. Учител иненер, компютърна техника и технологии
 2. Учител по информатика и информационни тенологии
 3. Учител по БЕЛ – 0,5 щат
 4. Портиер
 5. Домакин
 6. Работник поддръжка
 7. Електротехник
8 Март 2017 - 00:00 ч. 8956922 8956919 8956910
06.03.2017 39 СУ
 1. Ресурсен учител
 2. Логопед – 0,5 щат

Събеседване на 10.03.2017г. от 14730ч.

9 Март 2017 - 00:00 ч. 8859019
06.03.2017 5 ОУ
 1. Учител по АЕ
 2. Учител – ПИГ
 3. Хигиенист

Събеседване на 14.03.2017г. от 10:00ч.

10 Март 2017 - 00:00 ч. 8561065 8565065
06.03.2017 105 СУ
 1. Учител по италиански език

Събеседване на 15.03.2017г. от 10:00ч.

14 Март 2017 - 00:00 ч. 8620573
06.03.2017 РПЦПППО
 1. Специалист, обучение и развитие
15 Март 2017 - 00:00 ч. 8780234
06.03.2017 1 СУ
 1. Учител по физическо възпитание и спорт
 2. Хигиенист – 2 места
 3. Специалист по биологичен и информационен мениджмънт
 4. Завеждащ административна служба
15 Март 2017 - 00:00 ч. 9835363
06.03.2017 141 ОУ
 1. Начален учител
 2. Учител в ЦДО, прогимназиален етап – 0,5 щат – 2 места
 3. Учител в ЦДО, начален етап – 0,5 щат
 4. Учител по география и икономика – лекторски часове

Събеседване на 16.03.2017г. от 14:00ч.

15 Март 2017 - 00:00 ч. 8960100
06.03.2017 ЧОУ „Джани РоДари“
 1. Учител по БЕЛ
 2. Учител по НЕ
 3. Педагог в ЧЦДГ
 4. Хигиенист

Събеседване на 10.03.2017г. от 16:00ч.

9 Март 2017 - 00:00 ч. 0896769230
02.03.2017 СМГ
 1. Учител по музика

Събеседване на 14.03.2017г. от 14:00ч.

13 Март 2017 - 00:00 ч. 9831219
02.03.2017 162 ОУ
 1. Учител по изобразително изкуство

Събеседване на 13.03.2017г. от 10:00ч.

10 Март 2017 - 00:00 ч. 9943325
02.03.2017 54 СУ
 1. Учител – старши учител начален етап – 2 места
28 Март 2017 - 00:00 ч. 9381187
02.03.2017 15 СУ
 1. Домакин
6 Март 2017 - 00:00 ч. 9382880
02.03.2017 4 ПУ
 1. Учител теоретично обучение - технология на продуктите за обществето хранене
 2. Учител, специален педагог
 3. Логопед

събеседване на 06.04.2017г. от 13:00ч.

5 Април 2017 - 00:00 ч. 8570159

Информацията е съгласно чл. 19, ал. 2, т. 10 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

РУО – София-град не носи отговорност за коректността на подадената информация или за промяна в обявените условия.